LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

NEPAMATOTI LĒTS PIEDĀVĀJUMS – JAUNIE GROZĪJUMI PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

06.10.2015  |  Arhīvā

Lai saņemtu detalizētu un izsmeļošu informāciju par nepamatoti lēta piedāvājuma institūtu, diskutētu par tā aktuālajiem problēmaspektiem un iegūtu vērtīgu papildu argumentāciju ikdienas darbam un tiesisku strīdu gadījumiem, SIA „Public and Private Law Consulting” sadarbībā ar Sophia Conferences aicina Jūs piedalīties seminārā „Nepamatoti lēts piedāvājums – jaunie grozījumi Publisko iepirkumu likumā, problēmas un risinājumi.”

Nepamatoti lēta piedāvājuma problemātika ir vienmēr bijusi aktuāla publiskā iepirkuma procedūrās. Neeksistējot konkrētiem Publisko iepirkumu likumā paredzētiem tiesiskiem vai finansiāliem nosacījumiem, saskaņā ar kuriem piedāvājumu var atzīt par nepamatoti lētu, vismaz eventuāli par tādu var atzīt būtībā jebkuru piedāvājumu. Šāda situācija nav uzskatāma par optimālu un nesekmē tiesisko noteiktību, kā arī veiksmīgu iepirkuma procedūras norisi. Ar nepamatoti lēta piedāvājuma institūtu ir saistīti arī citi aktuāli jautājumi. Tā, piemēram, praksē nereti rodas neskaidrības par konsultāciju nepieciešamo apjomu pirms iespējamās pretendenta noraidīšanas, par nepamatoti lēta piedāvājuma neesamības pierādījumu konstatāciju, par citu iepirkuma procedūras dalībnieku tiesībām iesniegt iesniegumus, apšaubot uzvarējušā pretendenta finanšu piedāvājuma pamatotību. Nebijušu aktualitāti saistībā ar nepamatoti lēta piedāvājuma konstatāciju un piedāvājuma attiecīgu novērtēšanu ir radījuši jaunie grozījumi Publisko iepirkumu likumā!

Lai saņemtu detalizētu un izsmeļošu informāciju par nepamatoti lēta piedāvājuma institūtu, diskutētu par tā aktuālajiem problēmaspektiem un iegūtu vērtīgu papildu argumentāciju ikdienas darbam un tiesisku strīdu gadījumiem, SIA „Public and Private Law Consulting” sadarbībā ar Sophia Conferences aicina Jūs piedalīties seminārā „Nepamatoti lēts piedāvājums – jaunie grozījumi Publisko iepirkumu likumā, problēmas un risinājumi.”

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

  • nepamatoti lēta piedāvājuma institūta tiesiskais regulējums un saistība ar iepirkuma pamatprincipiem;
  • iespējami nepamatoti lēta piedāvājuma konstatēšana un konsultāciju process;
  • jaunie grozījumi Publisko iepirkumu likumā;
  • kritēriji piedāvājuma atzīšanai par nepamatoti lētu;
  • nepamatoti lētu piedāvājumu specifikā dažādās jomās – būvniecībā, pakalpojumu jomā un citās;
  • aktuāla Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas un Eiropas Savienības Tiesas prakse nepamatoti lēta piedāvājuma institūta jautājumos.

 

Semināra mērķauditorija ir gan publiskā, gan privātā sektora pārstāvji, kuru amata pienākumi vai biznesa intereses ir saistītas ar publiskā iepirkuma jomu.

 

Semināra vadītājs:


Ēriks Mežalis
Publiskā iepirkuma speciālists, piedalījies Publisko iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādē, konsultants ar pieredzi Latvijā un ārvalstīs, vairāku publikāciju autors, Eiropas Komisijas Publiskā iepirkuma ekspertu grupas dalībnieks.

 

Mūsu semināri ir īpaši, jo, tos apmeklējot, Jūs iegūstat ne vien profesionālu un kompetentu informāciju par apskatāmo jautājumu, bet arī iespēju iegūt atbildes uz jautājumiem, kas ir kļuvuši aktuāli arī pēc semināra, strādājot ar konkrētiem projektiem!

 

Seminārs notiks:


2015. gada 6.oktobrī

Plkst. 10.00 — 14.00

MONIKA CENTRUM HOTEL konferenču zālē 1. stāvā

Elizabetes ielā 21, Rīgā


 

 

 

Semināra plāns:
9.50 – 10.00 – reģistrēšanās un rīta kafija/ tēja;
10.00 – 11.30 – seminārs;
11.30 – 12.00 – kafijas pauze;
12.00 – 14.00 – seminārs.

 

Pieteikšanās:
Pieteikties semināram var: - aizpildot pieteikšanās veidlapu, kas pievienota pielikumā un nosūtot to uz e-pastu seminari@ic-sophia.lv - vai arī piesakoties mūsu mājas lapā  

Saņemot aizpildīto pieteikumu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

 

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 EUR + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.

 

Semināru piedāvājam novadīt arī Jūsu iestādē/uzņēmumā.

 

Nevarat ierasties uz šo semināru?


Par to nebēdājiet, jo Jums ir iespēja iegūt semināra prezentāciju! Ja vēlaties izmantot šo iespēju, lūdzu, rakstiet: E-mail: seminari@ic-sophia.lv.

 

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Andas Voitovas, e – pasts: seminari@ic-sophia.lv.