LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

UZŅĒMUMA PĀRVALDES UN PĀRSTĀVĪBAS AKTUĀLĀS PROBLĒMAS KOMERCTIESĪBU SKATĪJUMĀ

28.02.2008  |  Arhīvā

Lai iegūtu padziļinātu un praktiski virzītu skatījumu par uzņēmuma pārvaldi un pārstāvību, uzzinātu efektīvus risinājumus uzņēmēju interešu aizstāvībai, diskutētu par aktuāliem uzņēmuma pārvaldes problēmjautājumiem, kā arī iegūtu noderīgu un praktiska rakstura informāciju par Komercreģistra darbību, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties seminārā „Uzņēmuma pārvaldes un pārstāvības aktuālās problēmas komerctiesību skatījumā”.

Ikvienam uzņēmumam, lai tā darbība noritētu iespējami veiksmīgi un efektīvi, ir nepieciešams atrisināt jautājumus, kas ir saistīti ar tā pārvaldi un pārstāvību. Valdes iecelšana un pārvēlēšana, dalībnieku sapulces sasaukšana un norise, likumiskās pārstāvības veida izvēle, līgumiskās pārstāvības noformēšana un īstenošana – tie ir tikai daži no uzņēmuma pārvaldes aspektiem.

Ievērojot to, ka uzņēmuma pārvaldes īstenošana ietekmē uzņēmuma komercdarbību un tās sekmes, pārvaldes jautājumu veiksmīga atrisināšana ir viena no uzņēmuma dalībnieku prioritātēm. Veiksmīga pārvaldes modeļa izvēle ļauj rīkoties efektīvi un ātri reaģēt uz biznesa vides izaicinājumiem, kamēr neefektīva uzņēmuma pārvalde visbiežāk nozīmē neizmantotas biznesa iespējas.


Papildinot iepriekš minēto, ir nepieciešams atzīmēt, ka uzņēmējiem ir jāpārzina arī savu interešu aizsardzības tiesiskie mehānismi, ja rodas domstarpības ar biznesa partneriem.


Visbeidzot, tā kā atbilstoši Komerclikumam un likumam „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” uzņēmuma funkcionēšana, pārvalde un pārstāvība attiecībās ar trešajām personām – klientiem, biznesa partneriem - ir cieši saistīta ar tā reģistrāciju un dažādu ierakstu izdarīšanu Komercreģistrā, uzņēmējiem ir nepieciešama izsmeļoša informācija arī par Komercreģistra darbību, ierakstu veikšanu un to spēkā esamību, kā arī ar šiem jautājumiem saistītajām problēmām un to risinājumiem.


Lai iegūtu padziļinātu un praktiski virzītu skatījumu par uzņēmuma pārvaldi un pārstāvību, uzzinātu efektīvus risinājumus uzņēmēju interešu aizstāvībai, diskutētu par aktuāliem uzņēmuma pārvaldes problēmjautājumiem, kā arī iegūtu noderīgu un praktiska rakstura informāciju par Komercreģistra darbību, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties seminārā „Uzņēmuma pārvaldes un pārstāvības aktuālās problēmas komerctiesību skatījumā”.

 

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti arī šādi jautājumi:

  • sabiedrības valde (valdes kompetence un atbildība, tās iecelšana, pārvēlēšana un atcelšana, problēmsituācijas un to risinājumi);
  • sabiedrības padome (gadījumi, kad padome ir nepieciešama, tās kompetence un darbība);
  • sabiedrības dalībnieku sapulce (dalībnieku sapulces kompetence, tās sasaukšana un norise, pieņemamie lēmumi, problēmjautājumi);
  • sabiedrības pārstāvības modeļi, to priekšrocības un trūkumi, praktiski piemēri;
  • sabiedrības pārstāvība attiecībās ar trešajām personām, problēmas un risinājumi;
  • ierakstu veikšana Komercreģistrā;
  • uzņēmēja interešu aizstāvība uzņēmuma dalībnieku strīdos.


Semināra auditorija ir privātā sektora pārstāvji – uzņēmēji, uzņēmumu juristi, konsultāciju biznesa pārstāvji, kā arī jebkura persona, kuru interesē uzņēmuma pārvalde un ar to saistītie aktuālie jautājumi.

 

Semināra vadītājs


Jānis Endziņš
Tiesību zinātņu maģistrs, komerctiesību speciālists, bij. LR Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs, daudzu normatīvo aktu autors un līdzautors, vairāku augstākās izglītības iestāžu pasniedzējs, komerctiesībām veltītu publikāciju un literatūras autors.


Seminārs notiks

2008. gada 28. februārī
Plkst. 10.00— 14.00
ALBERT HOTEL konferenču zālē, 11.stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā


Pieteikšanās


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!
Maksa par piedalīšanos seminārā ir 75,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.


Jautājumu gadījumā


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;
 E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.