LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

GROZĪJUMI PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

12.02.2010  |  Arhīvā

Lai detalizēti iepazītos ar jaunajiem Publisko iepirkumu likuma grozījumiem, pārrunātu no tiem izrietošos aspektus, saņemtu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”.

Nav šaubu, ka publiskā iepirkuma jomā pašlaik lielākā aktualitāte ir grozījumi Publisko iepirkumu likumā. Tie skar virkni praktisku un būtisku jautājumu: iepirkumu procedūru piemērošanas līgumcenu robežas, t.s. „mazo iepirkumu” veikšanu, prasību izvirzīšanu iepirkuma dokumentācijā un iesniegto piedāvājumu vērtēšanu, uzņēmēju iespējas pārsūdzēt iepirkuma veicēja rīcību Iepirkumu uzraudzības birojā, t.s. „B” daļas iepirkumu veikšanu un citus.


Pagaidām visvairāk diskusiju un neviennozīmīgu viedokļu izraisa līgumcenu robežu paaugstināšana, „mazo iepirkumu” veikšanas regulējums, kā arī depozītmaksas par iesniegumu izskatīšanu noteikšana, taču arī citi grozījumu aspekti nenoliedzami var radīt pamatotus jautājumus un dažādas versijas par to piemērošanu.


Lai detalizēti iepazītos ar jaunajiem Publisko iepirkumu likuma grozījumiem, pārrunātu no tiem izrietošos aspektus, saņemtu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

 

  • Izmaiņas līgumcenu robežās (sliekšņos) un to sekas uz uzņēmēju iespējām piedalīties iepirkuma procedūrās;
  • „Mazo iepirkumu” pārsūdzības iespējas;
  • Izmaiņas kandidātu un pretendentu atlasē un kvalifikācijā;
  • Konkursa dialoga procedūra un tās praktiska piemērošana;
  • Izmaiņas „B” daļas pakalpojumu līgumu piešķiršanā;
  • Depozītmaksas par iesniegumu iesniegšanu aspekti;
  • Pārmaiņas jautājumu uzdošanas tiesiskajā regulējumā;
  • Iepirkuma līguma slēgšana un iespējas atcelt prettiesiski noslēgtus iepirkuma līgumus.

 

Semināra vadītājs:


Ēriks Mežalis

Juridiskā biroja „Public and Private Law Consulting” publiskā iepirkuma un publiskās – privātās partnerības daļas vadītājs, publiskā iepirkuma speciālists, piedalījies Publisko iepirkumu likuma izstrādē, Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādes darba grupas loceklis, vairāku publikāciju autors.

Seminārs notiks:


2010. gada 12. februārī

Plkst. 10.00 — 13.30
REVAL HOTEL RĪDZENE konferenču zālē 1. stāvā
Reimersa ielā 1, Rīgā

Pieteikšanās:

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauzes.

Atlaides:


Par atlaižu saņemšanas iespējām, lūdzu, kontaktēties ar semināra koordinatori Inesi Uskuri, Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

Semināru piedāvājam novadīt arī Jūsu iestādē/uzņēmumā.

Nevarat ierasties uz šo semināru?


Par to nebēdājiet, jo Jums ir iespēja iegādāties šī un citu semināru prezentāciju un detalizētu pārskatu par seminārā apskatītajiem jautājumiem! Ja vēlaties izmantot šo iespēju, lūdzu, zvaniet vai rakstiet Inesei Uskurei -Tālr. 67334183, 26722073; E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.