LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTU SAGATAVOŠANA

09.04.2015  |  Arhīvā

Lai iepirkuma procedūras dokumenti tiktu sagatavoti precīzi un adekvāti atspoguļotu gan pasūtītāja, gan pretendentu intereses, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana”.

Jebkuras iepirkuma procedūras pamatā ir iepirkuma procedūras dokumenti; tie ir nepieciešami kā finansiāli nozīmīga konkursa, tā salīdzinoši nenozīmīga iepirkuma gadījumā. Tieši iepirkuma procedūras dokumenti līdzās Publisko iepirkumu likumam un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumam satur visus iepirkuma procedūru regulējošos nosacījumus; saskaņā ar tiem ir apspriežamas gan pasūtītāja un pretendenta tiesības un pienākumi, gan starp tiem iepirkuma laikā radušies strīdi. Neprecīzs vai līdz galam nepārdomāts iepirkuma procedūras dokumentu saturs un pat redakcionālas kļūdas var radīt sarežģījumus, kuru sekas ir iepirkuma procedūras grozījumi, nepareiza vērtēšana, iesniegumi (sūdzības) un pat iepirkuma procedūras pārtraukšana. Iespējami precīzi noformēti dokumenti savukārt ir garantija tam, ka iepirkuma procedūra noritēs sekmīgi, bet iesnieguma gadījumā nebūs jāraizējas par nepieciešamo argumentāciju


Papildu apsvērumus iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanai rada arī spēkā esošais tiesiskais regulējums saistībā ar administratīvajiem pārkāpumiem publiskā iepirkuma jomā.


Lai iepirkuma procedūras dokumenti tiktu sagatavoti precīzi un adekvāti atspoguļotu gan pasūtītāja, gan pretendentu intereses SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana”


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 • Konkursa nolikuma un citu iepirkumu procedūru dokumentu (noformējuma, atlases, tehnisko un finanšu piedāvājuma vērtēšanas prasību) sagatavošana;
 • Jaunākā Eiropas Savienības Tiesas un IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse par iepirkuma procedūrā izvirzāmajām prasībām un to formulēšanu;
 • Iepirkuma dokumentu sagatavošanā praksē pieļautās kļūdas un neprecizitātes, un risinājumi to novēršanai.

 • Piedaloties seminārā, Jūs iegūsiet:

  • Praktisku informāciju un ieteikumus iepirkuma procedūras dokumentu  iespējami efektīvai un tiesiskai sagatavošanai;
  • Pārskatu par aktuālo IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas un Eiropas Savienības Tiesas praksi iepirkuma dokumentu sagatavošanā un iesniegto piedāvājumu vērtēšanā;
  • Praktisku informāciju par iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanā līdz šim pieļautajām kļūdām un neprecizitātēm un risinājumiem to novēršanai.

   

  Semināra vadītājs:

   

  Ēriks Mežalis
  Juridiskā biroja „Mezalis Law Office” publiskā iepirkuma speciālists, piedalījies Publisko iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādē, konsultants ar pieredzi Latvijā un ārvalstīs, vairāku publikāciju autors, Eiropas Komisijas Publiskā iepirkuma ekspertu grupas dalībnieks.

   

  Seminārs notiks:


  2015. gada 9. aprīlī

  Plkst. 10.00 — 14.00
  MONIKA CENTRUM HOTEL konferenču zālē 1. stāvā
  Elizabetes ielā 21, Rīgā

   

   

  Mūsu semināri ir īpaši, jo, tos apmeklējot, Jūs iegūstat ne vien profesionālu un kompetentu informāciju par apskatāmo jautājumu, bet arī iespēju iegūt atbildes uz jautājumiem, kas ir kļuvuši aktuāli arī pēc semināra, strādājot ar konkrētiem projektiem!

   

  Pieteikšanās:

   

  Saņemot pieteikumu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

   

  Maksa par piedalīšanos seminārā ir 65,00 EUR + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.

   

   

  Semināru piedāvājam novadīt arī Jūsu iestādē/uzņēmumā.

   

  Nevarat ierasties uz šo semināru?

   

  Par to nebēdājiet, jo Jums ir iespēja iegādāties semināra prezentāciju! Ja vēlaties izmantot šo iespēju, lūdzu, rakstiet Andai Voitovai: E-mail: seminari@ic-sophia.lv..

   

  Jautājumu gadījumā:


  Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Andas Voitovas; E-mail: seminari@ic-sophia.lv.