LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

KĀ PAREIZI STRUKTURĒT IEPIRKUMU UN IZVAIRĪTIES NO TĀ NEPAMATOTAS SADALĪŠANAS?

15.02.2008  |  Arhīvā

Iepirkumu veicējiem ir nepieciešamas izsmeļošas zināšanas par „viena iepirkuma” jēdzienu un no tā izrietošo paredzamās līgumcenas precīzu noteikšanu. Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” tādēļ aicina Jūs apmeklēt semināru „Kā pareizi strukturēt iepirkumu un izvairīties no nepamatotas iepirkuma sadalīšanas?”.

Iepirkumu veicējiem – pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem pirms iepirkuma veikšanas ir jānosaka iepirkuma paredzamā līgumcena, no kā ir attiecīgi atkarīga konkrētajam iepirkumam atbilstošas iepirkuma procedūras izvēle. Paredzamās līgumcenas noteikšana nereti ir sarežģīts process – mainīgajos tirgus apstākļos nereti ir grūti precīzi noteikt, cik lielu atlīdzību privātais sektors vēlēsies saņemt par konkrētā līguma izpildi. Tas jo īpaši ir attiecināms uz tādiem projektiem, kur atlīdzība par iepirkuma līguma izpildi var būt noteikta ne vien naudā, bet arī īpašu tiesību piešķiršanā vai aktīvu ieguldīšana (publiskās un privātās partnerības projekti).


Tomēr paredzamās līgumcenas noteikšanas pamatproblemātika visvairāk ir saistīta ar „viena iepirkuma” jēdzienu jeb iepirkuma tiesiski un ekonomiski pareizas strukturēšanas aspektiem. Situācijā, kad Publisko iepirkumu likums un likums „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” precīzi neparedz, kādas iepirkuma veicēja vajadzības ir nodrošināmas, veicot vienu iepirkuma procedūru, bet kādas vajadzības ir iespējams nodrošināt, veicot vairākas iepirkuma procedūras, ir paaugstināts kļūdu pieļaušanas risks. No otras puses, Latvijas iepirkumu praksē ir bijušas neskaitāmas situācijas, kad iepirkuma nepamatotas sadalīšanas dēļ pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem tiek izteikti pārmetumi vai pat neattiecināts Eiropas Savienības fondu finansējums.


Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkumu veicējiem ir nepieciešamas izsmeļošas zināšanas par „viena iepirkuma” jēdzienu un no tā izrietošo paredzamās līgumcenas precīzu noteikšanu. Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” tādēļ aicina Jūs apmeklēt semināru „Kā pareizi strukturēt iepirkumu un izvairīties no nepamatotas iepirkuma sadalīšanas?”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti arī šādi jautājumi:

  • iepirkuma strukturēšanas tiesiskais regulējums Publisko iepirkumu likumā;
  • iepirkuma nepamatota sadalīšana;
  • iepirkuma priekšmetu nepamatota apvienošana;
  • iepirkuma priekšmeta sadalīšana daļās viena iepirkuma ietvaros;
  • faktori, kas jāievēro, lai paredzamo līgumcenu noteiktu iespējami precīzāk;
  • Iepirkuma priekšmeta sadalīšana un apvienošana no Iepirkumu uzraudzības biroja skatu punkta.


Semināra vadītāja  

    
Dace Gaile
sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Metodoloģijas departamenta direktore.

 

Seminārs notiks


2008. gada 15. februārī
Plkst. 16.00— 19.30
ISLANDE HOTEL konferenču zālē 1. stāvā
Ķīpsalas ielā 20, Rīgā


Pieteikšanās


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!


Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.


Jautājumu gadījumā

 
Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.