LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

POLITIKAS PLĀNOŠANA UN POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDE

27.09.2011  |  Arhīvā

Lai īstenotu iepriekš norādīto, ir nepieciešams pārzināt politikas plānošanas sistēmu valstī, politikas plānošanas dokumentu veidus, to savstarpējās attiecības un izstrādes pamatprincipus. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina piedalīties seminārā „Politikas plānošana un politikas plānošanas dokumentu izstrāde”.

Politikas plānošanas process jebkurā valstī nodrošina pamatu labi informētu, izsvērtu un tālredzīgu lēmumu pieņemšanai politiskā līmenī. Līdztekus plānošanas process veicina valstī pieņemto lēmumu savstarpējo sasaisti, pēctecību un īstenošanu.


Gan katra cilvēka individuālajā dzīvē, gan komercdarbībā pirms konkrētas rīcības uzsākšanas nepieciešams noteikt mērķi, kura sasniegšanai konkrētā rīcība veicama, un atrast labāko un efektīvāko veidu konkrētā mērķa sasniegšanai. Līdzīgi arī valsts pārvaldē pirms konkrētas rīcības veikšanas nepieciešams izvērtēt šādas rīcības nepieciešamību, izmaksas un ietekmi uz sabiedrību, kas ir ne tikai pamats vēlāku izsvērtu un argumentētu tiesību aktu projektu izstrādei, bet arī kalpo kā instruments ieinteresētās sabiedrības pārliecināšanai par izvēlētā risinājuma pareizību, izbeidzot diskusijas par iespējamiem alternatīviem risinājumu variantiem.


Lai īstenotu iepriekš norādīto, ir nepieciešams pārzināt politikas plānošanas sistēmu valstī, politikas plānošanas dokumentu veidus, to savstarpējās attiecības un izstrādes pamatprincipus. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina piedalīties seminārā „Politikas plānošana un politikas plānošanas dokumentu izstrāde”.

 

Semināra pamatauditorija ir publiskā sektora pārstāvji, kuru amata pienākumi ir saistīti ar politikas plānošanu vai kuru amata pienākumu izpildi ietekmē politikas plānošanas process un politikas dokumenti.

 

Seminārā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

 • Politikas plānošanas jēdziens, mērķis un būtība;
 • Politikas plānošanas sistēma;
 • Politikas plānošanas dokumenti, to veidi, hierarhija, saturs;
 • Politikas plānošanas dokumentu spēks un izmantojamība;
 • Politikas plānošanas process (cikls) – dienaskārtības veidošana, politikas veidošana, lēmuma pieņemšana, politikas ieviešana un novērtēšana;
 • Politikas plānošanas dokumentu izstrāde;
 • Problēmas formulējums, mērķu noteikšana;
 • Ex-ante izvērtējums;
 • Risinājumu izstrāde;
 • Alternatīvu noteikšana un novērtēšana, labākās alternatīvas izvēle;
 • Politikas un darbības rezultāti;
 • Rezultātu mērīšana;
 • Ex-post izvērtējums;
 • Politikas plānošanas dokumentu saskaņošana.

 

Semināra vadītāja:


Inga Bite

Tiesību zinātņu maģistre tiesību teorijā, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante, bijusī Valsts Kancelejas Stratēģiskās analīzes departamenta vadītāja vietniece, vairāku plānošanas dokumentu, iekšējo un ārējo normatīvo aktu, kā arī publikāciju par valsts pārvaldes un administratīvā procesa jautājumiem autore, grāmatas „Administratīvais process: likums, prakse, komentāri” līdzautore, Latvijas Republikas Satversmes, Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Administratīvā procesa likuma komentāru darba grupas locekle.

 

Seminārs notiks:


2011. gada 27. septembrī
Plkst. 10.00 — 14.00
MONIKA CENTRUM HOTEL konferenču zālē 1. stāvā
Elizabetes ielā 21, Rīgā

 

Pieteikšanās:

 

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

 

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 49,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.

 

Atlaides:


Par atlaižu saņemšanas iespējām, lūdzu, kontaktēties ar semināra koordinatori Inesi Uskuri, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

 

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.