LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

INFORMĀCIJAS ATKLĀTĪBAS LIKUMS, TĀ PIEMĒROŠANAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

28.05.2008  |  Arhīvā

Ievērojot to, ka iestāžu praksē nereti nav vienprātības par Informācijas atklātības likuma piemērošanu un neskaidrie jautājumi rada sarežģījumus pareizai minētā likuma piemērošanai, SOPHIA CONFERENCES aicina piedalīties seminārā „Informācijas atklātības likums, tā piemērošanas problēmas un risinājumi”.

Informācijas atklātības likums ir normatīvais akts, kas garantē sabiedrībai publiskā sektora rīcībā esošās informācijas pieejamību, paredz šo tiesību apjomu un kārtību, kādā informācija ir saņemama un izmantojama. Likumdevējs ar minēto likumu ir vēlējies panākt līdzsvaru starp sabiedrības interesēm uz informācijas pieejamību un konkrētu indivīdu vai organizāciju interesi attiecīgo informāciju neizpaust. Lai minētās intereses tiku sekmīgi līdzsvarotas arī konkrētas iestādes darbā, iestādei ir nepieciešamas zināšanas par to, kāda informācija var tikt atzīta par ierobežotas pieejamības informāciju – ievērojot Informācijas atklātības likuma vispārīgo formulējumu, minētais jautājums ir aktuāls -, kā arī par to, kādi ir tās pienākumi, kas ir saistīti ar informācijas apriti (ierobežotas pieejamības informācijas aprite iestādē, informācijas uzskaite, ierobežotas pieejamības informācijas saraksts u.c.). Visbeidzot, gan publiskā, gan privātā sektora pārstāvjiem ne mazāk svarīgas ir zināšanas par informācijas izsniegšanu – tās nosacījumiem, termiņiem, samaksas pieprasīšanu – un aptuvenā informācijas atklātības norobežošana no informācijas atkalizmantošanas.


Ievērojot to, ka iestāžu praksē nereti nav vienprātības par Informācijas atklātības likuma piemērošanu un neskaidrie jautājumi rada sarežģījumus pareizai minētā likuma piemērošanai, SOPHIA CONFERENCES aicina piedalīties seminārā „Informācijas atklātības likums, tā piemērošanas problēmas un risinājumi”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti arī šādi jautājumi:

 

  • Informācijas atklātības likums un tā saistība ar Iesniegumu likumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu, likumu „Par valsts noslēpumu” un citiem normatīvajiem aktiem;
  • vispārpieejamā informācija un ierobežotas pieejamības informācija;
  • ierobežotas pieejamības informācijas aprite iestādē;
  • iekšējās lietošanas informācija;
  • iestādes pienākumi informācijas uzskaitē, ierobežotās pieejamības informācijas saraksts un tā uzturēšana;
  • atteikšanās izsniegt informāciju, tai skaitā pamatojums un kārtība;
  • informācijas atkalizmantošana.

 

Semināra vadītājs: 

     
Edgars Pastars
(Iesniegumu likuma līdzautors, jurists, tiesību zinātņu maģistrs, konstitucionālo un administratīvo tiesību speciālists, juridiskās literatūras autors, vairāku desmitu publikāciju autors un līdzautors, strādā Saeimas Juridiskajā birojā un Izglītības un zinātnes ministrijā, piedalījies arī vairāku citu likumu izstrādāšanu.).


Seminārs notiks:


2008. gada 28. maijā
Plkst. 13.00— 16.30
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā


Pieteikšanās:


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!


Maksa par piedalīšanos seminārā ir 65,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.


Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
 E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.