LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

Pieteikuma un atbildes raksta sagatavošana Satversmes tiesai, kā arī tiesvedības noteikumi Satversmes tiesas procesā

12.10.2007  |  Arhīvā

Lai padziļinātu zināšanas par Satversmes tiesas procesu un ar to saistītajiem aspektiem, diskutētu par aktuāliem ar minēto tēmu saistītiem problēmjautājumiem un ieskicētu nākotnes perspektīvas, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina Jūs piedalīties seminārā “Pieteikuma un atbildes raksta sagatavošana Satversmes tiesai, kā arī tiesvedības noteikumi Satversmes tiesas procesā”.

1997.gadā darbu sāka jauna tiesu institūcija – Satversmes tiesa. Šajā tiesā no 2001.gada var vērsties arī jebkura fiziska vai juridiska persona, kura uzskata un var pamatot (pierādīt), ka tās Satversmē noteiktās pamattiesības aizskar kāda tiesību norma.
Ik gadu Satversmes tiesā tiek izskatītas vismaz 20 lietas; ļoti daudzas no tām ir ierosinātas pēc fizisko vai juridisko personu pieteikumiem. Aktuālu lietu kategoriju Satversmes tiesā veido tiesiskie strīdi, kas ir saistīti ar teritorijas plānojumiem. Statistika tomēr rāda, ka kopumā no visiem fizisko vai juridisko personu pieteikumiem tiesa lietu ierosina tikai 3 – 5 procentos gadījumu. Lielākoties šie pieteikumi neatbilst formālām likumā noteiktām prasībām, kas, iespējams, liecina par nepietiekamu izpratni par Satversmes tiesvedības materiāli un procesuāli tiesiskajiem jautājumiem.
Satversmes tiesā var vērsties ne vien ar tiešu pieteikumu, bet arī ar vispārējās jurisdikcijas vai administratīvās tiesas starpniecību, tādēļ svarīgi ir zināt arī to, kādas ir procesa dalībnieka iespējas tiesvedības gaitā panākt sev vēlamu un tiesisku rezultātu saistībā ar vēršanos Satversmes tiesā. Jānorāda arī, ka Satversmes tiesas prakse liecina - institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, ne vienmēr precīzi zina, kā tai jārīkojas pēc lietas ierosināšanas Satversmes tiesā, kā atbilstošāk jāsagatavo un jānoformē atbildes raksts un citi dokumenti.
Visbeidzot, svarīgi ir ne vien apgūt to, kā pareizi sagatavot pieteikumu un atbildes rakstu Satversmes tiesai, bet arī zināt procesa noteikumus šajā tiesā un galvenās prakses atziņas. Šis process ir pietiekami atšķirīgs no citām tiesām, kā arī vairāk eksistē praksē, nekā ir precīzi noregulēts normatīvajos aktos. Savukārt prakses atziņas lielākoties nav apkopotas un tās nereti ir grūti atrast.
Lai padziļinātu zināšanas par Satversmes tiesas procesu un ar to saistītajiem aspektiem, diskutētu par aktuāliem ar minēto tēmu saistītiem problēmjautājumiem un ieskicētu nākotnes perspektīvas, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina Jūs piedalīties seminārā “Pieteikuma un atbildes raksta sagatavošana Satversmes tiesai, kā arī tiesvedības noteikumi Satversmes tiesas procesā”.
            Semināra laikā, apspriežot aktuālās problēmas, tiks apskatīti arī šādi jautājumi:
Ø pieteikuma un atbildes raksta sagatavošana, tai skaitā svarīgas nianses, kuras nepieciešams ņemt vērā šo dokumentu sagatavošanā to veiksmīgai virzībai tiesā;
Ø Satversmes tiesas procesa tiesvedības noteikumi (pieteikuma izskatīšana, lietas ierosināšana, sagatavošana un izskatīšana, kā arī iepazīšanās ar lietu, lūgumi, pieaicinātās personas, liecinieki utt.);
Ø Satversmes tiesas likuma normu tālākveidošana Satversmes tiesas praksē – nodrošinājums lielākai personas tiesiskai aizsardzībai (tiesu prakses tēžu vērtēšana, prasījuma robežas, saistoša interpretācija, tiesas pieteikums Satversmes tiesā);
Ø ieskats Satversmes tiesas prakses svarīgākajos secinājumos (ierobežojuma pārbaudes formulas, svarīgākie spriedumi un to atziņas).
 
Semināra auditorija Semināra auditorija ir valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, advokāti un juristi, kā arī privātpersonas (īpaši biedrības), kuru darba pienākumi vai intereses ir vai būs saistītas ar Satversmes tiesas procesu.
 
Semināra vadītājs                                                                 
 
 
Edgars Pastars,
jurists, tiesību zinātņu maģistrs, konstitucionālo un administratīvo tiesību speciālists, juridiskās literatūras autors, vairāku desmitu publikāciju autors un līdzautors, strādā Saeimas Juridiskā birojā un Izglītības un zinātnes ministrijā, piedalījies arī vairāku likumu izstrādāšanā. Edgars ir arī strādājis Satversmes tiesā par tiesneša palīgu.
.
Seminārs notiks
 
2007. gada 12. oktobrī
Plkst. 10.00— 15.30
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā
 
Pieteikšanās
Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!
Maksa par piedalīšanos seminārā ir 65,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, prezentācijas un izdales materiāli, kafijas pauze un pusdienas.
 
Jautājumu gadījumā
Lūdzu vērsties pie semināra koordinatoresIneses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;