LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

GROZĪJUMI KONKURENCES LIKUMĀ – PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

23.04.2008  |  Arhīvā

Tā kā var droši prognozēt, ka izmaiņas Konkurences likumā būtiski ietekmēs tirgus dalībniekus, ir nepieciešams iegūt kompetentu un detalizētu skaidrojumu par minēto izmaiņu saturu, apjomu, piemērošanas problēmām un to risinājumiem. Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” tādēļ aicina Jūs piedalīties seminārā „Grozījumi Konkurences likumā – problēmas un risinājumi”.

Latvijas Republikas Saeima 2008. gada 13. martā pieņēma likumu „Grozījumi Konkurences likumā”. Minētais likums satur izmaiņas salīdzinājumā ar pašreiz spēkā esošo Konkurences likumu, un ir paredzams, ka tās būtiski ietekmēs tirgus dalībnieku tiesības un pienākumus konkurences vidē. Uzņēmēju, juristu un publiskā sektora diskusijas, kas ir notikušas šā likuma izstrādes un pieņemšanas laikā, ļauj secināt, ka jaunais tiesiskais regulējums ir vērtējams neviennozīmīgi.


Likums „Grozījumi Konkurences likumā” maina pašreiz spēkā esošo „dominējošā stāvokļa” definīciju, izslēdzot no tās 40% tirgus daļas esamību kā nosacījumu dominējošā stāvokļa esamībai, un paliekot pie tirgus dalībnieka iespēju vienpusēji ietekmēt konkurenci funkcionāla vērtējuma. Minētajā likumā arīdzan ir paredzēts atšķirīgs tiesiskais regulējums saistībā ar tirgus dalībnieku apvienošanās kontroli un aizliegtajām vienošanās, kā arī uz Konkurences padomes kompetenci.

 

Tomēr visvairāk pretrunīgu viedokļu ir radījusi „dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā” definīcijas iekļaušana Konkurences likuma grozījumos, kas tirgus dalībniekiem, kuri atbilst minētajai definīcijai, uzliek jaunus pienākumus to darbībai Latvijas tirgū.


Tā kā var droši prognozēt, ka izmaiņas Konkurences likumā būtiski ietekmēs tirgus dalībniekus, ir nepieciešams iegūt kompetentu un detalizētu skaidrojumu par minēto izmaiņu saturu, apjomu, piemērošanas problēmām un to risinājumiem. Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” tādēļ aicina Jūs piedalīties seminārā „Grozījumi Konkurences likumā – problēmas un risinājumi”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti arī šādi jautājumi:

  • izmaiņas tirgus dalībnieku apvienošanās tiesiskajā regulējumā;
  • aizliegto vienošanos kontrole;
  • „dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā” jēdziens un no tā izrietošās uzņēmēju tiesības un pienākumi;
  • izmaiņas Konkurences padomes kompetencē un to paredzamā ietekme uz tirgus dalībniekiem;
  • Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma (ES normatīvo aktu, Eiropas Kopienu tiesas prakses) izmantošana tirgus dalībnieka tiesību aizsardzībā strīdos ar Konkurences padomi un konkurentiem.

 

Semināra vadītāja


Ieva Azanda
Konkurences tiesību eksperte, zvērināta advokāta palīdze zvērinātu advokātu birojā Liepa, Skopiņa/BORENIUS, Lesteras universitātes (Lielbritānija) doktorante, juridiskās literatūras, publikāciju un pētījumu konkurences un reklāmas jomā autore.


Seminārs notiks


2008. gada 23. aprīlī
Plkst. 10.00— 13.00
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā


Pieteikšanās


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!


Maksa par piedalīšanos seminārā ir 65,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.


Jautājumu gadījumā


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
 E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.