LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

SAIMNIECISKI VISIZDEVĪGĀKAIS PIEDĀVĀJUMS – TEORĒTSKI UN PRAKTISKI ASPEKTI, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

01.10.2015  |  Arhīvā

Lai detalizēti pārrunātu ar SIP kritēriju saistītos jautājumus, izvērtētu praktiskus piemērus un rastu atbildes uz jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SIA „Public and Private Law Consulting” sadarbībā ar SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties interaktīvajā dienas seminārā „Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – teorētiski un praktiski aspekti, problēmas un risinājumi”.

Lai gan publisko iepirkumu regulējošie normatīvie akti attiecībā uz piedāvājumu izvēles kritērijiem tradicionāli ir pieļāvuši izvēli starp zemākās cenas un saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma (SIP) kritēriju, praksē SIP kritērijs joprojām netiek izmantots pietiekami bieži. Tam ir vairāki iemesli: pastāv uzskats, ka tas ir sarežģīts, tā izmantošana varētu pieļaut subjektīvitāti un attiecīgi – lielāku lēmumu pārsūdzības risku. Visbeidzot, nereti attiecībā uz atsevišķiem iepirkuma priekšmetiem tiek apšaubīts arī tas, vai SIP kritērija izmantošana patiešām sniedz iepirkuma veicējam reālu ekonomisku izdevīgumu. No otras puses, var arī pamatoti pieņemt, ka vērtēt tikai un vienīgi zemāko (šodienas) cenu nereti nav labākais risinājums un šāda rīcība var sekmēt izmaksu sadārdzinājumu līguma izpildē, kā arī salīdzinoši zemākas kvalitātes piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu saņemšanu. SIP tematiku vēl aktuālāku padara tas, ka IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas un tiesu prakse šajā jautājumā nav viennozīmīga. Turklāt izmaiņas attiecībā uz SIP piemērošanu ir radījušas ari jaunās Eiropas Savienības publiskā iepirkuma direktīvas, kuras Latvijai savos normatīvajos aktos ir jāpārņem līdz 2016. gada aprīlim. Lai detalizēti pārrunātu ar SIP kritēriju saistītos jautājumus, izvērtētu praktiskus piemērus un rastu atbildes uz jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SIA „Public and Private Law Consulting” sadarbībā ar SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties interaktīvajā dienas seminārā „Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – teorētiski un praktiski aspekti, problēmas un risinājumi”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

  • SIP kritērija regulējums un tā interpretācija;
  • Pasūtītāja „subjektivitātes” pieļaujamās robežas SIP kritērija formulēšanā un piedāvājumu vērtēšanā;
  • SIP kritērija izmantošana dažādos publiskā iepirkuma sektoros;
  • Iepirkumu uzraudzības biroja prakse un tiesu praksē SIP jautājumo;s
  • Eiropas Savienības Tiesas prakse attiecībā uz SIP kritērijiem;
  • Izmaiņas saistībā ar iespējām vērtēt pieredzes un personāla aspektus SIP kritērija ietvaros;
  • Ar SIP izzmantošanu saistītie aspekti ES fondu finansētajos iepirkumos;
  • Gaidāmās izmaiņas attiecībā uz SIP kritērija izmantošanu.

 

Semināra mērķauditorija ir ikviens, kura profesionālie pienākumi vai intereses ir saistītas ar publiskā iepirkuma sfēru

 

Semināra vadītājs:


Ēriks Mežalis
Publiskā iepirkuma speciālists, piedalījies Publisko iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādē, konsultants ar pieredzi Latvijā un ārvalstīs, vairāku publikāciju autors, Eiropas Komisijas Publiskā iepirkuma ekspertu grupas dalībnieks.

 

Mūsu semināri ir īpaši, jo, tos apmeklējot, Jūs iegūstat ne vien profesionālu un kompetentu informāciju par apskatāmo jautājumu, bet arī iespēju iegūt atbildes uz jautājumiem, kas ir kļuvuši aktuāli arī pēc semināra, strādājot ar konkrētiem projektiem!

 

Seminārs notiks:


2015. gada 1.oktobrī

Plkst. 10.00 — 14.00

MONIKA CENTRUM HOTEL konferenču zālē 1. stāvā

Elizabetes ielā 21, Rīgā


 

 

 

Semināra plāns:
9.50 – 10.00 – reģistrēšanās un rīta kafija/ tēja;
10.00 – 11.30 – seminārs;
11.30 – 12.00 – kafijas pauze;
12.00 – 14.00 – seminārs.

 

Pieteikšanās:
Pieteikties semināram var: - aizpildot pieteikšanās veidlapu, kas pievienota pielikumā un nosūtot to uz e-pastu seminari@ic-sophia.lv - vai arī piesakoties mūsu mājas lapā  

Saņemot aizpildīto pieteikumu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

 

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 EUR + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.

 

Semināru piedāvājam novadīt arī Jūsu iestādē/uzņēmumā.

 

Nevarat ierasties uz šo semināru?


Par to nebēdājiet, jo Jums ir iespēja iegūt semināra prezentāciju! Ja vēlaties izmantot šo iespēju, lūdzu, rakstiet: E-mail: seminari@ic-sophia.lv.

 

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Andas Voitovas, e – pasts: seminari@ic-sophia.lv.