LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

EIROPAS KOPIENU TIESAS PRAKSE PUBLISKĀ IEPIRKUMA JOMĀ

03.11.2009  |  Arhīvā

Lai iegūtu informāciju par aktuālu Eiropas Kopienu Tiesas praksi publiskā iepirkuma jomā, tādējādi paplašinot skatījumu publiskā iepirkuma jautājumos un iegūstot jaunas argumentācijas iespējas strīdu gadījumos, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Eiropas Kopienu Tiesas prakse publiskā iepirkuma jomā”.

Publiskā iepirkuma sfēru regulējošajos normatīvajos aktos – Publisko iepirkumu likumā un likumā „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”, ir pārņemtas Eiropas Savienības direktīvas. Ievērojot šo normatīvo aktu saistību ar Eiropas Savienības tiesībām, to pareizas piemērošanas priekšnoteikums ir Eiropas Kopienu Tiesas (turpmāk – EKT) prakses publiskā iepirkuma jomā pārzināšana.

 

Tā kā EKT spriedumos norādītajām atziņām ir saistošs raksturs, šie spriedumi ir de facto uzskatami par normatīvajiem aktiem. Vēl vairāk, saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību prioritātes principu, gadījumos, kad Latvijas normatīvajos aktos ietvertie nosacījumi ir pretrunā ar EKT praksi, būtu piemērojamas EKT praksē paustās atziņas. Šādi gadījumi ir identificējami arī publisko iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos.


EKT spriedumiem publiskā iepirkuma jomā ir vislielākajā mērā praktisks raksturs un tie skar būtiskus jautājumus – tādus kā iepirkumu regulējošo normatīvo aktu subjekta statusu, normatīvo aktu piemērošanas izņēmumu interpretāciju un piemērošanu, pieļaujamās pretendentu atlases prasības, „zemsliekšņu” iepirkumus, piedāvājumu vērtēšanas procesu un citus. Turklāt, tā kā arvien pieaug ar publiskā iepirkuma jautājumiem saistīto strīdu sarežģītība un arī konkurence par tiesībās noslēgt iepirkuma līgumus, EKT spriedumu pārzināšana varētu būt izšķirošais arguments labvēlīga strīda rezultāta panākšanā.


Lai iegūtu informāciju par aktuālu Eiropas Kopienu Tiesas praksi publiskā iepirkuma jomā, tādējādi paplašinot skatījumu publiskā iepirkuma jautājumos un iegūstot jaunas argumentācijas iespējas strīdu gadījumos, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Eiropas Kopienu Tiesas prakse publiskā iepirkuma jomā”.

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

 

  • Eiropas Kopienu Tiesas prakses nozīme un piemērošanas ietvars;
  • EKT spriedumi attiecībā uz publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu subjekta statusu;
  • Iepirkuma līguma definīcija; iepirkuma un koncesijas līguma nošķiršana;
  • EKT spriedumi saistībā ar pretendenta tiesībām strukturēt piedāvājumu, atsaucoties uz citu personu resursiem;
  • Pretendentu atlases, kvalifikācijas un tehniskās prasības un to pieļaujamās robežas atbilstoši EKT judikatūrai;
  • Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijs, tā pieļaujamās sastāvdaļas un to relatīvo vērtību izvēle, piedāvājumu vērtēšana;
  • Iepirkuma procedūras ietekme uz tās rezultātā noslēgto iepirkuma līgumu;
  • Iepirkuma veicēja lēmumu pārsūdzība.


Semināra vadītājs:

Ēriks Mežalis
Juridiskā biroja „Public and Private Law Consulting” publiskā iepirkuma un publiskās – privātās partnerības daļas vadītājs, publiskā iepirkuma speciālists, piedalījies Publisko iepirkumu likuma izstrādē, Publiskās un privātās partnerības likuma izstrādes darba grupas loceklis, vairāku publikāciju autors.

Seminārs notiks:


2009. gada 3. novembrī
Plkst. 14.00 — 18.00
Konferenču zālē 1. stāvā
Rūpniecības ielā 5, Rīgā

Pieteikšanās:

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.

 

Semināru piedāvājam novadīt arī Jūsu iestādē/uzņēmumā.

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.


Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!