LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

Seminārs DAUGAVPILĪ - IEPIRKUMA PAREIZA STRUKTURĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SAGATAVOŠANA, NOSLĒGŠANA UN VADĪBA

06.06.2008  |  Arhīvā

Lai iegūtu detalizētu informāciju par „viena iepirkuma” jēdzienu un iepirkuma pareizu strukturēšanu, pārrunātu ar iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanas sagatavošanu un noslēgšanu saistītos jautājumus, un atrisinātu problēmsituācijas, kas saistītas ar cenas, apjoma, termiņu un citām izmaiņām iepirkuma līguma darbības laikā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties dienas seminārā „Iepirkuma pareiza strukturēšana un iepirkuma līguma sagatavošana, noslēgšana un vadība”.

Iepirkuma veicējiem, lai izvēlētos konkrētā iepirkuma veikšanai piemērotāko iepirkuma procedūru, ir jānosaka iepirkuma paredzamā līgumcena, ko savukārt nav iespējams paveikt, nezinot, kādas vajadzības līgumcenas noteikšanā ir apkopojamas, bet kādas – strukturējamas atsevišķi. Citiem vārdiem – iepirkuma veicējiem ir jāpārzina ar „viena iepirkuma” jēdzienu saistītā problemātika.


Situācijā, kad iepirkumu regulējošie normatīvie akti precīzi neparedz, kādas iepirkuma veicēja vajadzības ir nodrošināmas, veicot vienu iepirkuma procedūru, bet kādas vajadzības ir iespējams nodrošināt, veicot vairākas iepirkuma procedūras, ir paaugstināts kļūdu pieļaušanas risks. Neskatoties uz normatīvo aktu nepilnīgo regulējumu, Latvijas iepirkumu praksē ir bijušas neskaitāmas situācijas, kad iepirkuma nepamatotas sadalīšanas dēļ pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem tiek izteikti pārmetumi vai pat neattiecināts Eiropas Savienības fondu finansējums.


Pēc iepirkuma strukturēšanas un iepirkuma procedūras veikšanas ir jānoslēdz iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās. Šo dokumentu sastādīšana prasa sevišķas zināšanas, jo iespējami efektīva publisko interešu aizsardzība tajā ir jāsavieno ar racionāli ekonomiskiem argumentiem, kas turklāt būtu pieņemami arī otrai līgumslēdzējai pusei. Iepirkuma līgums tā darbības laikā saglabā saikni ar publisko tiesību normām, kas regulē iepriekš veiktās iepirkuma procedūras norisi, tādēļ tādi jautājumi kā līguma pagarināšana, tā cenas vai satura pārskatīšana ir pakļauti sevišķi stingriem nosacījumiem un nereti ir arī kontroles un uzraudzības institūciju kritikas objekts. Tomēr laikā, kad strauji pieaug inflācija un pieaugošās sabiedrības vajadzības liek publisko finansējumu izmantot iespējami lietderīgi un efektīvi, izmaiņu veikšana iepirkuma līgumā nereti kļūst sevišķi nepieciešama.


Lai iegūtu detalizētu informāciju par „viena iepirkuma” jēdzienu un iepirkuma pareizu strukturēšanu, pārrunātu ar iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanas sagatavošanu un noslēgšanu saistītos jautājumus, un atrisinātu problēmsituācijas, kas saistītas ar cenas, apjoma, termiņu un citām izmaiņām iepirkuma līguma darbības laikā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties dienas seminārā „Iepirkuma pareiza strukturēšana un iepirkuma līguma sagatavošana, noslēgšana un vadība”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti arī šādi jautājumi:

 

  • iepirkuma strukturēšanas tiesiskais regulējums;
  • iepirkuma nepamatota sadalīšana;
  • iepirkuma priekšmetu nepamatota apvienošana;
  • iepirkuma priekšmeta sadalīšana daļās viena iepirkuma ietvaros;
  • iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās projekta atbilstoša sagatavošana;
  • pirms līguma slēgšanas pieļaujamo diskusiju par līguma saturu apjoms;
  • vispārīgās vienošanās veidi;
  • izmaiņas iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās līguma cenā, termiņos, apjomā u.c. aspektos;
  • vadlīnijas rīcība ar iepriekš noslēgtiem beztermiņa vai ilgtermiņa līgumiem.

 

Semināra vadītājs:   

   
Ēriks Mežalis

Juridiskā biroja „Public and Private Law Consulting” publiskā iepirkuma un publiskās – privātās partnerības daļas vadītājs, publiskā iepirkuma speciālists,
piedalījies Publisko iepirkumu likuma izstrādē, Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādes darba grupas loceklis, vairāku publikāciju autors

 

Seminārs notiks:


2008. gada 6. jūnijā
Plkst. 10.00— 16.00
PARK HOTEL DAUGAVPILS konferenču zālē
Ģimnāzijas ielā 46, Daugavpilī


Pieteikšanās:


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!


Maksa par piedalīšanos seminārā ir 59,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli, kafijas pauze un pusdienas.


Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
 E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.