LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

VALSTS UN PAŠVALDĪBU INSTITŪCIJU AMATPERSONU UN DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS LIKUMS UN TĀ PIEMĒROŠANAS PROBLEMĀTIKA

19.05.2011  |  Arhīvā

Lai saņemtu vērtīgu informāciju par valsts un pašvaldības institūciju, to skaitā kapitālsabiedrību un ārstniecības iestāžu, amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmas regulējošo normatīvo aktu izvirzīto prasību iztulkošanu un piemērošanu, iegūtu iemaņas pareizi piemērot un ievērot atlīdzības sistēmu un diskutētu par aktuāliem problēmjautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums un tā piemērošanas problemātika”.

2010.gada 1.janvārī stājās spēkā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums (turpmāk – Atlīdzības likums). Tas paredz būtiskas izmaiņas iepriekš spēkā esošajā atlīdzības sistēmā – gan dažādus ierobežojumus, gan jau šobrīd piemērojamu un izvērstu motivēšanas sistēmu.
2010.gada laikā likumā stājušies spēkā daudzi grozījumi, kas būtiski palielinājuši likuma teksta apjomu. Minētā likuma piemērošana tomēr jebkurā gadījumā ir cieši saistīta ar vairākiem citiem likumiem – likumu „Par pašvaldībām”, likumu „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu, likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Darba likumu, Valsts civildienesta likumu utt.


No 2011.gada 1.janvāra spēkā stājušies grozījumi pedagogu (arī augstskolu) darbu regulējošos likumos, kas paredz būtiskas izmaiņas pedagogu motivēšanas sistēmā 2011. gadā.


Seminārā tiks apskatīti arī jaunākie grozījumi likumā, kas tiek sagatavoti otrajam un trešajam lasījumam Saeimā.


Lai saņemtu vērtīgu informāciju par valsts un pašvaldības institūciju, to skaitā kapitālsabiedrību un ārstniecības iestāžu, amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmas regulējošo normatīvo aktu izvirzīto prasību iztulkošanu un piemērošanu, iegūtu iemaņas pareizi piemērot un ievērot atlīdzības sistēmu un diskutētu par aktuāliem problēmjautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums un tā piemērošanas problemātika”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

  • Atlīdzības likuma piemērošanas īpatnības pedagogiem un augstskolām;
  • Piemaksas un to noteikšanas īpatnības;
  • Darbu un pienākumu apvienošanas īpatnības un apmaksas kārtība;
  • Piemērošanas īpatnības pašvaldībās (algotie amati, mēnešalgu noteikšana, papildatvaļinājumi);
  • Informācijas publicēšanas noteikumi;
  • Motivēšanas sistēma (naudas balvas, brīvdienas, piemaksa par darba kvalitāti un darba ieguldījumu);
  • Darba apmaksa komisijās un padomēs;
  • Apdrošināšana;
  • Uzņēmumu līgumu slēgšanas ierobežojumi.


Semināra vadītājs:


Edgars Pastars

Konstitucionālo un administratīvo tiesību eksperts, Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks, vairāku likumu autors un līdzautors, piedalījies Atlīdzības likuma izstrādē un vadījis visu tā grozījumu izstrādi, līdzdarbojas šā likuma skaidrošanā oficiālās sarakstes ietvaros, bijis vairāku ministru un ministriju konsultants, strādā arī ar iestādes vadības administratīvajiem jautājumiem.

Seminārs notiks:


2011. gada 19. maijā

Plkst. 10.00 — 14.30
MONIKA CENTRUM HOTEL konferenču zālē 1. stāvā
Elizabetes ielā 21, Rīgā

Pieteikšanās:

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 49,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.

Atlaides:


Par atlaižu saņemšanas iespējām, lūdzu, kontaktēties ar semināra koordinatori Inesi Uskuri, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

Nevarat ierasties uz šo semināru?


Par to nebēdājiet, jo Jums ir iespēja iegūt šī un citu semināru prezentāciju un detalizētu pārskatu par seminārā apskatītajiem jautājumiem! Ja vēlaties izmantot šo iespēju, lūdzu, zvaniet vai rakstiet Inesei Uskurei: Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.