LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

SATVERSMES TIESAS SPRIEDUMI – NEATSVERAMAS ZINĀŠANAS TIESĪBU NORMU PIEMĒROTĀJAM

15.04.2008  |  Arhīvā

Ir saprotams, ka lielā Satversmes tiesas spriedumu apjoma dēļ ir nepieciešams ilgs laiks, lai detalizēti iepazītos ar to saturu, turklāt labākai satura izpratnei ir vēlamas arī pamatzināšanas konstitucionālajās tiesībās un cilvēktiesībās. Ievērojot to, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” piedāvā Jums kompetentu, detalizētu un praktisku analīzi par Satversmes tiesas spriedumiem, tajos paustajām atziņām un tiesību normu interpretāciju – semināru „Satversmes tiesas spriedumi – neatsveramas zināšanas tiesību normu piemērotājam”.

Jau salīdzinoši ilgu laika posmu Latvijā darbojas Satversmes tiesa, un tā pamatoti tiek uztverta kā neatņemama Latvijas tiesiskās sistēmas sastāvdaļa. Savas darbības laikā Satversmes tiesa ir pieņēmusi lielu skaitu nozīmīgu lēmumu. Turklāt Satversmes tiesas likumā, kā arī procesuālajos normatīvajos aktos – Administratīvā procesa likumā, Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā – ir noteikts, ka Satversmes tiesas sniegtā tiesību normu interpretācija ir obligāta tiesību piemērotājam.


Satversmes tiesas spriedumiem ir nepārvērtējama nozīme ne vien tiesību normu piemērošanā, bet arī to satura izskaidrošanā un izpratnes par tiesisku valsti kopumā veidošanā.


Valsts un pašvaldību amatpersonām, praktizējošiem publiskā un privātā sektora juristiem, kā arī uzņēmumu pārstāvjiem ir jāpārzina Satversmes tiesas spriedumos norādītā tiesību normu interpretācija tās saistošā rakstura dēļ. Satversmes tiesas spriedumos paustās atziņas turklāt padziļina izpratni par konkrētās nozares tiesiskā regulējuma mērķiem un normu piemērošanu. Ir vērts zināt arī tos gadījumus un apstākļus, kuros Satversmes tiesas tiesnešu kolēģija ir atteikusies ierosināt lietu.


 Ir saprotams, ka lielā Satversmes tiesas spriedumu apjoma dēļ ir nepieciešams ilgs laiks, lai detalizēti iepazītos ar to saturu, turklāt labākai satura izpratnei ir vēlamas arī pamatzināšanas konstitucionālajās tiesībās un cilvēktiesībās. Ievērojot to, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” piedāvā Jums kompetentu, detalizētu un praktisku analīzi par Satversmes tiesas spriedumiem, tajos paustajām atziņām un tiesību normu interpretāciju – semināru „Satversmes tiesas spriedumi – neatsveramas zināšanas tiesību normu piemērotājam”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti arī šādi jautājumi:

  • Satversmes tiesas spriedumu nozīme un piemērošana,
  • nozīmīgāko Satversmes tiesas spriedumu analīze;
  • gadījumi, kad Satversmes tiesas tiesnešu kolēģija atteikusi lietas ierosināšanu;
  • Iespējas izmantot Satversmes tiesas spriedumus savu interešu aizstāvībai.


Semināra vadītājs 

     
Edgars Pastars,

(Iesniegumu likuma līdzautors, jurists, tiesību zinātņu maģistrs, konstitucionālo un administratīvo tiesību speciālists, juridiskās literatūras autors, vairāku desmitu publikāciju autors un līdzautors, strādā Saeimas Juridiskajā birojā un Izglītības un zinātnes ministrijā, piedalījies arī vairāku citu likumu izstrādāšanu.).

Seminārs notiks


2008. gada 15. aprīlī
Plkst. 12.00— 16.00
ALBERT HOTEL konferenču zālē, 11.stāvā
Dzirnavu iela 33, Rīgā


Pieteikšanās


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!


Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.


Jautājumu gadījumā


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
 E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.