LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

IEPIRKUMS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMĀ

25.03.2008  |  Arhīvā

Lai apgūtu un papildinātu zināšanas par informācijas tehnoloģiju iepirkumu, iegūtu praktiskus risinājumus konkrētām problēmsituācijām un izvērstu pārskatu par minētās jomas Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas praksi, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties seminārā „Iepirkums informācijas tehnoloģiju jomā”.

Publiskais iepirkums informācijas tehnoloģiju jomā ir viens no komplicētākajiem publiskā iepirkuma veidiem. Šādai situācijai ir vairāki iemesli: ar datoriem un IT sistēmām saistītie tehnoloģiskie jautājumi,  dinamiskā nozares attīstība, ražotāju tiesiskās attiecības ar izplatītājiem, arī – nepieciešamība piemērot visai stingros publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu nosacījumus situācijām, kurās būtu nepieciešamība lielāka elastība. Šie apstākļi ir likumsakarīgi veicinājuši to, ka iepirkuma veicēja pieņemto lēmumu pārskatīšanas institūcijā – Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijā strīdi, kas izriet un informāciju tehnoloģiju iepirkuma, tiek izskatīti arvien biežāk.

 

Iepriekš minētais ļauj secināt, ka tiesiski pareiza un efektīva informācijas tehnoloģiju iepirkuma veikšanas nosacījumi ir iepirkuma veicēja izpratne par iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām un arī – to sniegtajām iespējām, zināšanas par informāciju tehnoloģijām, to tirgus struktūru un tajā eksistējošajiem nosacījumiem, kā arī pastāvīga iegūto zināšanu papildināšana. Arī uzņēmējiem, kas piedalās informāciju tehnoloģiju iepirkuma procedūrās, ir nepieciešama detalizēta informācija par prasībām, kuras iepirkuma veicējs ir tiesīgs izvirzīt, par piedāvājumu vērtēšanas procesu un jaunākajām informāciju tehnoloģiju iepirkuma tendencēm. Visbeidzot, gan iepirkuma veicējiem, gan pretendentiem ir jāpārzina Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse minētajā jomā, kas ļauj iegūt informāciju par pareizāko rīcību konkrētajā situācijā, kā arī sniedz vērtīgas argumentācijas iespējas strīdu gadījumā.

 

Lai apgūtu un papildinātu zināšanas par informācijas tehnoloģiju iepirkumu, iegūtu praktiskus risinājumus konkrētām problēmsituācijām un izvērstu pārskatu par minētās jomas Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas praksi, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties seminārā „Iepirkums informācijas tehnoloģiju jomā”.

 

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti arī šādi jautājumi:

  • tiesiski pareiza pretendentu atlases prasību noteikšana IT iepirkumā (ražotāja sertifikāti un apliecinājumi, apgrozījuma prasība utt.);
  • tehnisko prasību sagatavošana (pieļaujamais datora procesora apraksts, iespējas atsaukties uz konkrētu tirdzniecības marku, dati, kas ir atšķirīgi no informācijas ražotāja mājas lapā utt.);
  • pieļaujamie piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un to sastāvdaļas;
  • ar IT iepirkumu saistīta aktuāla IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse, kā arī pēdējo IUB skaidrojumu apkopojumi;
  • e-iepirkumu sistēma: kā to lietderīgi izmantot;
  • IUB IT iepirkumā identificētās problēmas un to risinājumi.

 

Semināra vadītājs IUB Informācijas departamenta direktors Oļegs Fiļipovičs (Mg.oec), kurš veidoja un attīstīja Latvijas Elektronisko iepirkumu sistēmu pirms tās nodošanas Elektronisko iepirkumu valsts aģentūrai un vada lielāku daļu IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas sēžu IT jomā.

 

Seminārs notiks

2008. gada 25. martā

Plkst. 16.00— 19.30

REVAL HOTEL LATVIJA konferenču zālē 2. stāvā

Elizabetes ielā 55, Rīgā

 

Pieteikšanās

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

 

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.

 

Jautājumu gadījumā

 

Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;

 E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.