LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

PAPILDU IEPIRKUMU ORGANIZĒŠANA – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

21.04.2009  |  Arhīvā

Lai saņemtu profesionālu un detalizētu skaidrojumu par papildu iepirkumu organizēšanu, iegūtu risinājumus problēmsituācijām un atbildes uz aktuālajiem jautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Papildu iepirkumu organizēšana – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

Publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības ir visvieglāk ievērot tad, kad visas iepirkuma veicēja vajadzības ir atbilstoši plānotas un strukturētas, iepirkuma veicēja rīcībā ir pietiekami daudz laika atbilstošas iepirkuma procedūras piemērošanai un arī iepirkuma līguma izpildē neatklājas būtiski sarežģījumi. Jebkādas nobīdes vai atšķirības no minētajiem nosacījumiem parasti rada zināmus sarežģījumus – nepieciešamību iepirkuma līgumu noslēgt ātrāk, nekā ir iespējams, ievērojot iepirkuma procedūru termiņus, nepieciešamību saņemt papildu piegādes vai pakalpojumus, neraugoties uz to, ka pašreizējo divpadsmit mēnešu ietvaros ir veikti identiski iepirkumi u.t.t.


Neraugoties uz pienākumu iepirkumus atbilstoši plānot un savlaicīgi veikt, praksē dažādu, nereti objektīvu iemeslu dēļ minētā kontekstā rodas zināmi sarežģījumi. Tā, piemēram, noslēgto būvdarbu līgumu ietvaros nereti ir nepieciešams saņemt papildu darbus, taču iepirkumu regulējošie normatīvie akti šādu iespēju ierobežo ar vairākiem nosacījumiem. Tāpat nereti ir nepieciešams turpināt saņemt pakalpojumus no konkrētā līguma izpildītāja; bieži rodas arī vajadzība pēc papildu piegādēm. No iepirkumu regulējošo normatīvo aktu piemērošanas viedokļa minētie gadījumi ir vērtējami kā izņēmumi no vispārējā procedūru piemērošanas pienākuma, un atbilstoši pastāvošajai Eiropas Kopienu Tiesas praksei, to piemērošana ir vērtējama kritiski. No otras puses, šādu iespēju izmantošana bieži ir nosacījums iepirkuma līguma sekmīgai realizācijai un tādējādi – arī konkrētu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai.


Lai saņemtu profesionālu un detalizētu skaidrojumu par papildu iepirkumu organizēšanu, iegūtu risinājumus problēmsituācijām un atbildes uz aktuālajiem jautājumiem, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Papildu iepirkumu organizēšana – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

  • iespējas vienoties par papildu darbiem būvdarbu iepirkumu gadījumos;
  • papildu pakalpojumu un piegāžu saņemšanas iespējas;
  • sarunu procedūru papildu darbu, pakalpojumu un piegāžu saņemšanai saskaņošana ar IUB;
  • IUB prakse sarunu procedūru saskaņošanā – kritēriji sarunu procedūras apstiprināšanai, atteikumi un to iemesli;
  • aktuāla Eiropas Kopienu Tiesas un Eiropas Komisijas prakse papildu iepirkumu organizēšanā.

 

Semināra vadītāja:


Dace Gaile
sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Metodoloģijas departamenta direktore.

Seminārs notiks:


2009. gada 21. aprīlī
Plkst. 16.00 - 19.00
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā

Pieteikšanās:

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!