LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

PROJEKTU VADĪŠANAS, PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANAS, GRĀMATVEDĪBAS UN SAISTĪTO PAKALPOJUMU IEPIRKUMI

10.07.2009  |  Arhīvā

Lai iegūtu detalizētu un profesionālu skaidrojumu par projektu vadīšanas, projektu iesniegumu vērtēšanas, grāmatvedības, iepirkumu speciālistu un citu projektu ietvaros nepieciešamo speciālistu pakalpojumu iepirkumu, saņemtu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem un iegūtu risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Projektu vadīšanas, projektu iesniegumu vērtēšanas, grāmatvedības un saistīto pakalpojumu iepirkumi”.

Publiskā iepirkuma tirgū aizvien biežāk ir novērojama tendence, ka iepirkuma veicējiem – pasūtītājiem – dažādu projektu ietvaros ir nepieciešami projektu vadīšanas un asistēšanas, grāmatvedības, iepirkumu speciālistu, projekta iesniegumu vērtēšanas un citi līdzīga rakstura pakalpojumi. Lai gan pirmajā brīdī varētu likties citādi, tomēr šādu pakalpojumu iepirkums nav no  vieglākajiem tam ir raksturīgi vairāki visai komplicēti problēmaspekti. Pirmkārt, lai iegūtu pietiekami kvalificētu konkrētā pakalpojuma sniedzēju, ir nepieciešams izvirzīt pārdomātas kvalifikācijas prasības, atceroties to, ka piedāvāto speciālistu pieredzi un kvalifikāciju nav pieļaujams vērtēt saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas stadijā. Otrkārt, tā kā konkrētā veida iepirkumos piedāvājumus parasti var iesniegt kā fiziskas, tā juridiskas personas, iepirkuma dokumentācijā ir svarīgi paredzēt tādu piedāvājumu, ir sevišķi finanšu piedāvājumu vērtēšanas mehānismu, kas neradītu tiesiska rakstura problēmas. Treškārt, ir rūpīgi jāpārdomā tehnisko specifikāciju (darba uzdevuma) nosacījumi un veidi, kā pretendentam apliecināt to izpildi.


Lai iegūtu detalizētu un profesionālu skaidrojumu par projektu vadīšanas, projektu iesniegumu vērtēšanas, grāmatvedības, iepirkumu speciālistu un citu projektu ietvaros nepieciešamo speciālistu pakalpojumu iepirkumu, saņemtu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem un iegūtu risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Projektu vadīšanas, projektu iesniegumu vērtēšanas, grāmatvedības un saistīto pakalpojumu iepirkumi”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

  • Atlases un kvalifikācijas prasību izvirzīšana konkrētā iepirkuma kontekstā; to pieļaujamais līmenis un līdzekļi, kā izvairīties no samērīguma principa pārkāpumiem;
  • Lietderīgu tehnisko specifikāciju sagatavošana;
  • Piedāvājumu vērtēšanas kritērija sagatavošana un piedāvājumu vērtēšana;
  • Pakalpojumi iepirkumi ES fondu un citu finanšu programmu ietvaros;
  • Izplatītākās kļūdas ekspertu pakalpojumu iepirkumos un risinājumi to novēršanai;
  • Aktuāla IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse.


Semināra vadītāja:


Dace Gaile

sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Metodoloģijas departamenta direktore.

Seminārs notiks:


2009. gada 10. jūlijā

Plkst. 16.00 — 19.00
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā

Pieteikšanās:


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!