LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

10.09.2009  |  Arhīvā

Lai saņemtu praktisku un aktuālu informāciju par iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu, iegūtu risinājumus problēmsituācijām un diskutētu par aktualitātēm, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

Var droši teikt, ka tiesiski un efektīvi sagatavoti iepirkuma procedūras dokumenti lielā mērā noteic to, vai iepirkums izdosies veiksmīgs. Tieši iepirkuma procedūras dokumenti līdzās iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem satur visus iepirkuma procedūru regulējošos nosacījumus; saskaņā ar tiem ir apspriežamas gan pasūtītāja un pretendenta tiesības un pienākumi, gan starp tiem iepirkuma laikā radušies strīdi. Iepirkuma dokumentu atbilstošai sagatavošanai ir nepieciešams ne vien pārzināt konkrētās nozares jautājumus un iepirkumu regulējošos normatīvos aktus; vēlama ir arī Eiropas Kopienu Tiesas un IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas prakses pārzināšana.


Pēdējā laikā iepirkuma dokumentu sagatavošanas kontekstā savu nozīmi ir pierādījuši vairāki jautājumi, kuri galvenokārt skar atlases un kvalifikācijas prasību termiņus pakalpojumu, piegāžu vai būvdarbu gadījumā un uzņēmēja iespējas piedalīties iepirkumā personu grupas sastāvā vai piesaistot apakšuzņēmējus. Joprojām aktuāla turpina būt arī nediskriminējošu tehnisko specifikāciju sagatavošana un saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērija pareiza formulēšana.


Pareiza iepirkuma dokumentos paredzēto prasību sagatavošana ir nozīmīga arī pašreizējās ekonomiskās situācijas kontekstā, kad būtiski ir palielinājusies uzņēmēju konkurence par tiesībām noslēgt iepirkuma līgumus. Tādēļ atbilstoši sagatavota dokumentācija ir garantija tam, ka iepirkuma procedūra noritēs sekmīgi, bet lēmumu pārsūdzības gadījumā nebūs jāraizējas par nepieciešamo argumentāciju.


Lai saņemtu praktisku un aktuālu informāciju par iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu, iegūtu risinājumus problēmsituācijām un diskutētu par aktualitātēm, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

  • Aktualitātes noformējuma, atlases un kvalifikācijas prasību sagatavošanā;
  • Atbilstoša tehnisko specifikāciju un piedāvājumu vērtēšanas kritērija sagatavošana;
  • Jaunākā Eiropas Kopienu tiesas un IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas prakse par iepirkuma procedūrā izvirzāmajām prasībām un to formulēšanu;
  • Iepirkuma dokumentu sagatavošanā praksē pieļautās kļūdas un neprecizitātes, un risinājumi to novēršanai.


Piedaloties seminārā, Jūs iegūsiet:

 

 

  • Praktisku informāciju un ieteikumus iepirkuma procedūras dokumentu  iespējami efektīvai un tiesiskai sagatavošanai;
  • Pārskatu par aktuālo IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas un Eiropas Kopienu Tiesas praksi iepirkuma dokumentu sagatavošanā un iesniegto piedāvājumu vērtēšanā;
  • Praktisku informāciju par iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanā līdz šim pieļautajām kļūdām un neprecizitātēm un risinājumiem to novēršanai.

 

Semināra vadītāja:


Dace Gaile
sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Metodoloģijas departamenta direktore.

Seminārs notiks:


2009. gada 10. septembrī
Plkst. 16.00 - 19.30
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā

Pieteikšanās:


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67334183, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!