LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA IZPILDES KONTROLE

20.10.2011  |  Arhīvā

Lai saņemtu detalizētu un kompetentu skaidrojumu par piedāvājumu vērtēšanu un iepirkuma līguma izpildes kontroli, iegūtu risinājumus konkrētām problēmsituācijām un diskutētu par aktuālajiem ar piedāvājumu vērtēšanu saistītajiem jautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Pretendentu piedāvājumu vērtēšana un iepirkuma līguma izpildes kontrole”.

Var droši uzskatīt, ka atbilstoša piedāvājumu vērtēšana ir viena no svarīgākajām iepirkuma procedūras komponentēm – tieši šis process nodrošina saikni starp iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un iepirkuma gala iznākumu. Tieši piedāvājumu vērtēšanas procesā tiek pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras uzvarētāju, līdz ar to tieši no piedāvājumu vērtēšanas procesa kvalitātes lielā mērā ir atkarīga gan iepirkuma līguma noslēgšana, tā izpilde un finansējuma apgūšana. Piedāvājumu vērtēšanas procesu publiskajā iepirkumā īpaši sarežģītu padara tas, ka iepirkuma veicējam ir jāievēro ne vien savas un vērtējamā piedāvājuma iesniedzēja, bet arī citu iepirkuma procedūras un tirgus dalībnieku intereses. Tieši šī līdzsvara nodrošināšanas pienākuma izpilde rada būtiskākos problēmjautājumus, piemēram, saistībā ar papildu informācijas pieprasīšanas vai pārkāpumu būtiskuma vērtēšanas iespējām.


Veiksmīga iepirkuma līguma noslēgšana tikmēr ir tikai puse no panākuma – pilnīgai un veiksmīgai projekta īstenošanai ir nepieciešams organizēt arī efektīvu un tiesisku iepirkuma līguma izpildi. Iepirkuma līguma izpildes kontroles jautājumi ir sevišķi aktuāli tieši ES fondu finansējuma apguves gadījumos, kad jebkādas izmaiņas iepirkuma priekšmeta apjomā, cenā un izpildes nosacījumos var tikt interpretētas kā „neatbilstības (non-compliance) gadījums” un veicināt finansējuma korekcijas.


Lai saņemtu detalizētu un kompetentu skaidrojumu par piedāvājumu vērtēšanu un iepirkuma līguma izpildes kontroli, iegūtu risinājumus konkrētām problēmsituācijām un diskutētu par aktuālajiem ar piedāvājumu vērtēšanu saistītajiem jautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Pretendentu piedāvājumu vērtēšana un iepirkuma līguma izpildes kontrole”.

 

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:


  • Piedāvājumu vērtēšanas vispārējie jautājumi un aspekti;
  • Kandidātu un pretendentu noraidīšanas pieļaujamie pamati;
  • Būtiskuma vērtēšanas iespējas
  • Piedāvājumu vērtēšanas īpatnības ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda iepirkumos;
  • IUB praksē identificētās kļūdas piedāvājumu vērtēšanas procesā un risinājumi to novēršanai;
  • Izmaiņas un to pieļaujamības kritēriji iepirkuma līguma izpildē;
  • Līguma izpildes īpatnības ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda iepirkumos;
  • IUB praksē identificētās kļūdas iepirkumu līgumu izpildes procesā un risinājumi to novēršanai.

 

Semināra auditorija ir iepirkuma veicēji un uzņēmēji, kuri piedalās vai plāno piedalīties iepirkuma procedūrās.

 

Semināra vadītāja:


Dace Gaile
sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamenta direktore.

 

Mūsu semināri ir īpaši, jo, tos apmeklējot, Jūs iegūstat ne vien profesionālu un kompetentu informāciju par apskatāmo jautājumu, bet arī iespēju iegūt atbildes uz jautājumiem, kas ir kļuvuši aktuāli arī pēc semināra, strādājot ar konkrētiem projektiem!


Seminārs notiks:


2011. gada 20. oktobrī
Plkst. 16.00 — 19.00
MONIKA CENTRUM HOTEL konferenču zālē 1. stāvā
Elizabetes ielā 21, Rīgā


Pieteikšanās:


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

 

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 49,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.

 

Atlaides:


Par atlaižu saņemšanas iespējām, lūdzu, kontaktēties ar semināra koordinatori Inesi Uskuri, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

 

Nevarat ierasties uz šo semināru?


Par to nebēdājiet, jo Jums ir iespēja iegādāties šī un citu semināru prezentāciju un detalizētu pārskatu par seminārā apskatītajiem jautājumiem! Ja vēlaties izmantot šo iespēju, lūdzu, zvaniet vai rakstiet Inesei Uskurei: Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

 

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.