LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

AKTUĀLĀS ADMINISTRATĪVO TIESĪBU UN PROCESA PROBLĒMAS UN TO RISINĀJUMI ES FONDU VADĪBĀ UN APGUVĒ

22.02.2008  |  Arhīvā

Tā kā jau ir apgūtas un nostiprinātas zināšanas par ES struktūrfondu vadības un apguves pamatjautājumiem, ir nepieciešams diskutēt par konkrētām un aktuālām problēmām un piedāvāt to risinājumus. Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” tādēļ Jūs aicina piedalīties dienas seminārā „Aktuālās administratīvo tiesību un procesa problēmas un to risinājumi ES fondu vadībā un apguvē”.

2008. gadā turpinās jaunais plānošanas periods Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu vadībā. Amatpersonas turpina pildīt savus pienākumus ES struktūrfondu vadības procesā, bet uzņēmēji – iesniegt pieteikumus finansējuma apguvei.


ES struktūrfondu vadība notiek Latvijas vispārējo administratīvo tiesību ietvaros, ciktāl Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums neparedz citādus nosacījumus. Līdz ar to, lai nodrošinātu efektīvu un tiesisku struktūrfondu ieviešanu Latvijā, publiskā sektora pārstāvjiem ir pareizi jāinterpretē attiecīgo likumu normas un prasmīgi tās savstarpēji jāsavieto, kā arī tieši jāpiemēro vispārējie tiesību principi, labas pārvaldības princips un vispārējo administratīvo tiesību atziņas.


Arī privātpersonām, kuras vēlas pretendēt uz ES fondu līdzekļu piesaistīšanu vai jau ir iesaistījušās konkrētos projektos, ir neieciešams pārzināt šīs jomas normatīvo regulējumu, lai līdzekļu apgūšana notiktu bez starpgadījumiem, bet strīdu vai pat tiesvedības gadījumā būtu iespējams efektīvi aizstāvēt savas intereses.


Tā kā jau ir apgūtas un nostiprinātas zināšanas par ES struktūrfondu vadības un apguves pamatjautājumiem, ir nepieciešams diskutēt par konkrētām un aktuālām problēmām un piedāvāt to risinājumus. Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” tādēļ Jūs aicina piedalīties dienas seminārā „Aktuālās administratīvo tiesību un procesa problēmas un to risinājumi ES fondu vadībā un apguvē”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti arī šādi jautājumi:

  • lēmumu pieņemšana un to kontrole no administratīvā procesa skatpunkta;
  • projekta iesnieguma precizēšana;
  • lēmums ar nosacījumu un nosacījumu izpildes kārtība un kontrole;
  • strīdi par piešķirtā finansējuma atgūšanu un piešķiršanu “vecajā” un “jaunajā” plānošanas periodā;
  • aktuāli Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma normu interpretācijas un piemērošanas aspekti.


Semināra auditorija ir publiskā sektora pārstāvji, kuru amata pienākumi ir saistīti ar ES struktūrfondu vadību un administrēšanu, un privātpersonas (uzņēmēji), kuru intereses ir saistītas ar ES struktūrfondu finansējuma apgūšanu.


Semināra vadītājs   

   
Edgars Pastars,
(jurists, tiesību zinātņu maģistrs, konstitucionālo un administratīvo tiesību speciālists, juridiskās literatūras autors, vairāku desmitu publikāciju autors un līdzautors, strādā Saeimas Juridiskā birojā un Izglītības un zinātnes ministrijā, piedalījies arī vairāku citu likumu izstrādāšanu.).


Seminārs notiks


2008. gada 22. februārī
Plkst. 10.00— 13.30
ISLANDE HOTEL konferenču zālē, 1.stāvā
Ķīpsalas iela 20, Rīgā


Pieteikšanās

 

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!
Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.

Jautājumu gadījumā


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;
 E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.