LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

MEDICĪNAS PREČU UN MEDIKAMENTU IEPIRKUMS – PROBLĒMAS, RISINĀJUMI UN TENDENCES

24.05.2012  |  Arhīvā

Lai pasūtītāji varētu kvalitatīvi veikt medikamentu un medicīnas preču iepirkumu, bet uzņēmēji – veiksmīgi tajā piedalīties, ir nepieciešamas īpašas zināšanas, kuras var iegūt, diskutējot par līdzšinējo minēto iepirkumu praksi un tajos pieļautajām kļūdām, kā arī iegūstot aktuālu un detalizētu informāciju par jaunumiem medikamentu un medicīnas preču iepirkumos un praktiskus ieteikumus problēmsituāciju atrisināšanai. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina Jūs piedalīties seminārā „Medicīnas preču un medikamentu iepirkums –problēmas, risinājumi un tendences”.

Publiskais medikamentu un medicīnas preču iepirkums veido nozīmīgu daļu no šo produktu kopējā tirgus segmenta. Šos iepirkumus raksturo visai komplicētas prasības iepirkumu procedūru dokumentos, kas nereti ir bijušas arī strīdu iemesls Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijā. Līdzīgas problēmas līdzšinējā praksē ir sagādājusi arī iesniegto piedāvājumu vērtēšana.


Iepriekš norādītais apsvērumi liecina, ka, lai pasūtītāji varētu kvalitatīvi veikt medikamentu un medicīnas preču iepirkumu, bet uzņēmēji – veiksmīgi tajā piedalīties, ir nepieciešamas īpašas zināšanas, kuras var iegūt, diskutējot par līdzšinējo minēto iepirkumu praksi un tajos pieļautajām kļūdām, kā arī iegūstot aktuālu un detalizētu informāciju par jaunumiem medikamentu un medicīnas preču iepirkumos un praktiskus ieteikumus problēmsituāciju atrisināšanai. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina Jūs piedalīties seminārā „Medicīnas preču un medikamentu iepirkums –problēmas, risinājumi un tendences”.

 

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

  • medikamenti un medicīnas preces – vispārēji aspekti, kas jāņem vērā, sastādot iepirkuma dokumentāciju;
  • atlases un tehnisko prasību izvirzīšana medikamentu un medicīnas preču iepirkumos;
  • atbilstošākā piedāvājumu vērtēšanas kritērija izvēle;
  • medikamentu un medicīnas preču iepirkums no uzņēmēja skatu punkta;
  • Iepirkumu uzraudzības biroja praksē identificētās problēmas medikamentu un medicīnas preču iepirkumos;
  • aktuāla IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas un Eiropas Savienības tiesas prakse medikamentu un medicīnas preču iepirkuma jomā.

 

Piedaloties seminārā, Jūs iegūsiet:

 

  • profesionālu un kompetentu pārskatu par medicīnas preču un medikamentu iepirkumu;
  • izsmeļošu informāciju par aktualitātēm medicīnas preču un medikamentu iepirkumos;
  • risinājumus problēmsituācijām un atbildes uz interesējošajiem jautājumiem;
  • zināšanas par IUB skatījumu un viedokli par dažādiem medicīnas preču un medikamentu iepirkuma jautājumiem.

 

Semināra auditorija ir pasūtītāji – medicīnas iestāžu darbinieki un amatpersonas, kuru darba pienākumi ir saistīti ar medikamentu un medicīnas preču iepirkumu, kā arī uzņēmēji un citi privātā sektora pārstāvji, kuru biznesa intereses skar publiskais iepirkums minētajās jomās.

 

Semināra vadītājs:


Ēriks Mežalis
Juridiskā biroja „Public and Private Law Consulting” partneris, publiskā iepirkuma speciālists, piedalījies Publisko iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādē, konsultants ar pieredzi Latvijā un ārvalstīs, vairāku publikāciju autors.

 

Mūsu semināri ir īpaši, jo, tos apmeklējot, Jūs iegūstat ne vien profesionālu un kompetentu informāciju par apskatāmo jautājumu, bet arī iespēju iegūt atbildes uz jautājumiem, kas ir kļuvuši aktuāli arī pēc semināra, strādājot ar konkrētiem projektiem!

 

Seminārs notiks:


2012. gada 24. maijā

Plkst. 10.00 — 13.30

ELIZABETE HOTEL konferenču zālē, 1. stāvā
Dzirnavu ielā 2 (netālu no P.Brieža ielas un Dzirnavu ielas krustojuma)
Rīgā
 

 

Pieteikšanās:
 

Saņemot pieteikumu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

 

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 49,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.

 

Atlaides:


Par atlaižu saņemšanas iespējām, lūdzu, kontaktēties ar semināra koordinatori Inesi Uskuri, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

 

Semināru piedāvājam novadīt arī Jūsu iestādē/uzņēmumā.

 

Nevarat ierasties uz šo semināru?


Par to nebēdājiet, jo Jums ir iespēja iegādāties šī un citu semināru prezentāciju! Ja vēlaties izmantot šo iespēju, lūdzu, zvaniet vai rakstiet Inesei Uskurei: Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

 

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.