LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

IEKŠĒJO UN ĀRĒJO NORMATĪVO AKTU IZSTRĀDE

03.04.2009  |  Arhīvā

Lai iegūtu un nostiprinātu zināšanas par ārējo un iekšējo normatīvo aktu sagatavošanu un piemērošanu, pārrunātu normatīvo aktu sagatavošanai izvirzītās prasības un to īstenošanas mehānismus, kā arī iegūtu praktiskus padomus problēmsituāciju risināšanai, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrāde”.

Normatīvo aktu izstrāde un piemērošana ir viens no tiem tiesību jautājumiem Latvijā, par kuru, neraugoties uz tā svarīgumu un nenovērtējamo nozīmi iestāžu darbā, nav bijis pietiekami daudz diskusiju un skaidrojumu. Normatīvo aktu izstrāde ir komplicēts un juridiski sarežģīts process - lai nodrošinātu to tiesiskumu un piemērojamību, ir jāievēro virkne pamatprincipu. Normatīvajiem aktiem ir pilnībā jāatbilst juridiskās tehnikas prasībām, kas turklāt nereti nav normatīvi reglamentētas, bet eksistē tikai praksē. Turklāt normatīvajiem aktiem vienlaikus jābūt pietiekami skaidriem, lai tos varētu saprast un piemērot arī personas bez juridiskās izglītības.


Normatīvo aktu izstrādes jautājumi ir aktualizējušies arī valsts pārvaldes reformu kontekstā – notiekošajam reorganizācijas procesam ir nepieciešams attiecīgs juridisks nodrošinājums normatīvo aktu izskatā.
Seminārs sniegs vērtīgu informāciju par iekšējo normatīvo aktu izstrādi, kas, papildinātas ar specifiskām zināšanām un pieredzi konkrētajā profesionālajā jomā, nodrošinās pienācīgu un kvalitatīvu iekšējo normatīvo aktu izstrādes iespējas un to atbilstošu piemērošanu. Seminārā tiks apskatīti arī jautājumi, kas skar ārējo normatīvo aktu projektu izstrādi, lai atbilstoši tiem izvirzītajām prasībām veicinātu gan ātrāku normatīvo aktu projektu saskaņošanu, gan to, ka likumdevējs var iespējami efektīvi veikt tiesībpolitisko izvēli saistībā ar normatīvā akta saturu.


Lai iegūtu un nostiprinātu zināšanas par ārējo un iekšējo normatīvo aktu sagatavošanu un piemērošanu, pārrunātu normatīvo aktu sagatavošanai izvirzītās prasības un to īstenošanas mehānismus, kā arī iegūtu praktiskus padomus problēmsituāciju risināšanai, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrāde”.

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:


•    iekšējo normatīvo aktu juridiskā daba un saistošais spēks;
•    iekšējo normatīvo aktu veidi;
•    iekšējo normatīvo aktu struktūra un izstrādes pamatelementi;
•    iekšējo normatīvo aktu izdošanas nepieciešamība;
•    iekšējo normatīvo aktu pēckontrole;
•    iekšējo normatīvo aktu atbilstība ārējiem normatīvajiem aktiem;
•    praktiskas iekšējo normatīvo aktu piemērošanas problēmas;
•    aspekti, kas jāņem vērā, gatavojoties ārējo normatīvo aktu projektu izstrādei;
•    ārējo normatīvo aktu projekta izstrādes process un tā elementi;
•    ārējo normatīvo aktu projekta nosaukums;
•    prasības ārējo normatīvo aktu projektu struktūrai un formai;
•    ārējo normatīvo aktu projekta pārbaude;
•    kritēriji izstrādātā ārējā normatīvā akta projekta kvalitātei;
•    valodas un stila pamatprasības ārējo normatīvo aktu projektu izstrādē.

Semināra vadītāja:


Inga Bite Perceva
Tiesību zinātņu maģistre tiesību teorijā, Valsts Kancelejas Politikas koordinācijas departamenta Valsts pārvaldes politikas nodaļas vadītāja, vairāku iekšējo un ārējo normatīvo aktu, kā arī publikāciju par valsts pārvaldes un administratīvā procesa jautājumiem autore, grāmatas „Administratīvais process: likums, prakse, komentāri” līdzautore, Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Administratīvā procesa likuma komentāru darba grupas locekle.

Seminārs notiks:


2009. gada 3. aprīlī
Plkst. 10.00 — 14.00
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā

Pieteikšanās:

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 65,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.


Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!