LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU IEPIRKUMS – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

07.03.2012  |  Arhīvā

Lai padziļinātu zināšanas par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu, diskutētu par aktuāliem šīs jomas jautājumiem un iegūtu risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkums – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

Eiropas Savienībā iepirkuma procedūras veic ne tikai valsts un pašvaldību iestādes vai to uzņēmumi, bet arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuriem šāds pienākums ir ticis uzlikts galvenokārt pateicoties sabiedrisko pakalpojumu ietekmei uz sabiedrību, kā arī objektīviem konkurences ierobežojumiem šajā sektorā. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu regulējošie normatīvie akti precīzi atspoguļo konkrētās jomas problemātiku – no vienas puses, nepieciešamību pēc procedūru regulējuma, kas veicinātu vienlīdzības, atklātības un patiesas konkurences ievērošanu, no otras puses – vajadzību pēc pietiekami elastīga tiesiskā regulējuma.


Latvijā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu regulē relatīvi nesen spēku ieguvušais Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likums. Tā piemērošanas laikā ir identificētas vairākas interesantas tiesiskas problēmas, kas saistītas ar sabiedrisko pakalpojumu sfēras nošķiršanu no „klasiskā” iepirkuma, līgumu piešķiršanu saistītiem uzņēmumiem, pareizu iepirkuma procedūru veikšanu, likuma piemērošanas izņēmumu izvēli.


Nenoliedzami aktuāls ir arī jautājums par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju pienākumu ievērot publiskā iepirkuma pamatprincipus – vienlīdzības, atklātības un brīvas konkurences principu – veicot iepirkumus, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par attiecīgajām līgumcenu robežām.


Lai padziļinātu zināšanas par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu, diskutētu par aktuāliem šīs jomas jautājumiem un iegūtu risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkums – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

  • Sabiedrisko pakalpojumu iepirkuma sektors un „klasiskais” iepirkuma sektors – kopīgais un atšķirīgais. Līgumu nošķiršana. Analoģijas iespējas ar „klasiskā” sektora regulējumu problēmsituācijās;
  • Noformējuma, atlases un kvalifikācijas prasību sagatavošana;
  • Tehnisko specifikāciju sagatavošana, piedāvājumu vērtēšana;
  • Rīcība zemsliekšņu iepirkumu gadījumos – praktiski ieteikumi iepirkuma pamatprincipu ievērošanai un elastīgai iepirkuma veikšanai;
  • Iepirkuma līguma slēgšana un lēmumu pārsūdzības process;
  • Aktuāla IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas un Eiropas Savienības Tiesas prakse.

 

Semināra vadītājs:


Ēriks Mežalis
Juridiskā biroja „Public and Private Law Consulting” publiskā iepirkuma un publiskās – privātās partnerības daļas vadītājs, publiskā iepirkuma speciālists, piedalījies Publisko iepirkumu likuma izstrādē, Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādes darba grupas loceklis, vairāku publikāciju autors.


Seminārs notiks:


2011. gada 7. martā
Plkst. 10.00 — 14.00
MONIKA CENTRUM HOTEL konferenču zālē 1. stāvā
Elizabetes ielā 21, Rīgā

 

 

Pieteikšanās:

 

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

 

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 59,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.

 

Atlaides:
Par atlaižu saņemšanas iespējām, lūdzu, kontaktēties ar semināra koordinatori Inesi Uskuri, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

 

Semināru piedāvājam novadīt arī Jūsu iestādē/uzņēmumā.

 

Jautājumu gadījumā:
Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.