LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

Seminārs uzņēmējiem „KĀ VEIKSMĪGI PIEDALĪTIES PUBLISKĀ IEPIRKUMA PROCEDŪRĀS”. OTRĀ DAĻA „Uzņēmējiem aktuāli publiskā iepirkuma problēmjautājumi un to risinājumi”

22.02.2008  |  Arhīvā

Lai iegūtu un padziļinātu zināšanas par publisko iepirkumu, atrisinātu praktiskus problēmjautājumus un palielinātu iespējas uzvarēt iepirkuma procedūrās, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina apmeklēt semināru uzņēmējiem „Kā veiksmīgi piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās”.

Laikā, kad pieaug konkurence, bet ekonomikā tiek prognozētas recesijas pazīmes, publiskā iepirkuma procedūras iegūst arvien lielāku nozīmi uzņēmēju dienas kārtībā. Noslēdzot iepirkuma līgumu, uzņēmējs stājās prognozējamās tiesiskās attiecībās, kas vairumā gadījumu garantē atbilstošu līguma izpildi no pasūtītāja puses un savlaicīgu samaksu. Informāciju tehnoloģijas, būvniecība, medicīnas preces – tās ir tikai dažas no jomām, kur publiskais iepirkums veido būtisku konkrētā sektora tirgus daļu.


Lai noslēgtu iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, uzņēmējam ir jāpiedalās iepirkuma procedūrās, kas ir pietiekami sarežģītas un diemžēl nereti – visai neprognozējamas. Tās ir saistītas ar visai apjomīgu dokumentu sagatavošanu, padziļinātu normatīvo aktu un publisko tiesību principu, kā arī specifisku, tikai publiskajam iepirkumam raksturīgu nianšu pārzināšanu. Šos aspektus turklāt papildina konkurence no citu piegādātāju, būvdarbu veicēju vai pakalpojumu sniedzēju puses.


Ņemot vērā minēto, ir jāsecina, ka lai sekmīgi piedalītos iepirkuma procedūrās, ir nepieciešamas plašas un detalizētas zināšanas par publisko iepirkumu – par tā institucionālo sistēmu, to regulējošajiem normatīvajiem aktiem, pasūtītāja lēmumu pārskatīšanas procedūrām un specifiskām praktiska rakstura niansēm. Noderīgas ir arī zināšanas par Eiropas Kopienu tiesas praksi publiskā iepirkuma jomā un Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumiem.


Lai iegūtu un padziļinātu zināšanas par publisko iepirkumu, atrisinātu praktiskus problēmjautājumus un palielinātu iespējas uzvarēt iepirkuma procedūrās, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina apmeklēt semināru uzņēmējiem „Kā veiksmīgi piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās”.


Semināram ir divas daļas:

        Pirmā daļa - 2008. gada 20. februārī „Publiskā iepirkuma pamati no uzņēmēju viedokļa” – ir paredzēta uzņēmējiem un citām ieinteresētām personām, kuriem vēl nav bijusi nozīmīga saskare ar publisko iepirkumu vai arī tām personām, kas vēlas atsvaidzināt savas zināšanas publiskā iepirkuma jomā;

 

         Otrā daļa – 2008. gada 22. februārī „Uzņēmējiem aktuāli publiskā iepirkuma problēmjautājumi un to risinājumi” – ir paredzēta tiem uzņēmējiem un citām ieinteresētām personām, kuras jau ir apguvušas publiskā iepirkuma pamatjautājumus un vēlas iegūt informāciju par konkrētām problēmsituācijām, ar kurām uzņēmēji saskaras publiskajā iepirkuma, un to praktiskiem un noderīgiem risinājumiem.

 

Otrajā daļā tiks aplūkoti šādi jautājumi:

  • Specifiski piedāvājuma sagatvošanas aspekti - noformējuma, atlases, tehniskās prasības un finanšu piedāvājums;
  • Palīdzība pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanā un interešu konflikts;
  • Grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos - to pieļaujamība no uzņēmēja viedokļa;
  • Informācijas par konkurenta piedāvājumu iegūšanas iespējas;
  • Pasūtītāja lēmumu pārsūdzības praktiski paspekti;
  • Aktuāla IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse;
  • Gaidāmie grozījumi Publisko iepirkumu likumā un to ietekme uz uzņēmēju interesēm publiskajā iepirkumā.

 

 

Abu semināra daļu apmeklējums uzņēmējam nodrošinās detalizētu un pilnīgu informāciju par publisko iepirkumu un tā aktualitātēm. Katrā semināra daļā apskatāmie jautājumi ir norādīti pievienotajās semināra programmās.


Semināra auditorija ir privātā sektora pārstāvji (uzņēmēji, juristi un konsultanti), kuru biznesa intereses ir saistītas ar publisko iepirkumu.

 

Semināra vadītāja  

    
Dace Gaile

Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece,Metodoloģijas departamenta direktore, sociālo zinātņu maģistre ekonomikā.


Otrās semināra daļas norises vieta un laiks:

 

2008. gada 22. februāris
Plkst. 16.00— 19.30
ISLANDE HOTEL konferenču zālē 1. stāvā
Ķīpsalas ielā 20, Rīgā

Pieteikšanās

Piesakoties uz abām semināra daļām jāaizpilda abu semināra daļu pieteikšanās veidlapas.

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!


Dalības maksa par vienas semināra daļas apmeklējumu ir 75 Ls + PVN.
Piesakoties uz abām semināra daļām, dalības maksa ir 135 Ls + PVN.

 
Dalības maksā iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un divas kafijas pauzes katrā semināra daļā. Pēc semināra noklausīšanās dalībnieki saņem sertifikātu.

 

Jautājumu gadījumā


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;
 E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.