LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

IEPIRKUMA LĪGUMA UN VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SAGATAVOŠANA, NOSLĒGŠANA UN VADĪBA

05.11.2015  |  Arhīvā

Joprojām aktuālas ir minēto likumu normas par grozījumu veikšanu jau noslēgtos iepirkuma līgumos un noslēgtu iepirkuma līgumu atcelšanu – šie nosacījumi nereti tiek atšķirīgi interpretēti gan Eiropas Savienībasfondu līdzekļu apguvi uzraugošo institūciju, gan tiesu praksē.
Lai iegūtu informāciju par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās sagatavošanu, noslēgšanu un vadību, atrisinātu aktuālos jautājumus un diskutētu par problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES sadarbībā ar SIA „Public and Private Law Consulting” aicina Jūs piedalīties seminārā “Iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās sagatavošana, noslēgšana un vadība”.

Ikviens, kura ieņemamais amats vai intereses ir saistītas ar publiskā iepirkuma sfēru, ir saskāries ar iepirkuma līguma atbilstošas sagatavošanas un vadības problemātiku. Iepirkuma līguma sastādīšana prasa sevišķas zināšanas, jo iespējami efektīva publisko interešu aizsardzība tajā ir jāsavieno ar racionāli ekonomiskiem argumentiem, kas turklāt būtu pieņemami arī otrai līgumslēdzējai pusei – piegādātājam. Noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā, šis, vairumā gadījumu civiltiesiskais līgums tomēr saglabā saikni ar publisko tiesību normām, kas regulē iepriekš veiktās iepirkuma procedūras norisi, tādēļ ir jāatzīst, ka privātajā sfērā tādi šķietami vienkārši jautājumi kā līguma pagarināšana, tā cenas vai satura pārskatīšana iepirkuma līguma gadījumā iegūst īpašu nozīmi, un ir pakļauti sevišķi stingriem nosacījumiem, kas diemžēl nav normatīvi regulēti.. Minētās darbības nereti ir arī kontroles un uzraudzības institūciju kritikas objekts. No otras puses, laikā, kad publiskā sektora finansiālās iespējas ir ierobežotas, zināmu izmaiņu veikšana iepirkuma līgumā nereti kļūst sevišķi nepieciešama.


Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums iepirkumu veicējiem piedāvā iepirkuma procedūras rezultātā noslēgt ne vien tradicionālo iepirkumu līgumu, bet arī vispārīgo vienošanos – šis iepirkuma līguma veids ir pelnījis īpašu uzmanību, jo gan tā sagatavošanas, gan vadības pamatprincipi atšķiras no tradicionālā iepirkuma līguma gadījumā izmantojamajām metodēm.

 

Visbeidzot, joprojām aktuālas ir minēto likumu normas par grozījumu veikšanu jau noslēgtos iepirkuma līgumos un noslēgtu iepirkuma līgumu atcelšanu - šie nosacījumi nereti tiek atšķirīgi interpretēti gan Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi uzraugošo institūciju, gan tiesu praksē.

 

Lai iegūtu informāciju par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās sagatavošanu, noslēgšanu un vadību, atrisinātu aktuālos jautājumus un diskutētu par problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES sadarbībā ar SIA "Public and Private Law Consulting" aicina Jūs piedalīties seminārā "Iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās sagatavošana, noslēgšana un vadība".


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:


 • iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās projekta atbilstoša sagatavošana;
 • pirms līguma slēgšanas pieļaujamo diskusiju par līguma saturu apjoms;
 • vispārīgās vienošanās veidi;
 • iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās termiņi un tā pagarināšanas iespējas;
 • līguma slēdzēja izvēle vispārīgās vienošanās ietvaros;
 • līguma cenas izmaiņas, to pieļaujamība un ieteicamais mehānisms;
 • izmaiņas līguma priekšmetā, to pieļaujamība;
 • vadlīnijas rīcībai ar iepriekš noslēgtiem beztermiņa vai ilgtermiņa līgumiem;
 • noslēgtu iepirkuma līgumu atcelšana;
 • aktuāla Eiropas Kopienu Savienības prakse.

 

Piedaloties seminārā, Jūs iegūsiet:

 

 • Praktisku informāciju par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās sagatavošanu un noslēgšanu;
 • Praktisku informāciju par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās vadību, tajā skaitā, par izmaiņu veikšanas iespējām minēto līgumu darbības laikā;
 • Ieteikumus problēmsituāciju risināšanai.

 

Semināra vadītājs:


Ēriks Mežalis
Publiskā iepirkuma speciālists, piedalījies Publisko iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādē, konsultants ar pieredzi Latvijā un ārvalstīs, vairāku publikāciju autors, Eiropas Komisijas Publiskā iepirkuma ekspertu grupas dalībnieks.

 

Mūsu semināri ir īpaši, jo, tos apmeklējot, Jūs iegūstat ne vien profesionālu un kompetentu informāciju par apskatāmo jautājumu, bet arī iespēju iegūt atbildes uz jautājumiem, kas ir kļuvuši aktuāli arī pēc semināra, strādājot ar konkrētiem projektiem!

 

Seminārs notiks:


2015. gada 5.novembrī

 

 

 

 

Plkst. 10.00 — 14.00

MONIKA CENTRUM HOTEL konferenču zālē 1. stāvā

Elizabetes ielā 21, Rīgā
 

 

 

Semināra plāns:
9.50 – 10.00 – reģistrēšanās un rīta kafija/ tēja;
10.00 – 11.30 – seminārs;
11.30 – 12.00 – kafijas pauze;
12.00 – 14.00 – seminārs.

 

Pieteikšanās:
Pieteikties semināram var: - aizpildot pieteikšanās veidlapu, kas pievienota pielikumā un nosūtot to uz e-pastu seminari@ic-sophia.lv - vai arī piesakoties mūsu mājas lapā  

Saņemot aizpildīto pieteikumu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

 

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 EUR + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.

 

Semināru piedāvājam novadīt arī Jūsu iestādē/uzņēmumā.

 

Nevarat ierasties uz šo semināru?


Par to nebēdājiet, jo Jums ir iespēja iegūt semināra prezentāciju! Ja vēlaties izmantot šo iespēju, lūdzu, rakstiet: E-mail: seminari@ic-sophia.lv.

 

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Andas Voitovas, e – pasts: seminari@ic-sophia.lv