LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

FIDIC TIPVEIDA PAKALPOJUMU UN BŪVDARBU LĪGUMI (BALTĀ UN SARKANĀ GRĀMATA) – IZMANTOŠANAS IESPĒJAS, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

06.05.2009  |  Arhīvā

FIDIC līgumu prasības un to atbilstoša izpratne ir nenovērtējami svarīgas projektu vadītājiem, inženieriem, iepirkumu veicējiem un arī citām personām, kas ir saistītas ar projektēšanas un būvniecības projektu realizāciju. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina Jūs piedalīties seminārā „FIDIC tipveida pakalpojumu un būvdarbu līgumi (Baltā un Sarkanā grāmata) – izmantošanas iespējas, problēmas un risinājumi”

Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas (FIDIC) izstrādātie standarta līgumi ir starptautiski atzīti dokumenti būvniecības projektu realizācijai, un ir vērojama viennozīmīga tendence tos arvien vairāk izmantot projektēšanas un būvniecības projektos arī Latvijā. Šādas rīcības priekšnosacījums ir FIDIC standarta līgumu piemērošana Latvijas apstākļiem un visupirms jau Latvijas Civillikumam – šis process speciālistu vidū jau ir radījis nopietnas diskusijas. Paralēli risinoties darbam pie FIDIC standartu adaptēšanas Latvijas videi, ir skaidrs, ka to izmantošana ir priekšnosacījums arī ārvalstu investīciju piesaistei infrastruktūras attīstībai.


Ievērojot minēto, ir jāsecina, ka FIDIC līgumu prasības un to atbilstoša izpratne ir nenovērtējami svarīgas projektu vadītājiem, inženieriem, iepirkumu veicējiem un arī citām personām, kas ir saistītas ar projektēšanas un būvniecības projektu realizāciju. SOPHIA CONFERENCES tādēļ aicina Jūs piedalīties seminārā „FIDIC tipveida pakalpojumu un būvdarbu līgumi (Baltā un Sarkanā grāmata) – izmantošanas iespējas, problēmas un risinājumi.”

Semināra laikā tiks izskatīti FIDIC Pasūtītāja/Konsultanta tipveida pakalpojumu līguma (Baltās grāmatas) un Būvniecības darbu līguma (Sarkanās grāmatas) vispārīgie un speciālie noteikumi un to pielietošana praksē, citastarp ietverot arī šādus jautājumus:

FIDIC līgumi – instruments godīgai un līdzvērtīgai konkurencei būvniecības nozarē:

 • Līgumu slēgšanas pamatprincipi, FIDIC līgumi, citi līgumi (Zviedrijas, Somijas un citu valstu būvniecības līgumu paraugi);
 • FIDIC līgums – tā saderība ar Latvijā ierasto praksi, līguma struktūra, trūkumi, priekšrocības;
 • Līdzēji un trešās personas.

Pasūtītāja/Konsultanta tipveida pakalpojumu līgums (FIDIC Baltā grāmata):

Vispārīgie noteikumi:

 • Līguma priekšmets – pakalpojumi;
 • Pasūtītāja tiesības, pienākumi;
 • Konsultanta tiesības, pienākumi;
 • Uzsākšana, pabeigšana, izmaiņas un izbeigšana;
 • Līgumcena un tās samaksas kārtība
 • Atbildība;
 • Apdrošināšana;
 • Strīdu izskatīšanas kārtība.


Speciālie noteikumi:

 • Priekšlikumi Vispārīgo noteikumu grozījumiem un papildinājumiem.


Pielikumi:

 • Pakalpojumu apjoms;
 • Pasūtītāja nodrošinātais personāls, iekārtas, aprīkojums, trešo pušu sniegtie pakalpojumi;
 • Atlīdzība un samaksa;
 • Laika un naudas plūsmas grafiks;
 • Citi pielikumi.


Būvniecības darbu līguma noteikumi (FIDIC Sarkanā grāmata):

Vispārīgie noteikumi:

 • Līguma priekšmets – būvdarbi;
 • Pasūtītāja tiesības, pienākumi;
 • Inženieris, tā pienākumi un pilnvaras;
 • Būvuzņēmēja tiesības, pienākumi;
 • Apakšuzņēmēji;
 • Iekārtas, materiāli un darbu izpildes kvalitāte;
 • Būvdarbu uzsākšana, nokavējumi un apturēšana;
 • Būvdarbu nodošana-pieņemšana;
 • Atbildība par defektiem;
 • Mērījumi un novērtēšana;
 • Izmaiņas un labojumi;
 • Akceptētā līguma summa, līgumcena un tās samaksas kārtība
 • Būvdarbu apturēšana, līguma izbeigšana;
 • Riski;
 • Apdrošināšana;
 • Strīdu izskatīšanas kārtība.


Speciālie noteikumi:

 • Priekšlikumi Vispārīgo noteikumu grozījumiem un papildinājumiem.


Pielikumi:

 • Piedāvājuma pielikums;
 • Laika grafiks;
 • Būvdarbu izmaksu aprēķini (tāmes);
 • Citi pielikumi.


Semināra vadītājs:

Harijs Lielvārds

Valsts aģentūras „Jaunie trīs brāļi” Juridiskās nodaļas vadītājs,
Mg. iur., piedalījies vairāku likumu, noteikumu u.c. tiesību aktu projektu izstrādē, sniedz juridiskās konsultācijas būvniecības sfērā un citos jautājumos, ir ieguvis vērā ņemamu pieredzi FIDIC līgumu sagatavošanā

Seminārs notiks:

2009. gada 6. maijā
Plkst. 10.00 — 14.30
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā

 

Pieteikšanās:

Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.

Jautājumu gadījumā:


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.


Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!