LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

KONKURSA NOLIKUMS

17.04.2012  |  Arhīvā

Lai detalizēti pārrunātu konkursa nolikuma sagatavošanas aspektus, iegūtu atbildes uz jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Konkursa nolikums”.

Konkursa nolikumu pamatoti var uzskatīt par sarežģītāko publiskā iepirkuma procedūru dokumentu, jo tam ir jāsatur visa nepieciešamā informācija par iepirkuma priekšmetu un iepirkuma norisi, sākot no prasībām attiecībā uz pretendentu atlasi un kvalifikāciju, prasībām attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un piedāvājuma izvēles kritērijiem, turpinot ar norādēm pretendentiem un iepirkuma procesa gaitu un  nobeidzot ar iepirkuma līguma projektu. Konkursa nolikums ir apjomīgākās iepirkuma procedūras – atklāta konkursa – pamats un tam ir jāsekmē gan iepirkuma veicēja vajadzību ievērošana, gan pretendentu godīga un vienlīdzīga konkurence cīņā par tiesībām noslēgt iepirkuma līgumu.


Eiropas Savienības Tiesa savos spriedumos konkursa nolikumam ir izvirzījusi ļoti augstu prasību latiņu, norādot, ka „visiem apstākļiem, saskaņā ar kuriem tiks veikta iesniegto piedāvājumu vērtēšana, ir jābūt zināmiem ieinteresētajiem piegādātājiem jau pirms piedāvājuma iesniegšanas”. Papildinot norādīto, ir jāatzīmē, ka, tā kā konkursa nolikums ir jāsagatavo dažāda veida iepirkumiem, ir svarīgi ievērot arī konkrētajai jomai raksturīgo specifiku. Visbeidzot, arī IUB Iesniegumu izskatīšanas komisija ir pieņēmusi neskaitāmus lēmumus, kuros ir izteiktas norādes par to, kādas konkursa nolikuma prasības ir atbilstošas un kādas – uzskatāmas par prettiesiskām. Ievērojot minēto, atbilstoša, tiesiski un ekonomiski efektīva nolikuma sagatavošanai ir nepieciešamas attiecīgas zināšanas.


Lai detalizēti pārrunātu konkursa nolikuma sagatavošanas aspektus, iegūtu atbildes uz jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Konkursa nolikums”.

 

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

  • Nolikuma sagatavošanu regulējošās normas un to interpretācija;
  • Nolikuma vēlamā struktūra;
  • Noformējuma, atlases un kvalifikācijas prasību sagatavošana;
  • Tehniskās specifikācijas sagatavošana;
  • Piedāvājumu izvēles kritērija izstrāde un formulēšana;
  • Vērtēšanas procesa apraksts nolikumā;
  • Iepirkuma līguma projekts;
  • Aktuāla IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas un Eiropas Savienības Tiesas prakse.

 

Semināra auditorija ir iepirkuma veicēju un pretendentu pārstāvji, kā arī ikviena cita persona, kuras amata pienākumi vai intereses ir saistītas ar publiskā iepirkuma jautājumiem.

 

Semināra vadītājs:


Ēriks Mežalis
Juridiskā biroja „Public and Private Law Consulting” partneris, publiskā iepirkuma speciālists, piedalījies Publisko iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādē, konsultants ar pieredzi Latvijā un ārvalstīs, vairāku publikāciju autors.

 

Mūsu semināri ir īpaši, jo, tos apmeklējot, Jūs iegūstat ne vien profesionālu un kompetentu informāciju par apskatāmo jautājumu, bet arī iespēju iegūt atbildes uz jautājumiem, kas ir kļuvuši aktuāli arī pēc semināra, strādājot ar konkrētiem projektiem!

 

Seminārs notiks:


2012. gada 17. aprīlī

Plkst. 10.00 — 13.30
MONIKA CENTRUM HOTEL konferenču zālē 1. stāvā
Elizabetes ielā 21, Rīgā

 


 

Pieteikšanās:

Saņemot aizpildīto pieteikumu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

 

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 59,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.

 

Atlaides:


Par atlaižu saņemšanas iespējām, lūdzu, kontaktēties ar semināra koordinatori Inesi Uskuri, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

 

Semināru piedāvājam novadīt arī Jūsu iestādē/uzņēmumā.

 

Jautājumu gadījumā:
Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.