LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

TIESISKA PATĒRĒTĀJU KREDITĒŠANA EKONOMISKĀS LEJUPSLĪDES LAIKĀ – AKTUALITĀTES, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

06.03.2009  |  Arhīvā

Lai iegūtu detalizētu informāciju par tiesiska patērētāja kredītlīguma vai tā izmaiņu sastādīšanu, diskutētu par aktuāliem konkrētās jomas jautājumiem un saņemtu ieteikumus un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Tiesiska patērētāju kreditēšana ekonomiskās lejupslīdes laikā – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

Nav noslēpums, ka ekonomiskā krīze un no tās izrietošās konsekvences ir veicinājusi zināmas pārmaiņas arī finanšu pakalpojumu sniedzēju un to klientu – patērētāju attiecībās. Klientu pieaugošās maksātspējas grūtības un finanšu institūciju darbībai izvirzītie stingrie likviditātes nosacījumi liek tām meklēt risinājumus tiesisko attiecību ar klientiem optimizēšanai. Šādi nosacījumi nereti ir saistīti ar jau noslēgto līgumu pārskatīšanu – procentu likmes paaugstināšanu, līguma termiņa pagarināšanu, vai citu izmaiņu veikšanu.


Lai gan šādu un citu nosacījumi iekļaušana patērētāju kreditēšanas līgumos prima facie varētu būt tikai un vienīgi līgumslēdzēju pušu darīšana, to veikšana tomēr ir apskatāma ne vien Civillikuma, bet arī eksistējošā publiski tiesiskā regulējuma – vispirms jau Ministru Kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumu Nr. 692 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu” kontekstā.


Uz patērētāju kredītlīgumiem ir tieši vai pakārtoti attiecināmas arī vairāku Eiropas Savienības direktīvu prasības.


Lai iegūtu detalizētu informāciju par tiesiska patērētāja kredītlīguma vai tā izmaiņu sastādīšanu, diskutētu par aktuāliem konkrētās jomas jautājumiem un saņemtu ieteikumus un risinājumus problēmsituācijām, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Tiesiska patērētāju kreditēšana ekonomiskās lejupslīdes laikā – aktualitātes, problēmas un risinājumi”.

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

  • MK 25.08.2008. noteikumi Nr. 692 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu”, to interpretācija un izmantošana patērētāja kredītlīguma sagatavošanā;
  • Patērētāju kreditēšanas noteikumi Eiropas Savienībā - patērētāju kreditēšanas direktīva 2008/28/EK un tās ieviešana nacionālajos normatīvajos aktos;
  • Direktīva 2002/65/EK par patēriņa finanšu pakalpojumu tālākpārdošanu un tās ieviešana nacionālajos normatīvajos aktos;
  • Patērētāju tiesību aizsardzības centra aktuālie lēmumi par patērētāju kreditēšanas un finanšu pakalpojumu saņemšanas jautājumiem;
  • Eiropas Komisijas iniciatīvas hipotekārās kreditēšanas jautājumos.


Semināra pamatauditorija
ir juristi un citi speciālisti, kuru amata pienākumi ir saistīti ar kredītlīgumu sastādīšanu vai un to kontroli minēto līgumu darbības laikā. Seminārs būs noderīgs arī uzraudzības iestāžu amatpersonām, kā arī citiem interesentiem, kuri ir saistīti ar patērētāju kreditēšanas problemātiku.

Semināra vadītāja:


Ieva Azanda
Konkurences tiesību eksperte, zvērināta advokāta palīdze zvērinātu advokātu birojā Liepa, Skopiņa/BORENIUS, Lesteras universitātes (Lielbritānija) doktorante, juridiskās literatūras, publikāciju un pētījumu konkurences un reklāmas jomā autore.

Seminārs notiks:


2009. gada 6. martā
Plkst. 10.00 - 13.30
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā

Pieteikšanās:

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!