LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

NEGODĪGA UN MALDINOŠA REKLĀMA – KĀ NO TĀS IZVAIRĪTIES?

28.03.2008  |  Arhīvā

Lai uzņēmumiem nodrošinātu izsmeļošas zināšanas par Reklāmas likuma piemērošanu, sniegtu praktiskus padomus un atbildes uz problēmjautājumiem, kā arī diskutētu par paredzamo minētā likuma grozījumu ietekmi, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties seminārā „Negodīga un maldinoša reklāma – kā no tās izvairīties”.

Mūsdienās veiksmīga komercdarbība ir grūti iedomājama bez pārliecinošas un nereti – pat agresīvas reklāmas. Tomēr, palielinoties un saasinoties konkurencei uzņēmumu vidū, ir svarīgi reklāmas politiku un reklāmas veidot tā, lai piesaistot klientus un patērētājus, norādītu uz attiecīgo preču vai pakalpojumu pārākumu par konkurentu piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem pamanāmā un vienlaikus pietiekami tolerantā veidā.


 Izstrādājot reklāmu, ir jāievēro ne vien savas, klientu un patērētāju, bet arī konkurentu tiesības un intereses, jo normatīvie akti pret maldinošu vai negodīgu reklāmu aizsargā arī konkurentus.
 Ievērojot minēto, ir jāsecina, ka gan reklāmdevējiem, gan reklāmas izstrādātājiem būtu jābūt informētiem par attiecīgo normatīvo regulējumu reklāmas jomā – par to, ko paredz šīs jomas normatīvie akti, kāda veida reklāmas līdz šim uzskatītas par negodīgām vai maldinošām attiecībā uz patērētājiem un konkurentiem un kādas tiesiskās izmaiņas notikušas ar reklāmas jomu saistītajā regulējumā 2008. gada sākumā.


Visbeidzot, ir nepieciešams zināt arī to, kādas iestādes un kuros gadījumos var uzsākt lietas izpēti un kādas sankcijas uzņēmumam var draudēt par reklāmas normatīvo aktu pārkāpumiem.


Lai uzņēmumiem nodrošinātu izsmeļošas zināšanas par Reklāmas likuma piemērošanu, sniegtu praktiskus padomus un atbildes uz problēmjautājumiem, kā arī diskutētu par paredzamo minētā likuma grozījumu ietekmi, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties seminārā „Negodīga un maldinoša reklāma – kā no tās izvairīties”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti arī šādi jautājumi:

  • normatīvais regulējums un institucionālā piekritība reklāmas lietās: Reklāmas likums un Negodīgas komercprakses aizlieguma likums;
  • kāda reklāma uzskatāma par maldinošu vai negodīgu?
  • kādos gadījumos drīkst izmantot salīdzinošo reklāmu? 
  • lietu par reklāmas likuma pārkāpumiem izmeklēšanas process;
  • kādiem pierādījumiem jābūt uzņēmuma rīcībā, lai pierādītu reklāmas patiesumu?
  • iespējamās sankcijas par reklāmas noteikumu pārkāpumiem.

 

Semināra vadītāja


Ieva Azanda
Konkurences tiesību eksperte, zvērināta advokāta palīdze zvērinātu advokātu birojā Liepa, Skopiņa/BORENIUS, Lesteras universitātes (Lielbritānija) doktorante, juridiskās literatūras, publikāciju un pētījumu konkurences un reklāmas jomā autore.


Seminārs notiks


2008. gada 28. martā
Plkst. 10.00— 14.00
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā


Pieteikšanās

 

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

 
Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.


Jautājumu gadījumā

 
Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
 E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.