LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

AKTUĀLA IEPIRKUMU UZRAUDZĪBAS BIROJA IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KOMISIJAS PRAKSE

25.01.2011  |  Arhīvā

Lai saņemtu vērtīgu informāciju par iepirkumu regulējošo normatīvo aktu un iepirkumā izvirzīto prasību iztulkošanu un piemērošanu, iegūtu risinājumus problēmsituācijām un diskutētu par aktuāliem Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Aktuāla Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse”.

Gandrīz ikviens, kura amats vai intereses ir saistītas ar publiskā iepirkuma jomu, ir saskāries ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas darbību. Pieņemot lēmumus par iepirkuma procedūras dokumentu vai piedāvājumu vērtēšanas tiesiskumu, minētā komisija tulko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības, un tās lēmumi ir vērtīgs informācijas avots – privātajam sektoram atbilstošā piedāvājuma sagatavošanā un, nepieciešamības gadījumā – savu tiesību un interešu aizsardzībā; publiskajam sektoram – profesionālā iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanā un atbilstošā iesniegto piedāvājumu vērtēšanā.

 

Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu satura pārzināšana ļauj ne vien iegūt papildu argumentāciju konkrētu jautājumu noskaidrošanā un savas pozīcijas aizstāvībai strīdu gadījumā, bet arī norāda uz normatīvo aktu un to piemērošanas prakses problemātiku dažādās iepirkuma jomās – gan piegāžu, gan pakalpojumu, gan būvdarbu iepirkumos.


Lai saņemtu vērtīgu informāciju par iepirkumu regulējošo normatīvo aktu un iepirkumā izvirzīto prasību iztulkošanu un piemērošanu, iegūtu risinājumus problēmsituācijām un diskutētu par aktuāliem Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā Aktuāla Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

  • IUB IIK prakse saistībā ar piedāvājumu noformējuma un atlases prasībām;
  • IUB IIK prakse saistībā ar tehnisko specifikāciju saturu un iesniegto piedāvājumu vērtēšanu;
  • IUB IIK prakse saistībā ar piedāvājumu vērtēšanas kritērija formulēšanu un iesniegto piedāvājumu  vērtēšanu;
  • Nepamatoti lēts piedāvājums IUB IIK prakses kontekstā;
  • IUB IIK prakse jautājumos par pasūtītāja un pretendentu savstarpējo saziņu, informācijas izsniegšanu.


Semināra vadītājs:


Ēriks Mežalis

Juridiskā biroja „Public and Private Law Consulting” partneris, publiskā iepirkuma speciālists, piedalījies Publisko iepirkumu likuma izstrādē, Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādes darba grupas loceklis, vairāku publikāciju autors.

Seminārs notiks:


2011. gada 25. janvārī

Plkst. 10.00 — 13.30
REVAL HOTEL RĪDZENE konferenču zālē 1. stāvā
Reimersa ielā 1, Rīgā
 

Mūsu semināri ir īpaši, jo, tos apmeklējot, Jūs iegūstat ne vien profesionālu un kompetentu informāciju par apskatāmo jautājumu, bet arī iespēju iegūt atbildes uz jautājumiem, kas ir kļuvuši aktuāli arī pēc semināra, strādājot ar konkrētiem projektiem!

Pieteikšanās:


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 49,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.

Atlaides:


Par atlaižu saņemšanas iespējām, lūdzu, kontaktēties ar semināra koordinatori Inesi Uskuri, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

Semināru piedāvājam novadīt arī Jūsu iestādē/uzņēmumā.

Nevarat ierasties uz šo semināru?


Par to nebēdājiet, jo Jums ir iespēja iegūt šī un citu semināru prezentāciju un detalizētu pārskatu par seminārā apskatītajiem jautājumiem! Ja vēlaties izmantot šo iespēju, lūdzu, zvaniet vai rakstiet Inesei Uskurei: Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.