LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

PIEGĀŽU IEPIRKUMS – AKTUĀLI JAUTĀJUMI, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

22.07.2008  |  Arhīvā

Lai detalizēti pārrunātu ar piegāžu iepirkumu saistītos jautājumus, iegūtu praktiskos padomus piegāžu iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanai un iegūtu risinājumus aktuālām problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Piegāžu iepirkums – aktuāli jautājumi, problēmas un risinājumi”.

Publiskā iepirkuma procedūras piegāžu jomā atšķiras no citu iepirkuma līgumu – pakalpojumu un būvdarbu līgumu iepirkuma procedūrām. Piegāžu līgumiem ir atsevišķs līgumcenas noteikšanas mehānisms, to izpildītājiem ir izvirzāmas īpašas pretendentu atlases prasības. Piegāžu līgumu tehniskās specifikācijas raksturo gan tas, ka to sastādīšanā salīdzinoši bieži ir iespējams un pat ieteicams izmantot standartus, gan arī nepieciešamība īpaši pārdomāt un pamatot tehniskajās specifikācijās izmantojamos parametrus.

 

Piegādājamo preču izmērs, augstums, forma, funkcionalitāte – šie un daudzi citi preci raksturojošie parametri ļoti bieži ir bijuši strīdus priekšmets Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijā. Jānorāda arī, ka ievērojot jaunāko Eiropas Kopienu Tiesas praksi piegāžu līgumu piešķiršanā atšķirībā no pakalpojumu līgumu piešķiršanas ir iespējams pilnvērtīgi izmantot saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritēriju.


Minētie aspekti attiecas uz jebkuru piegāžu līgumu, lai arī kāds konkrētajā gadījumā būtu tā priekšmets – datoru, kancelejas vai saimniecības preču, degvielas, medicīnas vai citu preču piegāde.


Lai detalizēti pārrunātu ar piegāžu iepirkumu saistītos jautājumus, iegūtu praktiskos padomus piegāžu iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanai un iegūtu risinājumus aktuālām problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Piegāžu iepirkums – aktuāli jautājumi, problēmas un risinājumi”.

 

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

  • līgumcenas noteikšana piegāžu līgumiem;
  • atlases prasības piegāžu līgumu gadījumos;
  • tehnisko specifikāciju sagatavošana – pamataspekti, samērīguma ievērošana, preču paraugu pārbaude argumentācija tiesisku strīdu gadījumā;
  • piedāvājumu vērtēšanas kritērija sagatavošana;
  • piedāvājumu vērtēšanas process un ar to saistītā problemātika;
  • atbilstošākā līguma – iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izvēle;
  • aktuāla IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas un Eiropas Kopienu Tiesas prakse.

 

Semināra vadītājs:


Ēriks Mežalis
Juridiskā biroja „Public and Private Law Consulting” publiskā iepirkuma un publiskās – privātās partnerības daļas vadītājs, publiskā iepirkuma speciālists,
piedalījies Publisko iepirkumu likuma izstrādē, Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādes darba grupas loceklis, vairāku publikāciju autors.

 

Seminārs notiks:


2008. gada 22. jūlijā
Plkst. 10.00— 13.30
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā

 

Pieteikšanās:


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!
 

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.


Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
 E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.


Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!