LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

JAUNĀS IEPIRKUMU VADLĪNIJAS SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM

31.01.2012  |  Arhīvā

Lai apspriestu jaunās vadlīnijas, iegūtu atbildes uz jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA COFERENCES aicina Jūs apmeklēt semināru „Jaunās Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”.

2011. gada beigās ir tikušas pieņemtas iepirkumu vadlīnijas, kas būs attiecināmas un tiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena nepārsniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanas robežvērtības. Šo vadlīniju piemērošana būs obligāta gadījumos, kad to paredzēs līgums, kas tiks noslēgts projekta (ES struktūrfondu, Kohēzijas fonda, EEZ finanšu instrumenta u.c.) ietvaros, taču tās ir iespējams izmantot arī brīvprātīgi, nodrošinot iepirkumu atbilstību labai nozares praksei.


Jaunās vadlīnijas ir balstītas uz publiskā iepirkuma fundamentālo pamatprincipu – atklātības, vienlīdzīgas attieksmes, brīvas konkurences, samērīguma un savstarpējas atzīšanas principa konsekventu ievērošanu. Ievērojot to, ka vadlīnijas ir salīdzinoši jaunas, taču no to precīzas piemērošanas ir atkarīga projekta finansējuma attiecināmība, to saturu ir nepieciešams attiecīgi pārrunāt.


Lai apspriestu jaunās vadlīnijas, iegūtu atbildes uz jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA COFERENCES aicina Jūs apmeklēt semināru „Jaunās Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

  • Vadlīniju piemērošanas pamatjautājumi;
  • Iepirkuma komisija un pieaicinātie eksperti;
  • Paredzamās līgumcenas noteikšana un iepirkumu izsludināšana;
  • Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana un prasību izvirzīšana;
  • Iesniegto piedāvājumu vērtēšana;
  • Ar vadlīnijām saistītā Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības tiesas prakse.

 

Semināra auditorija ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kā arī uzņēmēji, kas piedalās vai plāno piedalīties sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajās iepirkuma procedūrās.


Semināra vadītājs:

 

Ēriks Mežalis
Juridiskā biroja „Public and Private Law Consulting” partneris, publiskā iepirkuma speciālists, piedalījies Publisko iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādē, konsultants ar pieredzi Latvijā un ārvalstīs, vairāku publikāciju autors.

 

Mūsu semināri ir īpaši, jo, tos apmeklējot, Jūs iegūstat ne vien profesionālu un kompetentu informāciju par apskatāmo jautājumu, bet arī iespēju iegūt atbildes uz jautājumiem, kas ir kļuvuši aktuāli arī pēc semināra, strādājot ar konkrētiem projektiem!


Seminārs notiks:


2012. gada 31. janvārī

Plkst. 10.00 — 14.00
MONIKA CENTRUM HOTEL konferenču zālē 1. stāvā
Elizabetes ielā 21, Rīgā

 

 

Pieteikšanās:

 

Saņemot aizpildīto pieteikumu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

 

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 59,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.

 

Atlaides:


Par atlaižu saņemšanas iespējām, lūdzu, kontaktēties ar semināra koordinatori Inesi Uskuri, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

 

Semināru piedāvājam novadīt arī Jūsu iestādē/uzņēmumā.

 

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.