LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

KANCELEJAS PREČU IEPIRKUMS

30.07.2008  |  Arhīvā

Lai iegūtu detalizētu informāciju par kancelejas preču iepirkumu, diskutētu par aktuāliem IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas praksē apskatītajām kancelejas preču iepirkuma lietām, kā arī saņemtu atbildes uz problēmjautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina piedalīties seminārā „Kancelejas preču iepirkums”.

Kancelejas preču iepirkums ir viens no biežāk sastopamajiem publiskā iepirkuma veidiem, jo minētās preces ir nepieciešamas katrai iestādei un organizācijai. Kancelejas preču iepirkumu raksturo īpaša problemātika, kas parasti ir saistīta ar tehnisko specifikāciju sagatavošanu un pareizu nepieciešamo preču apraksta sastādīšanu, piedāvājumu vērtēšanas kritērija izvēli un piedāvājumu vērtēšanu.


Jānorāda arī, ka kancelejas preču iepirkumā ir būtiski izvēlēties konkrētajai situācijai piemērotāko līgumisko sadarbības formu – iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos. Latvijas prakse rāda, ka vispārīgās vienošanās sekmīga izmantošana kancelejas preču iepirkumā ir iespējama, un tā salīdzinoši efektīvi atrisina vairākas problēmas, kas nereti rodas pēc iepirkuma līguma noslēgšanas – sortimenta izmaiņas, konkurences trūkumu un cenas paaugstināšanos.


Lai iegūtu detalizētu informāciju par kancelejas preču iepirkumu, diskutētu par aktuāliem IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas praksē apskatītajām kancelejas preču iepirkuma lietām, kā arī saņemtu atbildes uz problēmjautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina piedalīties seminārā „Kancelejas preču iepirkums”.

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

  • Pretendentu atlases un kvalifikācijas prasību sagatavošana un formulēšana;
  • Kancelejas preču iepirkuma tehnisko specifikāciju sagatavošana;
  • Piedāvājumu vērtēšanas kritērija izvēle un atbilstoša formulēšana;
  • Piedāvājumu vērtēšanas process;
  • Piemērotākās līgumiskās formas izvēle un kancelejas preču piegādes līguma problemātika;
  • Vispārīgās vienošanās izmantošana kancelejas preču iepirkumā;
  • Aktuāla IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas un Eiropas Kopienu Tiesas prakse.

 

Semināra vadītājs:


Ēriks Mežalis


Juridiskā biroja „Public and Private Law Consulting” publiskā iepirkuma un publiskās – privātās partnerības daļas vadītājs, publiskā iepirkuma speciālists,
piedalījies Publisko iepirkumu likuma izstrādē, Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādes darba grupas loceklis, vairāku publikāciju autors.


Seminārs notiks:


2008. gada 30. jūlijā
Plkst. 10.00— 13.30
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā


Pieteikšanās:


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!


Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.


Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!