LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

Aktuālās Valsts pārvaldes iekārtas likuma piemērošanas problēmas

23.11.2007  |  Arhīvā

Lai iegūtu padziļinātu izpratni par Valsts pārvaldes iekārtas likuma nosacījumiem, rastu skaidrojumu komplicētām ar minēto likumu saistītām problēmsituācijām un iegūtu risinājumus efektīvākai iestāžu darba organizācijai, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties dienas seminārā „Aktuālās Valsts pārvaldes iekārtas likuma piemērošanas problēmas”.

2003.gada 1.janvārī spēkā stājās Valsts pārvaldes iekārtas likums, kas Latvijā noteica jaunus pamatprincipus valsts pārvaldes iekārtas uzbūvei, kā arī nostiprināja galvenos noteikumus valsts pārvaldes darbībai (padotība, iestādes vadība, normatīvie akti, aizvietošana, darbība privāto tiesību jomā, deleģēšana, pilnvaru pārņemšana, paraksta tiesības, pārvaldes lēmumi u.tml.). Valsts pārvaldes iekārtas likums arī radīja zināmus nosacījumus Administratīvā procesa likuma, Publisko aģentūru likuma un citu normatīvo aktu piemērošanā, jo to normas nereti ir tulkojamas tieši Valsts pārvaldes iekārtas likuma kontekstā.
            Lai arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma atbilstoša izpratne un pareiza piemērošana ir viens no pamatnosacījumiem tiesiskas valsts pārvaldes darbības nodrošināšanā, iestāžu darbiniekiem savā praktiskajā darbā nereti ir grūti izprast sarežģītās Valsts pārvaldes iekārtas likuma normas vai arī izprast, kāpēc minētajā likumā paredzētās prasības ir tieši tādas, kādas tās ir.
Lai iegūtu padziļinātu izpratni par Valsts pārvaldes iekārtas likuma nosacījumiem, rastu skaidrojumu komplicētām ar minēto likumu saistītām problēmsituācijām un iegūtu risinājumus efektīvākai iestāžu darba organizācijai, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina piedalīties dienas seminārā „Aktuālās Valsts pārvaldes iekārtas likuma piemērošanas problēmas”.
 
Semināra laikā citastarp tiks apskatīti arī šādi jautājumi:
Ø valsts pārvaldes organizatoriskā struktūra un pamatjēdzieni (publisko tiesību juridiskās personas, padotība, iestāžu sistēma, funkciju sadalījums u.tml.);
Ø iestādes vadības juridiskie aspekti;
Ø iekšējie normatīvie akti, publisko tiesību līgumi;
Ø atbildība valsts pārvaldē;
Ø pastarpinātā pārvalde;
Ø pilnvaru pārņemšana un tās nozīme administratīvajā procesā;
Ø paraksta tiesības;
Ø valsts darbība privāttiesībās;
 
Semināra vadītājs                                                                 
 
 
Edgars Pastars,
jurists, tiesību zinātņu maģistrs, konstitucionālo un administratīvo tiesību speciālists, juridiskās literatūras autors, vairāku desmitu publikāciju autors un līdzautors, strādā Saeimas Juridiskā birojā un Izglītības un zinātnes ministrijā, piedalījies arī vairāku likumu izstrādāšanā
.
 
Seminārs notiks
 
2007. gada 23. novembrī
Plkst. 10.00— 15.30
ISLANDE HOTEL konferenču zālē
Ķīpsalas iela 20, Rīgā
 
Pieteikšanās
Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!
Maksa par piedalīšanos seminārā ir 55,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.
 
Jautājumu gadījumā
Lūdzu vērsties pie semināra koordinatoresIneses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;