LV EN
Septembris 2021
POTCPSSv
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30   

IEPIRKUMA LĪGUMA UN VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SAGATAVOŠANA, NOSLĒGŠANA UN VADĪBA

25.10.2012  |  Arhīvā

Visbeidzot, jāpiebilst, ka neapšaubāmi būtiskākā aktualitāte saistībā ar iepirkuma līgumiem un vispārīgajām vienošanās ir jaunās izmaiņas Publisko iepirkumu likumā, kuri Latvijas iepirkumu sistēmā ievieš jaunu, iepriekš nebijušu, regulējumu attiecībā uz grozījumu iespējām un kārtību minētajos līgumos.
Lai iegūtu informāciju par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās sagatavošanu, noslēgšanu un vadību, atrisinātu aktuālos jautājumus un diskutētu par problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā “Iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās sagatavošana, noslēgšana un vadība”.

Ikviens, kura ieņemamais amats vai intereses ir saistītas ar publiskā iepirkuma sfēru, ir saskāries ar iepirkuma līguma atbilstošas sagatavošanas un vadības problemātiku. Iepirkuma līguma sastādīšana prasa sevišķas zināšanas, jo iespējami efektīva publisko interešu aizsardzība tajā ir jāsavieno ar racionāli ekonomiskiem argumentiem, kas turklāt būtu pieņemami arī otrai līgumslēdzējai pusei – piegādātājam. Noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā, šis, vairumā gadījumu civiltiesiskais līgums tomēr saglabā saikni ar publisko tiesību normām, kas regulē iepriekš veiktās iepirkuma procedūras norisi, tādēļ ir jāatzīst, ka privātajā sfērā tādi šķietami vienkārši jautājumi kā līguma pagarināšana, tā cenas vai satura pārskatīšana iepirkuma līguma gadījumā iegūst īpašu nozīmi, un ir pakļauti sevišķi stingriem nosacījumiem, kas diemžēl nav normatīvi regulēti.. Minētās darbības nereti ir arī kontroles un uzraudzības institūciju kritikas objekts. No otras puses, laikā, kad publiskā sektora finansiālās iespējas ir ierobežotas, zināmu izmaiņu veikšana iepirkuma līgumā nereti kļūst sevišķi nepieciešama.


Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums iepirkumu veicējiem piedāvā iepirkuma procedūras rezultātā noslēgt ne vien tradicionālo iepirkumu līgumu, bet arī vispārīgo vienošanos – šis iepirkuma līguma veids ir pelnījis īpašu uzmanību, jo gan tā sagatavošanas, gan vadības pamatprincipi atšķiras no tradicionālā iepirkuma līguma gadījumā izmantojamajām metodēm.


Visbeidzot, jāpiebilst, ka neapšaubāmi būtiskākā aktualitāte saistībā ar iepirkuma līgumiem un vispārīgajām vienošanās ir jaunās izmaiņas Publisko iepirkumu likumā, kuri Latvijas iepirkumu sistēmā ievieš jaunu, iepriekš nebijušu, regulējumu attiecībā uz grozījumu iespējām un kārtību minētajos līgumos.


Lai iegūtu informāciju par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās sagatavošanu, noslēgšanu un vadību, atrisinātu aktuālos jautājumus un diskutētu par problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā “Iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās sagatavošana, noslēgšana un vadība”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:


 • iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās projekta atbilstoša sagatavošana;
 • pirms līguma slēgšanas pieļaujamo diskusiju par līguma saturu apjoms;
 • vispārīgās vienošanās veidi;
 • jaunās izmaiņas Publisko iepirkumu likumā attiecībā uz iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanas iespējām;
 • iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās termiņi un tā pagarināšanas iespējas;
 • līguma slēdzēja izvēle vispārīgās vienošanās ietvaros;
 • vadlīnijas rīcībai ar iepriekš noslēgtiem beztermiņa vai ilgtermiņa līgumiem;
 • aktuāla Eiropas Savienības Tiesas prakse.

 

Piedaloties seminārā, Jūs iegūsiet:

 

 • Praktisku informāciju par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās sagatavošanu un noslēgšanu;
 • Praktisku informāciju par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās vadību, tajā skaitā, par izmaiņu veikšanas iespējām minēto līgumu darbības laikā;
 • Ieteikumus problēmsituāciju risināšanai.

 

Semināra vadītājs:


Ēriks Mežalis
Juridiskā biroja „Public and Private Law Consulting” partneris, publiskā iepirkuma speciālists, piedalījies Publisko iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādē, konsultants ar pieredzi Latvijā un ārvalstīs, vairāku publikāciju autors.

 

Mūsu semināri ir īpaši, jo, tos apmeklējot, Jūs iegūstat ne vien profesionālu un kompetentu informāciju par apskatāmo jautājumu, bet arī iespēju iegūt atbildes uz jautājumiem, kas ir kļuvuši aktuāli arī pēc semināra, strādājot ar konkrētiem projektiem!

 

Seminārs notiks:


2012. gada 25. oktobrī
Plkst. 10.00 — 13.30
RADISSON BLU RĪDZENE HOTEL konferenču zālē 1. stāvā
Reimersa ielā 1, Rīga

 

 

Pieteikšanās:

 

Saņemot pieteikumu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

 

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 40,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.

 

Atlaides:
Par atlaižu saņemšanas iespējām, lūdzu, kontaktēties ar semināra koordinatori Inesi Uskuri, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

 

Semināru piedāvājam novadīt arī Jūsu iestādē/uzņēmumā.

 

Nevarat ierasties uz šo semināru?


Par to nebēdājiet, jo Jums ir iespēja iegādāties šī un citu semināru prezentāciju! Ja vēlaties izmantot šo iespēju, lūdzu, zvaniet vai rakstiet Inesei Uskurei: Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

 

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.