LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

PROJEKTĒŠANAS UN BŪVNIECĪBAS IEPIRKUMI – PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

24.11.2011  |  Arhīvā

Lai padziļinātu zināšanas gan projektēšanas, gan būvdarbu iepirkuma jomā, iegūtu praktiskus padomus dalībai šajos iepirkumos, saņemtu kompetentu pārskatu par normatīvajos aktos neregulētiem projektēšanas iepirkumu un būvdarbu iepirkumu jautājumiem, kā arī pārrunātu aktuālus minēto jomu problēmaspektus, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Projektēšanas un būvniecības iepirkumi – problēmas un risinājumi”.

Nav noslēpums, ka aktuālā ekonomiskā situācija radījusi un turpina radīt jaunu, visai atšķirīgu realitāti projektēšanas un būvniecības iepirkumos – to statistika skaidri atspoguļo noteiktas tendences. Starp tām noteikti būtu jāmin konkurences palielināšanos pretendentu vidū, lielas cenu atšķirības iesniegto piedāvājumu kontekstā, kā arī – likumsakarīgs iepirkumu veicēja lēmumu pārsūdzības gadījumu IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijā skaita pieaugums.


Pašreizējā tirgus situācija ir izvirzījusi paaugstinātas prasības gan projektēšanas, gan būvdarbu iepirkuma procedūras dokumentu saturam, gan arī pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas procesam. Lai nodrošinātu efektīvu uzņēmēja interešu aizsardzību un iespēju uzvarēt iepirkuma procedūrā paaugstinātas konkurences apstākļos, pretendentiem ir nepieciešams pārzināt gan projektēšanas, gan būvdarbu iepirkuma tiesisko regulējumu un aktuālo tā piemērošanas praksi.


Arī iepirkuma veicējiem pieaugošā uzņēmēju konkurence projektēšanas un būvniecības iepirkumos izvirza prasību pēc visaugstākajā līmenī sagatavotas iepirkuma dokumentācijas un tiesiska, precīza un pārskatāma vērtēšanas procesa.


Lai padziļinātu zināšanas gan projektēšanas, gan būvdarbu iepirkuma jomā, iegūtu praktiskus padomus dalībai šajos iepirkumos, saņemtu kompetentu pārskatu par normatīvajos aktos neregulētiem projektēšanas iepirkumu un būvdarbu iepirkumu jautājumiem, kā arī pārrunātu aktuālus minēto jomu problēmaspektus, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Projektēšanas un būvniecības iepirkumi – problēmas un risinājumi”.

 

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

  • projektēšanas un būvniecības iepirkums Publisko iepirkuma likuma jaunāko grozījumu kontekstā;
  • pamatprasības projektēšana un būvdarbu iepirkuma procedūras dokumentiem;
  • atlases un tehnisko prasību sagatavošana un iekļaušana iepirkuma procedūras dokumentos;
  • jaunākās izmaiņas, kas ir saistītas ar LR Būvkomersantu reģistra datu bāzi;
  • nosacījumu par finanšu piedāvājumu sagatavošana;
  • piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas process;
  • izvirzīto prasību atbilstoša izpilde;
  • nepamatoti lēts piedāvājums un kritēriji tā identificēšanai;
  • aktuāla IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse būvdarbu iepirkuma jautājumos;
  • IUB praksē identificētās problēmas būvdarbu iepirkuma jautājumos un to risinājumi.

 

Semināra vadītāja:


Dace Gaile
sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamenta direktore.

 

Mūsu semināri ir īpaši, jo, tos apmeklējot, Jūs iegūstat ne vien profesionālu un kompetentu informāciju par apskatāmo jautājumu, bet arī iespēju iegūt atbildes uz jautājumiem, kas ir kļuvuši aktuāli arī pēc semināra, strādājot ar konkrētiem projektiem!

 

Seminārs notiks:


2011. gada 24. novembrī
Plkst. 16.00 — 19.00
MONIKA CENTRUM HOTEL konferenču zālē 1. stāvā
Elizabetes ielā 21, Rīgā


Pieteikšanās:


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

 

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 49,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.

 

Atlaides:


Par atlaižu saņemšanas iespējām, lūdzu, kontaktēties ar semināra koordinatori Inesi Uskuri, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

 

Nevarat ierasties uz šo semināru?


Par to nebēdājiet, jo Jums ir iespēja iegādāties šī un citu semināru prezentāciju un detalizētu pārskatu par seminārā apskatītajiem jautājumiem! Ja vēlaties izmantot šo iespēju, lūdzu, zvaniet vai rakstiet Inesei Uskurei: Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

 

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.