LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

PRASĪBU IZVIRZĪŠANA UN PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ

24.03.2011  |  Arhīvā

Lai saņemtu detalizētu un kompetentu skaidrojumu par piedāvājumu vērtēšanu, iegūtu risinājumus konkrētām problēmsituācijām un diskutētu par aktuālajiem ar piedāvājumu vērtēšanu saistītajiem jautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Pretendentu piedāvājumu vērtēšana iepirkumā – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

Jebkuru iepirkuma procedūru – vai tā būtu konkurss, sarunu procedūra vai „mazais iepirkums”, var nosacīti iedalīt divos posmos – iepirkuma dokumentu un piedāvājumu sagatavošanā un iesniegto piedāvājumu vērtēšanā. Tieši piedāvājumu vērtēšanas procesa rezultātā tiek noskaidrots iepirkuma procedūrā uzvarējušais pretendents, tādēļ tam ir jābūt precīzam un atbilstoši pamatotam, kas pirmajā brīdī, iespējams, nešķiet pārlieku sarežģīts uzdevums. Iepirkumu prakse tomēr neskaitāmas reizes ir pierādījusi, ka piedāvājumu vērtēšanas procesam ir daudz dažādu visai komplicētu nianšu, un tieši tāpēc absolūti lielākā Iepirkumu uzraudzības biroja Iesnieguma izskatīšanas komisijā izskatīto iesniegumu daļa skar tieši piedāvājumu vērtēšanu.


Jāpiebilst arī, ka pēdējie grozījumi Publisko iepirkumu likumā un jaunais Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums ir radījuši būtiskas izmaiņas prasību izvirzīšanā un piedāvājumu vērtēšanā.


Pretendentu piedāvājumu vērtēšanas kontekstā īpaši akcentējami būtu ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda projekti, kur neatbilstoši veikta piedāvājumu vērtēšana draud ne vien ar uzņēmēju iesniegumiem, bet arī ar finansējuma neattiecināšanu.


Lai saņemtu detalizētu un kompetentu skaidrojumu par piedāvājumu vērtēšanu, iegūtu risinājumus konkrētām problēmsituācijām un diskutētu par aktuālajiem ar piedāvājumu vērtēšanu saistītajiem jautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Pretendentu piedāvājumu vērtēšana iepirkumā – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

 

  • Prasību izvirzīšana publiskajā iepirkumā un to pieļaujamās robežas;
  • Prasības samērīgums – kā to noteikt un vērtēt?
  • Piedāvājumu vērtēšanas vispārējie jautājumi un aspekti;
  • Piedāvājumu vērtēšanas īpatnības ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda iepirkumos;
  • Piedāvājumu noformējuma, atlases un kvalifikācijas prasību izpildes vērtēšana;
  • Tehnisko prasību izpildes vērtēšana un punktu piešķiršana finanšu piedāvājuma vērtēšanas posmā;
  • Finanšu piedāvājuma un iespējami  nepamatoti lētu piedāvājumu vērtēšana;
  • IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse piedāvājumu vērtēšanā;
  • IUB praksē identificētās kļūdas piedāvājumu vērtēšanas procesā un risinājumi to novēršanai.

 

Semināra auditorija ir iepirkuma veicēji un uzņēmēji, kuri piedalās vai plāno piedalīties iepirkuma procedūrās.

Semināra vadītājs:


Dace Gaile
sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamenta direktore.

Mūsu semināri ir īpaši, jo, tos apmeklējot, Jūs iegūstat ne vien profesionālu un kompetentu informāciju par apskatāmo jautājumu, bet arī iespēju iegūt atbildes uz jautājumiem, kas ir kļuvuši aktuāli arī pēc semināra, strādājot ar konkrētiem projektiem!

Seminārs notiks:


2011. gada 24. martā

Plkst. 16.00 — 19.00
MONIKA CENTRUM HOTEL konferenču zālē 1. stāvā
Elizabetes ielā 21, Rīgā


Pieteikšanās:


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 49,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.

Atlaides:


Par atlaižu saņemšanas iespējām, lūdzu, kontaktēties ar semināra koordinatori Inesi Uskuri, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

Nevarat ierasties uz šo semināru?


Par to nebēdājiet, jo Jums ir iespēja iegādāties šī un citu semināru prezentāciju un detalizētu pārskatu par seminārā apskatītajiem jautājumiem! Ja vēlaties izmantot šo iespēju, lūdzu, zvaniet vai rakstiet Inesei Uskurei: Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.