LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJA IZVĒLE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ

23.04.2008  |  Arhīvā

Lai detalizēti pārrunātu visus aspektus, kas ir saistīti ar piedāvājumu vērtēšanas kritēriju izvēli un sagatavošanu, kā arī uz to pamata veiktu piedāvājumu vērtēšanu, iegūtu izsmeļošas atbildes uz neskaidriem jautājumiem un risinājumus konkrētām problēmsituācijām, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina apmeklēt semināru „Piedāvājumu vērtēšanas kritērija izvēle un piedāvājumu vērtēšana publiskajā iepirkumā”.

Laikā, kad publiskā iepirkuma veicēju veiktie iepirkumi kļūst arvien sarežģītāki un tajos dominē pieeja par ieguldījumam atbilstošās vērtības (value for money) principa nodrošināšanu, arvien lielāku nozīmi iegūst atbilstoša piedāvājumu vērtēšanas kritērija izvēle un, ne mazāk svarīgi – tiesiska, precīza un pamatota iesniegto piedāvājumu vērtēšana.  Piedāvājumu vērtēšanas kritērija izvēle būtiski ietekmē iepirkuma prasību, sevišķi tehnisko specifikāciju saturu, pretendentu piedāvājumu sagatavošanu, kā arī visbeidzot to, vai iepirkumam ir iespēja noslēgties ar pasūtītājam ekonomiski un saimnieciski pieņemamu rezultātu. Tiesisks vērtēšanas process savukārt samazina iesniegumu iesniegšanas risku un veicina lietderīgu iepirkuma iznākumu.


Atbilstošu piedāvājumu vērtēšanas kritērija izvēlei un sagatavošanai, kā arī uz tā pamata veiktai pareizai piedāvājumu vērtēšanai ir nepieciešamas īpašas zināšanas – gan par Publisko iepirkumu likumu un tā normu piemērošanu, gan (īpaši saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma gadījumā) par Eiropas Kopienu tiesas un IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas nolēmumiem. Visbeidzot, protams, ir jāpārzina arī konkrētās jomas – preču, pakalpojumu vai būvdarbu specifiskās iezīmes.

 

Pieaugošais IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijā iesniegto iesniegumu skaits, kas saistīti tieši ar piedāvājumu vērtēšanu (visbiežāk saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērija izmantošanu), un to izskatīšanas rezultāti liecina, ka par minētajiem aspektiem ir nepieciešams kompetents un detalizēts skaidrojums.


Lai detalizēti pārrunātu visus aspektus, kas ir saistīti ar piedāvājumu vērtēšanas kritēriju izvēli un sagatavošanu, kā arī uz to pamata veiktu piedāvājumu vērtēšanu, iegūtu izsmeļošas atbildes uz neskaidriem jautājumiem un risinājumus konkrētām problēmsituācijām, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina apmeklēt semināru „Piedāvājumu vērtēšanas kritērija izvēle un piedāvājumu vērtēšana publiskajā iepirkumā”.

 

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti arī šādi jautājumi:

 

  • piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un to pieļaujamais saturs (īpaši saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērija gadījumā);
  • pareizā piedāvājumu vērtēšanas kritērija izvēle atkarībā no konkrētā iepirkuma;
  • piedāvājumu vērtēšanas kritērija pareiza ietveršana iepirkuma procedūras dokumentos;
  • vērtēšanas process un tā problēmaspekti (punktu piešķiršana, kritēriju satura vēlākas precizēšanas iespējas, vērtēšana mākslinieciska un „ne – kvantitatīva” rakstura kritēriju ietvaros)
  • vērtēšanas rezultātu atspoguļošana
  • Eiropas Kopienu tiesas un Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse saistībā ar piedāvājumu vērtēšanu;
  • Iepirkumu uzraudzības biroja praksē identificētās kļūdas piedāvājumu vērtēšanā un pareizas rīcības modeļi.

 

Semināra vadītāja  

    
Dace Gaile
sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Metodoloģijas departamenta direktore.

 

Seminārs notiks


2008. gada 23. aprīlī
Plkst. 16.00— 19.30
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā

 

Pieteikšanās


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!


Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.


Jautājumu gadījumā
Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
 E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv