LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU SAGATAVOŠANA – TEORĒTISKI UN PRAKTISKI ASPEKTI, IUB IIK UN EKT PRAKSE AR IZMAIŅĀM PĒC PĒDĒJIEM GROZĪJUMIEM PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

30.01.2013  |  Arhīvā

Lai iegūtu informāciju par tehnisko specifikāciju sagatavošanu, rastu atbildes uz problēmjautājumiem un pārrunātu aktuālo praksi tehnisko specifikāciju sagatavošanā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Tehnisko specifikāciju sagatavošana – teorētiski un praktiski aspekti, IUB IIK un EKT prakse ar izmaiņām pēc pēdējiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā”.

Statistika un prakse liecina, ka lielas daļas iepirkuma strīdu, kas tiek izskatīti Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijā, priekšmets ir tieši iepirkuma tehniskajās specifikācijās paredzētie nosacījumi. Papildus ievērojot arī tos gadījumus, kad pasūtītāja un pretendentu domstarpības par specifikāciju saturu netiek risinātas Iesniegumu izskatīšanas komisijā, jāsecina, ka tehnisko specifikāciju sastādīšana un ar to saistītie jautājumi ir vieni no svarīgākajiem publiskajā iepirkumā.


Nav šaubu, ka iepriekš minētie aspekti turpina būt aktuāli arī pašreiz. Turklāt, arvien palielinoties uzņēmēju konkurencei publiskā iepirkuma procedūrās, atbilstošai un tiesiskai tehnisko specifikāciju sagatavošanai ir vēl jo lielāka nozīme.


Ņemot vērā pasūtītāja nepieciešamību nodrošināt sekmīgu iepirkuma procedūras norisi un pretendentu interesi tiem pieņemamā specifikāciju saturā, ir svarīgi rast risinājumus, kas palīdzētu tehniskās specifikācijas sastādīt iespējami precīzāk.


Viens no šādiem risinājumiem noteikti ir praktisku tehnisko specifikāciju sastādīšanas jautājumu analīze un – konkrētu IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijā un tiesu, tostarp arī Eiropas Kopienu tiesas, prakses gadījumu izpēte.


Lai iegūtu informāciju par tehnisko specifikāciju sagatavošanu, rastu atbildes uz problēmjautājumiem un pārrunātu aktuālo praksi tehnisko specifikāciju sagatavošanā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Tehnisko specifikāciju sagatavošana – teorētiski un praktiski aspekti, IUB IIK un EKT prakse ar izmaiņām pēc pēdējiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:


  • iepirkuma pamatprincipu īstenošana specifikāciju sagatavošanā – teorētiski un praktiski apsvērumi;
  • tehniskā dialoga iespējas un interešu konflikts;
  • jaunākā IUB IIK un EKT prakse tehnisko specifikāciju sagatavošanā;
  • savas pozīcijas aizstāvības materiālie un procesuālie aspekti strīdos par tehnisko specifikāciju saturu. Pierādīšanas pienākums;
  • praktiski specifikāciju sagatavošanas piemēri dažādos sektoros.

 

Piedaloties seminārā, Jūs iegūsiet:


  • Praktisku informāciju par tehnisko specifikāciju sagatavošanu dažādos iepirkuma sektoros;
  • Argumentāciju savu interešu aizstāvībai strīdos par tehnisko specifikāciju saturu un piedāvājumu vērtēšanu;
  • Zināšanas par aktuālo IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas un Eiropas Kopienu Tiesas praksi;
  • Zināšanas par iepirkumu regulējošo normatīvo aktu interpretāciju.

 

Semināra vadītājs:


Ēriks Mežalis
Juridiskā biroja „Public and Private Law Consulting” partneris, publiskā iepirkuma speciālists, piedalījies Publisko iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādē, konsultants ar pieredzi Latvijā un ārvalstīs, vairāku publikāciju autors, Eiropas Komisijas Publiskā iepirkuma ekspertu grupas dalībnieks.

 

Mūsu semināri ir īpaši, jo, tos apmeklējot, Jūs iegūstat ne vien profesionālu un kompetentu informāciju par apskatāmo jautājumu, bet arī iespēju iegūt atbildes uz jautājumiem, kas ir kļuvuši aktuāli arī pēc semināra, strādājot ar konkrētiem projektiem!

 

Seminārs notiks:


2013. gada 30. janvārī
Plkst. 10.00 — 13.30
RADISSON BLU RĪDZENE HOTEL konferenču zālē 1. stāvā
Reimersa ielā 1, Rīga

 

 

 

Pieteikšanās:

 

Saņemot aizpildīto pieteikumu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

 

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 40,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.

 

Atlaides:

 

Par atlaižu saņemšanas iespējām, lūdzu, kontaktēties ar semināra koordinatori Inesi Uskuri, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

 

Semināru piedāvājam novadīt arī Jūsu iestādē/uzņēmumā.

 

Nevarat ierasties uz šo semināru?


Par to nebēdājiet, jo Jums ir iespēja iegūt semināra prezentāciju! Ja vēlaties izmantot šo iespēju, lūdzu, zvaniet vai rakstiet Inesei Uskurei: Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

 

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.