LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

AKTUĀLĀS IUB PRAKSĒ IDENTIFICĒTĀS PROBLĒMAS PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ UN TO RISINĀJUMI

07.07.2011  |  Arhīvā

Lai īstenotu labu iepirkuma praksi, ir nepieciešams identificēt un pārzināt pieļautās kļūdas un neprecizitātes, kā arī rast risinājumus aktuāliem problēmjautājumiem. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina Jūs piedalīties seminārā „Aktuālās IUB praksē identificētās problēmas publiskajā iepirkumā un to risinājumi”.

Iepirkumu uzraudzības birojs, konsultējot pasūtītājus un tirgus dalībniekus, kā arī izskatot ieinteresēto piegādātāju iesniegumus par iepirkuma procedūru dokumentāciju un pasūtītāju rīcību iepirkuma procedūrās, ir konstatējis virkni problēmu, kuru regulāra atkārtošanās dažādu pasūtītāju veiktajos iepirkumos liecina par atsevišķu publiskā iepirkuma jautājumu nepietiekamu izpratni. Konstatētās kļūdas aptver visu iepirkuma procesu – plānošanu, dokumentācijas sagatavošanu, iepirkuma komisijas pieņemtos lēmumus, informācijas apmaiņu un citus aspektus. Nereti publiskajā telpā izskan pārmetumi uzņēmējiem, kuru iesniegumi aizkavē nopietnu projektu realizāciju, tai skaitā ES politikas instrumentu finansējuma sekmīgu apguvi. Tomēr Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas pieredze liecina, ka šie iesniegumi bieži vien ir pamatoti un pasūtītāji ir pieļāvuši pārkāpumus, tostarp neievērojot fundamentālos publiskā iepirkuma pamatprincipus – atklātību, nediskrimināciju, vienlīdzīgu attieksmi un godīgu konkurenci.


Lai īstenotu labu iepirkuma praksi, ir nepieciešams identificēt un pārzināt pieļautās kļūdas un neprecizitātes, kā arī rast risinājumus aktuāliem problēmjautājumiem. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina Jūs piedalīties seminārā „Aktuālās IUB praksē identificētās problēmas publiskajā iepirkumā un to risinājumi”.

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

  • galvenās kļūdas iepirkumu plānošanā un paredzamās līgumcenas noteikšanā;
  • kļūdas piedāvājumu izziņošanā;
  • diskriminējošu prasību iekļaušana un galvenās nepilnības iepirkuma procedūras dokumentos;
  • piedāvājumu vērtēšanas kritērija izvēles aspekti;
  • kļūdas sarunu procedūru piemērošanā (papildu būvdarbi un pakalpojumi, ārkārtas apstākļi, papildu piegādes);
  • vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumi piedāvājumu vērtēšanā;
  • iepirkuma procedūru grozījumi – iespējamās problēmas;
  • galvenās nepilnības iepirkuma procedūras dokumentos.

 

Semināra vadītāja:


Dace Gaile

sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamenta direktore.

Mūsu semināri ir īpaši, jo, tos apmeklējot, Jūs iegūstat ne vien profesionālu un kompetentu informāciju par apskatāmo jautājumu, bet arī iespēju iegūt atbildes uz jautājumiem, kas ir kļuvuši aktuāli arī pēc semināra, strādājot ar konkrētiem projektiem!

Seminārs notiks:


2011. gada 7. jūlijā

Plkst. 16.00 — 19.00
MONIKA CENTRUM HOTEL konferenču zālē 1. stāvā
Elizabetes ielā 21, Rīgā


Pieteikšanās:

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 49,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.

Atlaides:


Par atlaižu saņemšanas iespējām, lūdzu, kontaktēties ar semināra koordinatori Inesi Uskuri, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.