LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana - problēmas un risinājumi

19.10.2007  |  Arhīvā

Lai padziļinātu zināšanas par valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, iegūtu risinājumus konkrētām problēmsituācijām un uzlabotu savas pozīcijas iespējamos tiesiskos strīdos par zaudējumu atlīdzināšanu, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties seminārā „Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana - problēmas un risinājumi”

Tiesiskā valstī valsts atbild par tiem aizskārumiem, kurus tā nodarījusi privātpersonai. Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu likums attiecas tikai uz vienu no jomām, kurā valsts var kļūt atbildība par aizskārumiem, kurus tā nodarījusi privātpersonai, proti, administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību.
Lai gan zaudējumu atlīdzināšanai šajā jomā pieņemts atsevišķs likums, tas nebūt nenozīmē, ka attiecīgais normatīvais regulējums ir pietiekams un adekvāts. Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu reglamentē ne vien Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums, bet arī Latvijas Republikas Satversme, Administratīvā procesa likums un Valsts pārvaldes iekārtas likums. Turklāt šie normatīvie akti bieži vien nav pilnībā saskaņoti cits ar citu, bet valsts iestāžu un tiesu prakse šā likuma piemērošanā ir ļoti ierobežota. Neskatoties uz to, valsts un pašvaldību amatpersonām ir jāprot atrast pareizi tiesiskie risinājumi gadījumos, kad tas ir nepieciešams.
Lai padziļinātu zināšanas par valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, iegūtu risinājumus konkrētām problēmsituācijām un uzlabotu savas pozīcijas iespējamos tiesiskos strīdos par zaudējumu atlīdzināšanu, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties seminārā „Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana - problēmas un risinājumi”
Seminārā tiks aplūkots gan valsts atbildības vispārīgais regulējums (piemēram, arī valsts atbildība civilprocesā), gan konkrēti valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas problemātiski aspekti.
Seminārā turklāt tiks analizēti arī šādi jautājumi:
ü personas tiesības prasīt zaudējumu atlīdzināšanu par dažādiem valsts pārvaldes iestāžu aizskārumiem dažādos procesa veidos (civilprocesā un administratīvajā procesā);
ü administratīvā procesa likuma un Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma savstarpējās (ne)sakarības un piemērošana;
ü atbildības vispārīgie jautājumi valsts pārvaldē (subjekti, budžets, deleģētā kompetence, atvasinātā publiska persona, ierēdņi);
ü zaudējumu atlīdzināšanas saistība ar administratīvā akta apturēšanu un pagaidu noregulējumu;
ü zaudējumu pierādīšanas problemātika un citi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma piemērošanas kārtības problēmjautājumi.
Semināra vadītājs                                                                  
Edgars Pastars,
jurists, tiesību zinātņu maģistrs, konstitucionālo un administratīvo tiesību speciālists, juridiskās literatūras autors, vairāku desmitu publikāciju autors un līdzautors, strādā Saeimas Juridiskā birojā un Izglītības un zinātnes ministrijā, piedalījies arī vairāku likumu izstrādāšanā
 
 
Seminārs notiks
2007. gada 19. oktobrī
Plkst. 10.00— 13.00
ISLANDE HOTEL konferenču zālē
Ķīpsalas iela 20, Rīgā
Pieteikšanās
Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājuma e-pastu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!
Maksa par piedalīšanos seminārā ir 49,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.
 
Jautājumu gadījumā
Lūdzu vērsties pie semināra koordinatoresIneses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;