LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

DATORU IEPIRKUMS – PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

03.03.2009  |  Arhīvā

Lai apgūtu un papildinātu zināšanas par datoru iepirkumu, iegūtu praktiskus risinājumus konkrētām problēmsituācijām un izvērstu pārskatu par Iepirkumu uzraudzības biroja praksi minētajā jomā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Datoru iepirkums – problēmas un risinājumi”.

Publiskais iepirkums informācijas tehnoloģiju jomā ir viens no komplicētākajiem publiskā iepirkuma veidiem. Šādai situācijai ir vairāki iemesli: ar datoriem un IT sistēmām saistītie tehnoloģiskie jautājumi, dinamiskā nozares attīstība, ražotāju tiesiskās attiecības ar izplatītājiem, arī – nepieciešamība piemērot visai stingros publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu nosacījumus situācijām, kurās būtu nepieciešamība lielāka elastība. Šie apstākļi ir likumsakarīgi veicinājuši to, ka iepirkuma veicēja pieņemto lēmumu pārskatīšanas institūcijā – Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijā strīdi, kas izriet un informāciju tehnoloģiju iepirkuma, tiek izskatīti arvien biežāk.


IT iepirkumu vidū ir lietderīgi izcelt tieši datoru (monitoru, sistēmbloku, serveru) iepirkumu, kas ar to saistītās problemātikas dēļ ir pelnījis īpašu uzmanību. Fundamentālas izmaiņas attiecībā uz procesora aprakstu tehniskajās specifikācijās, iespējas izmantot datoru ražotāja interneta mājaslapā ievietoto informāciju piedāvājumu vērtēšanas procesā, prasību izvirzīšana attiecībā uz datoru un programmatūras savietošanu un to apjoms – šie ir tikai daži no jautājumiem, kurus pasūtītājam jāatspoguļo iepirkuma procedūras dokumentos un kuri tieši skar pretendenta iespējas sekmīgi tajā piedalīties. Ievērojot minēto, par šiem un citiem jautājumiem ir nepieciešama profesionāla un detalizēta diskusija

.
Lai apgūtu un papildinātu zināšanas par datoru iepirkumu, iegūtu praktiskus risinājumus konkrētām problēmsituācijām un izvērstu pārskatu par Iepirkumu uzraudzības biroja praksi minētajā jomā, SOPHIA CONFERENCES aicina Jūs piedalīties seminārā „Datoru iepirkums – problēmas un risinājumi”.

Semināra laikā citastarp tiks apskatīti šādi jautājumi:

 

 

  • atbilstoša pretendentu atlases un kvalifikācijas prasību sagatavošana un definēšana datoru iepirkumā (ražotāja sertifikāti un apliecinājumi, piegādātāja apgrozījums un pieredze u.c.);
  • tehnisko specifikāciju sagatavošana un formulēšana;
  • darba stacijas apraksta veidošanas pamatprincipi ar praktiskiem piemēriem;
  • servertehnikas specifikācijas sagatavošanas paņēmieni;
  • praktiskais darbs;
  • konkrētas tirdzniecības markas lietošanas iespējas;
  • atsauces uz informācija interneta vidē;
  • pieļaujamie piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un to sastāvdaļas, jaunākā Eiropas Kopienu Tiesas prakse attiecībā uz kritēriju saturu;
  • IUB viedoklis un skaidrojumu apkopojumi;
  • IUB datoru iepirkumā identificētās būtiskākās problēmas un to praktiski risinājumi.


Semināra vadītājs:

Mg. oec. Oļegs Fiļipovičs
IUB Informācijas departamenta direktors Latvijas Universitātes lektors, koncepcijas „Informācijas tehnoloģiju izmantošana sabiedrisko iepirkumu sistēmas pilnveidošanā" autors, ES Iekšējā tirgus direktorāta organizētās e-iepirkumu darba grupas pastāvīgais dalībnieks, kurš koordinēja Latvijas Elektronisko iepirkumu sistēmas veidošanu un attīstību pirms tās nodošanas Elektronisko iepirkumu valsts aģentūrai, bieži vada IUB Iesniegumu izskatīšanas komisiju ar datoru iepirkumiem saistīto strīdu izskatīšanā”

Seminārs notiks:


2009. gada 3. martā
Plkst. 16.00 — 19.00
ALBERT HOTEL konferenču zālē 11. stāvā
Dzirnavu ielā 33, Rīgā


Pieteikšanās:
Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.

Jautājumu gadījumā:
Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.


Ja kādu iemeslu dēļ vēlaties anulēt savu pieteikumu par dalību seminārā, lūdzam informēt mūs ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra!