LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

PUBLISKAIS IEPIRKUMS SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SFĒRĀ

24.03.2009  |  Arhīvā

Lai iegūtu vispusīgas zināšanas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iepirkuma procedūru kā arī saņemtu skaidrojumus un ieteikumus rīcībai problēmsituācijās, SOPHIA COFERENCES aicina Jūs apmeklēt semināru „Publiskais iepirkums sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sfērā”.

Publisko iepirkumu regulējošās tiesību normas ir piemērojamas arī gadījumos, kad pašvaldību organizācijām, īstenojot savas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, ir nepieciešams izvēlēties sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iepirkumu no pašvaldības skatu punkta raksturo specifiskas iezīmes, kas galvenokārt skar atlases un tehnisko prasību pareizu sagatavošanu, kā arī finanšu piedāvājuma kritēriju noteikšanu. Iepirkuma procedūras dokumenti neapšaubāmi skar arī konkrētās jomas komersantu intereses, jo no to satura ir atkarīgas komersanta iespējas piedalīties iepirkuma procedūrā un ar pašvaldību noslēgt iepirkuma līgumu.


Pēdējā laika atkritumu apsaimniekošanas iepirkumu praksē diemžēl arvien biežāki ir gadījumi, kad pretendents vēršas Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijā, apstrīdot nolikumā minētās prasības vai piedāvājumu vērtēšanas procesu. Tas nozīmē, ka iepirkumā iesaistīto pušu vidū nav vienprātības par iepirkuma tiesiskai un efektīvai veikšanai nepieciešamajiem risinājumiem.


Lai iegūtu vispusīgas zināšanas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iepirkuma procedūru kā arī saņemtu skaidrojumus  un ieteikumus rīcībai problēmsituācijās, SOPHIA COFERENCES aicina Jūs apmeklēt semināru „Publiskais iepirkums sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sfērā”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

  • sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanas iespējas;
  • iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanas praktiskie aspekti;
  • atlases un tehnisko prasību noteikšana;
  • piedāvājumu vērtēšanas kritērija izvirzīšana;
  • prasību izvērtējums no uzņēmēja viedokļa;
  • pasūtītāja un uzņēmēju saziņas iespējas iepirkuma procedūras laikā;
  • gadījumi, kad līgumu var piešķirt bez iepirkuma procedūras;
  • iepirkuma līguma vadības problemātika.


Semināra auditorija ir valsts un pašvaldību amatpersonas un darbinieki, kuru amata pienākumi ir saistīti ar atkritumu apsaimniekošanas sfēru, un komersanti, kuru biznesa intereses ir saistītas ar minēto jomu.

Semināra vadītāja:


Dace Gaile

sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Metodoloģijas departamenta direktore.

Seminārs notiks:


2009. gada 24. martā
Plkst. 16.00 - 19.00
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā

Pieteikšanās:


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.

Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!