LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

INFORMĀCIJAS SISTĒMU IEPIRKUMS

12.04.2011  |  Arhīvā

Lai apgūtu un papildinātu zināšanas par informāciju tehnoloģiju sistēmu iepirkumu, kā arī iegūtu praktiskus risinājumus konkrētām problēmsituācijām un izvērstu pārskatu par Iepirkumu uzraudzības biroja praksi minētajā jomā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Informācijas sistēmu iepirkums”.

Publiskais iepirkums informācijas tehnoloģiju jomā ir viens no komplicētākajiem publiskā iepirkuma veidiem. Šādai situācijai ir vairāki iemesli: ar IT sistēmām saistītie tehnoloģiskie jautājumi, dinamiskā nozares attīstība, ražotāju tiesiskās attiecības ar izplatītājiem, arī – nepieciešamība piemērot visai stingros publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu nosacījumus situācijām, kurās būtu nepieciešamība lielāka elastība. Šie apstākļi ir likumsakarīgi veicinājuši to, ka uzņēmēji iepirkuma procedūras dokumentu saturu vai iepirkuma veicēja pieņemto lēmumu apstrīd iepirkuma strīdu izskatīšanas institūcijā – Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijā. Strīdi par informācijas sistēmu iepirkumiem šajā institūcijā tiek izskatīti arvien biežāk.

 

Informācijas sistēmu iepirkumu praksē raksturo īpaši apstākļi – prasības attiecībā uz piedāvās sistēmas mērķiem un funkcionalitāti, tās savietojamību ar pasūtītāja rīcībā nereti jau esošajām sistēmām, kuru aprakstā ir jānodrošina tāds informācijas apjoms un saturs, kas nepieļautu pretendentu diskrimināciju un nodrošinātu brīvu konkurenci.

 

Informācijas sistēmu iegāde ir sarežģīts process, ja tam ir specifiski posmi (piemērām, akcepttestu veikšana un sistēmas ieviešanas process, t.sk. arī lietotāju apmācība). Ne mazāk svarīgi jautājumi ir saistīti arī ar iepirktās sistēmas uzturēšanu, garantijas un pēcgarantijas periodu, kā arī pilnveidošanu, kuru risināšanai Iepirkumu uzraudzības birojs nereti iesaka izmantot vispārīgās vienošanās.

 

Informācijas sistēmu iepirkumus nav iespējams sekmīgi veikt bez autortiesību normu pārzināšanas un ievērošanas, savukārt dažu klauzulu esamība vai neesamība iepirkuma līgumā izšķir sarunu procedūras piemērošanas iespējas, kas pasūtītājam parasti ir ārkārtīgi svarīgs aspekts.

 

Lai apgūtu un papildinātu zināšanas par informāciju tehnoloģiju sistēmu iepirkumu, kā arī iegūtu praktiskus risinājumus konkrētām problēmsituācijām un izvērstu pārskatu par Iepirkumu uzraudzības biroja praksi minētajā jomā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Informācijas sistēmu iepirkums”.

 

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

  • atbilstoša pretendentu atlases un kvalifikācijas prasību sagatavošana un definēšana informācijas sistēmu iepirkumā (ražotāja sertifikāti un apliecinājumi, piegādātāja apgrozījums un pieredze u.c.);
  • tehnisko specifikāciju (darba uzdevuma) sagatavošana un formulēšana;
  • pieļaujamie piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un to sastāvdaļas;
  • jaunākā Eiropas Kopienu Tiesas prakse attiecībā uz kritēriju saturu;
  • autortiesību normu piemērošanas iespējas;
  • IUB viedoklis un skaidrojumu apkopojumi;
  • IUB IS iepirkumā identificētās būtiskākās problēmas un to praktiski risinājumi.

 

Semināra vadītājs:

 

Oļegs Fiļipovičs

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta direktors, elektronisko iepirkumu sistēmas izstrādes vadītājs.

 

Mūsu semināri ir īpaši, jo, tos apmeklējot, Jūs iegūstat ne vien profesionālu un kompetentu informāciju par apskatāmo jautājumu, bet arī iespēju iegūt atbildes uz jautājumiem, kas ir kļuvuši aktuāli arī pēc semināra, strādājot ar konkrētiem projektiem!

 

Seminārs notiks:

 

2011. gada 12. aprīlī

Plkst. 16.00 — 19.00

MONIKA CENTRUM HOTEL konferenču zālē 1. stāvā

Elizabetes ielā 21, Rīgā

 

Pieteikšanās:

 

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

 

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 59,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.

 

Atlaides:

 

Par atlaižu saņemšanas iespējām, lūdzu, kontaktēties ar semināra koordinatori Inesi Uskuri, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

 

Jautājumu gadījumā:

 

Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.