LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

TERITORIJAS UN TELPISKĀ PLĀNOŠANA – AKTUĀLĀS PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVAS

23.07.2008  |  Arhīvā

Lai iegūtu aktuālu un detalizētu informāciju par vides un teritorijas plānošanas jautājumiem, atrisinātu konkrētas problēmsituācijas un saņemtu informāciju par savu tiesību un pienākumu apjomu būvniecībā un teritorijas plānošanas izstrādes procesā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Teritorijas un telpiskā plānošana – aktuālās problēmas un perspektīvas”.

Lai mazinātu brīvā tirgus ekonomikas izraisītas problēmas, kopš 19. gadsimta vidus pasaules valstis ir izveidojušas savas teritorijas plānošanas sistēmas un pastāvīgi tās pilnveido. Šādu sistēmu darbības efektivitāte konkrētajā valstī lielā mēra determinē zemes dabas un kultūras mantojuma saglabāšanas iespējas, kā arī cilvēka veidotās vides kvalitāti.


Latvijā pēdējos gados arvien vairāk varam sastapties ar nesakārtotu, haotisku, līdz ar to, cilvēkam nedraudzīgu pilsētu un lauku vidi, kas bieži veidota, sagraujot esošās vērtības, bet nespējot radīt jaunas. Tādējādi mazinās attiecīgās teritorijas un vietas konkurētspēja. Lai novērstu šādas negatīvas parādības turpināšanos, ir nepieciešamas zināšanas par teritorijas un telpiskās plānošanas ideju un sistēmu, šīs jomas aktuālo problemātiku un risinājumu iespējām.


Lai iegūtu aktuālu un detalizētu informāciju par vides un teritorijas plānošanas jautājumiem, atrisinātu konkrētas problēmsituācijas un saņemtu informāciju par savu tiesību un pienākumu apjomu būvniecībā un teritorijas plānošanas izstrādes procesā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Teritorijas un telpiskā plānošana – aktuālās problēmas un perspektīvas”.

 

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

  • Latvijas teritorijas plānošanas sistēma, tās pozitīvās un negatīvās iezīmes;
  • Starptautiskie telpiskās attīstības dokumenti un to nozīme Latvijā;
  • Teritorijas un telpiskās plānošanas loma attīstības veicināšanā;
  • Detālplānojumu nozīme attīstības projektu īstenošanā un cilvēka veidotās vides kvalitātes uzlabošanā;
  • Detālplānojumu izstrādes vispārējie principi;
  • Aktuālās problēmas teritorijas un telpiskās plānošanas sfērā un to risinājumi.

 

Semināra auditorija ir valsts un pašvaldību amatpersonas, kā arī uzņēmēji, juristi un citi interesenti.


Semināra vadītāja:


Dzintra Upmace
Baltijas jūras reģiona telpiskās plānošanas iniciatīvas sekretariāta vadītāja vietniece, speciāliste ar lielu teorētisko un praktisko pieredzi teritorijas un telpiskās plānošanas jautājumos, dažādu nacionālo un starptautisko projektu dalībniece un vadītāja, vairāku publikāciju teritorijas un telpiskās plānošanas jautājumos autore un līdzautore.

 

Seminārs notiks:


2008. gada 23. jūlijā
Plkst. 10.00— 14.00
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā

 

Pieteikšanās:


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!


Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.


Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
 E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.


Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!