LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

Atklāta un slēgta konkursa procedūras – problēmjautājumi un to risinājumi

06.11.2007  |  Arhīvā

Lai padziļinātu zināšanas par atklāta un slēgta konkursa piemērošanu, iegūtu risinājumus konkrētām praktiskām problēmsituācijām un iepazītos ar Iepirkumu uzraudzības biroja pieredzi un praksi minēto procedūru jautājumos, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties seminārā „Atklāta un slēgta konkursa procedūras – problēmjautājumi un to risinājumi”.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam pasūtītājiem ir pienākums iepirkumu veikšanā piemērot atklāta vai slēgta konkursa procedūru, ja iepirkuma paredzamā līgumcena pārsniedz noteiktus līgumcenu sliekšņus. Pasūtītāji ir tiesīgi brīvi izvēlēties, kuru no šīm procedūrām piemērot, tomēr, pretēji citu Eiropas Savienības dalībvalstu iepirkumu praksei, slēgta konkursa procedūra nav iemantojusi Latvijas pasūtītāju simpātijas. Gan atklāta, gan slēgta konkursa procedūra nereti rada sarežģījumus – ir precīzi jādefinē piedāvājumu noformējuma prasības, jāievēro samērīguma princips atlases prasību izvirzīšanā, jātiek galā ar vienu no iepirkuma lielākajiem izaicinājumiem – tehniskās specifikācijas sastādīšanu, kā arī jāizvirza tiesiski un ekonomiski pārdomāts piedāvājumu vērtēšanas kritērijs un atbilstoši jānovērtē iesniegtie piedāvājumi. Šajā procesā ir nepieciešams pārzināt un pareizi iztulkot gan Publisko iepirkumu likuma nosacījumus, gan IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas, gan Eiropas Kopienu tiesas praksi.
Lai padziļinātu zināšanas par atklāta un slēgta konkursa piemērošanu, iegūtu risinājumus konkrētām praktiskām problēmsituācijām un iepazītos ar Iepirkumu uzraudzības biroja pieredzi un praksi minēto procedūru jautājumos, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties seminārā „Atklāta un slēgta konkursa procedūras – problēmjautājumi un to risinājumi”.
Semināra laikā citastarp tiks apskatīti arī šādi jautājumi:
ü atklāta un slēgta konkursa procedūru atšķirības, izvēles argumentācija, priekšrocības un trūkumi;
ü atklāta un slēgta konkursa termiņi, procedūru izziņošanas kārtība;
ü atklāta un slēgta konkursa dokumentācija;
ü biežāk sastopamās kļūdas konkursa procedūru dokumentos;
ü iepirkuma komisijas rīcība piedāvājumu vērtēšanas laikā: atklātības, samērīguma, vienlīdzīgas attieksmes, savstarpējās atzīšanas un brīvas konkurences principu nodrošināšanas praktiski aspekti;
ü IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse un ES institūciju viedokļi un norādes konkursa procedūru jautājumos.
 
Semināra vadītājs                                                                  
Dace Gaile
sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Metodoloģijas departamenta direktore.
 
Seminārs notiks
2007. gada 6. novembrī
Plkst. 16.00— 19.30
REVAL HOTEL LATVIJA konferenču zālē 2. stāvā
Elizabetes ielā 55, Rīgā
 
Pieteikšanās
Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!
Maksa par piedalīšanos seminārā ir 59,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.
 
Jautājumu gadījumā
Lūdzu vērsties pie semināra koordinatoresIneses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;