LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

Administratīvais process iestādē, kā arī tā norobežošana no citām darbībām valsts pārvaldē – problēmas un risinājumi

21.09.2007  |  Arhīvā

Lai gūtu atbildes uz dažādiem ar Administratīvā procesu saistītiem jautājumiem, iegūtu plašāku skatījumu administratīvo tiesību jomā un atrisinātu konkrētas problēmsituācijas, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties dienas seminārā “Administratīvais process iestādē, kā arī tā norobežošana no citām darbībām valsts pārvaldē – problēmas un risinājumi”

2004.gada 1.februārī spēkā stājās Administratīvā procesa likums – svarīgākais likums, kas regulē kārtību un nosaka principus valsts pārvaldes attiecībām ar privātpersonu. Administratīvā procesa likumu var analizēt gan no procesuālā viedokļa, gan arī plašāk - vispārējo administratīvo tiesību un arī cilvēktiesību diskursā.
            Bieži vien dominē viedoklis, ka Administratīvā procesa likums regulē visas valsts pārvaldes attiecības ar privātpersonu. Tas tomēr tā nav. Pirmkārt, paralēli Administratīvā procesa likuma normām pastāv speciālais administratīvais process – nozares normu kopums, kas ievērojami modificē Administratīvā procesa likuma noteikumus. Otrkārt, paralēli administratīvajam procesam minētā likuma izpratnē pastāv arī administratīvais process plašākā nozīmē – uz personu vērstas valsts pārvaldes darbības, kas nav ne administratīvie akti, ne faktiskā rīcība (piemēram, Informācijas atklātības likums un dažādu sūdzību izskatīšanas kārtību reglamentējoši normatīvie akti, kas daļēji norobežojami no Administratīvā procesa likuma).
            Lai gūtu atbildes uz dažādiem ar Administratīvā procesu saistītiem jautājumiem, iegūtu plašāku skatījumu administratīvo tiesību jomā un atrisinātu konkrētas problēmsituācijas, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties dienas seminārā “Administratīvais process iestādē, kā arī tā norobežošana no citām darbībām valsts pārvaldē – problēmas un risinājumi”
.           Semināra laikā, apspriežot aktuālās problēmas, tiks apskatīti arī šādi jautājumi:
Ø Administratīvā procesa teorētiskā un praktiskā nepieciešamība, kā arī tā attiecināmības robežas (tiesībpolitiskie apsvērumi un piemērošanas problēmas);
Ø Administratīvā akta, vispārīgā administratīvā akta un faktiskās rīcības izpratne, kā arī administratīvā procesa norobežošana no citām valsts pārvaldes darbībām;
Ø Administratīvā process iestādē (izdošana, forma, spēka esamība, atcelšana, apstrīdēšana, informācijas pieejamība, uzklausīšana un administratīvā akta veidi un nosacījumi, kā arī citi jautājumi);
Ø Vispārējas un speciālais administratīvais process, to savstarpējās attiecības;
Ø Publisko tiesību līgumi administratīvajā procesā;
Ø Atvasināta publisko tiesību juridiskā persona kā administratīvā akta adresāts un pieteicējs tiesā;
Ø Administratīvā procesa tiesā aktuālās problēmas (tiesas kompetences robežas atsevišķās lietās, administratīvā akta apturēšana, atjaunošana, pagaidu noregulējums, šķēršļi tiesvedības virzībā, izlīgums un citi jautājumi).
 
Semināra mērķis ir izpratnes veidošana par administratīvo procesu, tā svarīgākajiem institūtiem un tiesiskajām problēmām Administratīvā procesa likuma piemērošanā.
 
Semināra auditorija ir valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonas un citi publiskā sektora pārstāvji, kuru darba pienākumi ir saistīti ar administratīvo procesu. Seminārs tomēr būs noderīgs arī jebkuram privātā sektora pārstāvim, kura komercdarbību vai darba pienākumus ietekmē valsts un pašvaldību izdotie administratīvie akti vai cita rīcība, realizējot publisko varu.
 
Semināra vadītājs                                                                 
 
Edgars Pastars,
jurists, tiesību zinātņu maģistrs, konstitucionālo un administratīvo tiesību speciālists, juridiskās literatūras autors, vairāku desmitu publikāciju autors un līdzautors, strādā Saeimas Juridiskā birojā un Izglītības un zinātnes ministrijā, piedalījies arī vairāku likumu izstrādāšanā
.
Seminārs notiks
 
2007. gada 21. septembrī
Plkst. 10.00— 16.00
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā
 
Pieteikšanās
Pieteikties semināram var, aizpildot pieteikšanās veidlapu, kas pievienota pielikumā un nosūtot to uz faksu 67334184, vai arī - atsūtot apstiprinājuma e-pastu ar pieteikšanās veidlapā pieprasīto informāciju uz inese.uskure@ic-sophia.lv
Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!
Maksa par piedalīšanos seminārā ir 65,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, prezentācijas un izdales materiāli, kafijas pauze un pusdienas.
 
Jautājumu gadījumā
Lūdzu vērsties pie semināra koordinatoresIneses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;