LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN DALĪBA PUBLISKĀ IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

25.05.2010  |  Arhīvā

Lai uzzinātu aktuālu informāciju par piedāvājuma sagatavošanu, pārrunātu un iegūtu risinājumus praktiskām problēmsituācijām un uzlabotu izredzes veiksmīgi piedalīties iepirkuma procedūrā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Piedāvājuma sagatavošana un dalība publiskā iepirkuma procedūrā”.

Uzņēmēji, kas piedalās vai plāno piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās, zina, cik liela nozīme ir precīzai un atbilstošai piedāvājuma sagatavošanai. Tā kā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu labot vairs nav iespējams, ikviena kļūda, neprecizitāte vai neskaidrs formulējums var būt par cēloni tā izslēgšanai no iepirkuma procedūras. Prakse gan ir pierādījusi, ka visbiežāk sastopamais cēlonis piedāvājuma noraidīšanai ir nevis neuzmanības kļūdas, bet gan iepirkuma procedūras dokumentos paredzēto prasību neviennozīmīgs formulējums vai arī, gadījumos, kad tās ir formulētas adekvāti, to satura nepareiza interpretācija. Līdz ar to atbilstoša piedāvājuma sagatavošanas priekšnosacījums ir pareiza iepirkuma procedūru dokumentos iekļauto prasību izpratne, zināšanas par to saistību ar normatīvajiem aktiem un to pareizu iztulkošanu. Tāpat būtu vēlams pārzināt arī svarīgākos Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas un Eiropas Kopienu Tiesas lēmumus, kuros ir apspriestas aktuālas iepirkuma procedūru dokumentos paredzēto prasību piemērošanas problēmas.


Piedāvājuma tiesiska un precīza sagatavošana ir aktuāla arī pašreizējās ekonomiskās situācijas kontekstā, kad veiksmīga piedalīšanās iepirkuma procedūrā uzņēmējiem kļūst aizvien svarīgāka.
Lai uzzinātu aktuālu informāciju par piedāvājuma sagatavošanu, pārrunātu un iegūtu risinājumus praktiskām problēmsituācijām un uzlabotu izredzes veiksmīgi piedalīties iepirkuma procedūrā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Piedāvājuma sagatavošana un dalība publiskā iepirkuma procedūrā”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

  • normatīvie akti un pasūtītāja sagatavotā dokumentācija iepirkuma procedūrā;
  • rīcība pirms piedāvājuma sagatavošanas: iepazīšanās ar nolikumu, iespējamo risku identificēšana;
  • piedāvājuma noformēšana normatīvo aktu un pasūtītāja prasību kontekstā;
  • atbilstība atlases prasībām un tehniskā piedāvājuma sagatavošana;
  • finanšu piedāvājuma sagatavošana un aritmētiskās kļūdas;
  • piedāvājuma sagatavošanas īpatnības atsevišķos iepirkuma sektoros (būvniecība, IT, medicīnas preces);
  • svarīgākie pasūtītāja lēmumu pārsūdzības aspekti;
  • piedāvājuma sagatavošanai aktuāla Eiropas Kopienu tiesas un Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse.


Semināra auditorija ir uzņēmēji, kuri piedalās vai vēlas piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās, tomēr šis seminārs būs noderīgas arī ikvienam publiskā sektora pārstāvim, kura amata pienākumi ir saistīti ar publisko iepirkumu un īpaši – ar piedāvājumu vērtēšanas procesu.


Semināra vadītājs:


Ēriks Mežalis

Juridiskā biroja „Public and Private Law Consulting” publiskā iepirkuma un publiskās – privātās partnerības daļas vadītājs, publiskā iepirkuma speciālists, piedalījies Publisko iepirkumu likuma izstrādē, Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādes darba grupas loceklis, vairāku publikāciju autors.

Mūsu semināri ir īpaši, jo, tos apmeklējot, Jūs iegūstat ne vien profesionālu un kompetentu informāciju par apskatāmo jautājumu, bet arī iespēju iegūt atbildes uz jautājumiem, kas ir kļuvuši aktuāli arī pēc semināra, strādājot ar konkrētiem projektiem!

Seminārs notiks:


2010. gada 25. maijā

Plkst. 10.00 — 14.00
REVAL HOTEL RĪDZENE konferenču zālē 1. stāvā
Reimersa ielā 1, Rīgā

Pieteikšanās:

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 49,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.

Atlaides:
Par atlaižu saņemšanas iespējām, lūdzu, kontaktēties ar semināra koordinatori Inesi Uskuri, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

Semināru piedāvājam novadīt arī Jūsu iestādē/uzņēmumā.

Nevarat ierasties uz šo semināru?


Par to nebēdājiet, jo Jums ir iespēja iegūt semināra prezentāciju un detalizētu pārskatu par seminārā apskatītajiem jautājumiem! Ja vēlaties izmantot šo iespēju, lūdzu, zvaniet vai rakstiet Inesei Uskurei:
Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.