LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

PUBLISKAIS IEPIRKUMS ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTOS

19.10.2009  |  Arhīvā

Lai saņemtu kompetentu un izsmeļošu skaidrojumu par iepirkumu veikšanu ūdenssaimniecības jomā, palielinātu savas izredzes uzvarēt ar minētajiem iepirkumiem saistītajos strīdos un iegūtu atbildes uz problēmjautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Publiskais iepirkums ūdenssaimniecības projektos”.

Ikviens uzņēmējs, kurš piedalās vai plāno piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās pašreizējās ekonomiskās situācijas apstākļos, ir ievērojis, ka publisko iepirkumu skaits ir strauji samazinājies. Šāda situācija ir zināmā mērā likumsakarīga, taču ir jomas, kurās situācija nav tik dramatiska kā citās un viena no tām ir ūdenssaimniecības projekti. Iemesli aktivitātēm šajā jomā ir dažādi – gan neatliekama nepieciešamība pēc sakārtotas ūdenssaimniecības infrastruktūras pašvaldībās, gan arī pieejamais ES Kohēzijas fonda, ERAF un citu finanšu avotu finansējums.


Iepirkumus ūdenssaimniecības jomā vienmēr ir raksturojusi iepirkuma dokumentācijas sarežģītība – iepirkuma veicēju un pretendentu vidū regulāri notiek strīdi par kvalifikācijas prasību tiesiskumu, tehniskajām specifikācijām un piedāvājumu vērtēšanu. Neatkarīgi no tā, vai iesaistīto pušu strīdi tiek risināti ar IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas, Vides ministrijas vai citu institūciju starpniecību, dažādu alternatīvu tiesisku līdzekļu, argumentācijas un sava viedokļa pierādīšanas prasmes iesaistītajām pusēm ir ārkārtīgi svarīgas. Lai šādas prasmes iegūtu, iepirkuma veicējiem ir jāpārzina ne vien publiskā iepirkuma tiesiskais regulējums, bet arī tā piemērošanas prakse, tāpat ir ļoti ieteicamas zināšanas par IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas un Eiropas Kopienu Tiesas praksi.


Lai saņemtu kompetentu un izsmeļošu skaidrojumu par iepirkumu veikšanu ūdenssaimniecības jomā, palielinātu savas izredzes uzvarēt ar minētajiem iepirkumiem saistītajos strīdos un iegūtu atbildes uz problēmjautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Publiskais iepirkums ūdenssaimniecības projektos”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

 

  • Ūdenssaimniecības iepirkumu nianses atkarībā no piemērojamā likuma – Publisko iepirkumu likuma vai likuma „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”;
  • Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana – atlases un kvalifikācijas prasības, tehniskās specifikācijas, piedāvājumu vērtēšanas kritērijs, iepirkuma līguma projekts;
  • Iesniegto piedāvājumu vērtēšana;
  • ES fondu līdzekļi ūdenssaimniecības iepirkumos un ar to saistītā problemātika – finansējuma attiecināmība, prasības iepirkuma dokumentiem un procesam, Vides ministrijas iepirkumu vadlīnijas u.c. aspekti;
  • Sava viedokļa aizsardzība strīdos par ūdenssaimniecības iepirkumu ietvaros.


Semināra auditorija ir gan ūdenssaimniecības iepirkumos iesaistītie pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, gan uzņēmēji, kuru biznesa intereses ir saistītas ar šo jomu.

Semināra vadītājs:


Ēriks Mežalis
Juridiskā biroja „Public and Private Law Consulting” publiskā iepirkuma un publiskās – privātās partnerības daļas vadītājs, publiskā iepirkuma speciālists, piedalījies Publisko iepirkumu likuma izstrādē, Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādes darba grupas loceklis, vairāku publikāciju autors.

Seminārs notiks:


2009. gada 19. oktobrī

Plkst. 10.00 — 13.30
Konferenču zālē 1. stāvā
Rūpniecības ielā 5, Rīgā

Pieteikšanās:


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.

 

Semināru piedāvājam novadīt arī Jūsu iestādē/uzņēmumā.

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!