LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

ĀRĒJO NORMATĪVO AKTU PROJEKTU SAGATAVOŠANA

04.04.2008  |  Arhīvā

Lai iegūtu un nostiprinātu zināšanas par normatīvo aktu projektu sagatavošanu, pārrunātu normatīvo aktu projektiem izvirzītās prasības un to īstenošanas mehānismus, kā arī iegūtu praktiskus padomus problēmsituāciju risināšanai, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina Jūs piedalīties semināra „Ārējo normatīvo aktu projektu sagatavošana”.

Lai gan ārējā normatīvā akta spēkā esamība ir atkarīga no tā apstiprināšanas noteiktā institūcijā – Saeimā, Ministru kabinetā vai pašvaldības domē (padomē), normatīvo aktu projekti netiek sagatavoti minētajās institūcijās – tos sagatavo tiešo un atvasināto valsts pārvaldes iestāžu amatpersonas. Ārējo normatīvo aktu sagatavošanas process ir visai sarežģīts, jo tā galarezultātam – normatīvā akta projektam – ir jāatbilst stingrām formas un satura prasībām, kas turklāt nereti nav normatīvi reglamentētas, bet eksistē tikai praksē. Jānorāda, ka normatīvo aktu projektu sagatavošana ir viena no tām jomām, kur forma tieši ietekmē saturu – konkrētu jēdzienu vai pieturzīmju lietojums vai kādas tiesību normas atrašanās vienā vai citā pantā pēc normatīvā akta pieņemšanas un spēkā stāšanās var ietekmēt tā interpretāciju un piemērošanu.


Lai nodrošinātu to, ka ārējo normatīvo aktu – likumu, Ministru kabineta noteikumu un pašvaldību saistošo noteikumu projekti tiek izstrādāti atbilstoši tiem izvirzītajām prasībām, tādējādi veicinot gan ātrāku normatīvā akta saskaņošanu gan to, ka likumdevējs var iespējami efektīvi veikt tiesībpolitisko izvēli saistībā ar normatīvā akta saturu, ir nepieciešamas īpašas zināšanas – informācija par normatīvo aktu projektiem izvirzītajām prasībām, par normatīvo aktu sagatavošanas procesu, kā arī zināšanas par izstrādātā normatīvā akta projekta kvalitātes pārbaudi.


Lai iegūtu un nostiprinātu zināšanas par normatīvo aktu projektu sagatavošanu, pārrunātu normatīvo aktu projektiem izvirzītās prasības un to īstenošanas mehānismus, kā arī iegūtu praktiskus padomus problēmsituāciju risināšanai, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina Jūs piedalīties semināra „Ārējo normatīvo aktu projektu sagatavošana”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti arī šādi jautājumi:

  • aspekti, kas jāņem vērā, gatavojoties normatīvā akta projekta izstrādei; 
  • normatīvā akta projekta izstrādes procesa elementi;
  • normatīvā akta nosaukums;
  • prasības normatīvā akta struktūrai un formai;
  • normatīvā akta projekta pārbaude;
  • kritēriji izstrādātā normatīvā akta projekta kvalitātei;
  • valodas un stila pamatprasības normatīvo aktu izstrādē.

 

Lai semināra laikā sniegtā informācija pilnībā atbilstu Jūsu vajadzībām, piedāvājam iespēju rakstveidā uzdot Jums interesējošos jautājumus semināra vadītājai Ingai Bitei – Percevai. Jautājumus e – pasta formā lūdzam sūtīt uz e – pasta adresi Inese.Uskure@ic–sophia.lv , un uz tiem tiks sniegtas atbildes semināra laikā!

 

Semināra vadītāja 

  
Inga Bite Perceva
Tiesību zinātņu maģistre tiesību teorijā, Valsts Kancelejas Politikas koordinācijas departamenta Valsts pārvaldes politikas nodaļas vadītāja, vairāku iekšējo un ārējo normatīvo aktu, kā arī publikāciju par valsts pārvaldes un administratīvā procesa jautājumiem autore, grāmatas „Administratīvais process: likums, prakse, komentāri” līdzautore, Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Administratīvā procesa likuma komentāru darba grupas locekle.


Seminārs notiks


2008. gada 4. aprīlī
Plkst. 10.00— 13.00
ISLANDE HOTEL konferenču zālē 1. stāvā
Ķīpsalas ielā 20, Rīgā

 

Pieteikšanās

 

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

 
Maksa par piedalīšanos seminārā ir 65,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.


Jautājumu gadījumā


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
 E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.